Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

سپاه پاسداران رژیم ایران مسئولیت حمله روزهای گذشته به کمپ اشرف را به عهده گرفت که یک عمل قبیح و تیرویستی میباشد که جنایتکاران آدمکش رژیم ولایت فقیهدست به آن زده اند و چهره منفور تروریستان تهران بهتر به جهانیان نشاندادند بسا از انظار عمومی و جهانی منفورتر خواهند شد چهره این رژیم آدمکش.


شواهد و اسنادی هم در دست میباشند که دولت عراق رسما در کشتار اعضای مجاهدین خلق ایران دست داشته اند 1 چند روز پیش از اینکه این کشتارها انجام بگیرد آب و برق کمپ اشرف توسط دولت عراق قطع میشود  سپس زمینه سازی برای کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران میشود و چند روز بعد از قطع شدن کامل آب و برق کمپ اشرف مزدوران و جانوران ولایت فقیه با همکاری دولت عراق  به کمپ اشرف حمله میکنند و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران  را به طور وحشیانه   ای به قتل میرسانند بدون شک بدون همکاری دولت عراق و هماهنگی نیروهای وابسته به سپاه قدس که در دولت کنونی عراق قدرتی بالای دارند  و آقای نوری المالکی در رائس آن قرار دارد  جانوران ولایت فقیه به آسانی نمیتوانند به کمپ اشرف حمله کنند و دست به قتلعام پناهندگان سیاسی ایرانی ساکن کمپ اشرف بزنند.
سپاه پاسداران رژیم ایران مسئولیت حمله روزهای گذشته به کمپ اشرف را به عهده گرفت که یک عمل قبیح و تیرویستی میباشد که جنایتکاران آدمکش رژیم ولایت فقیهدست به آن زده اند و چهره منفور تروریستان تهران بهتر به جهانیان نشاندادند بسا از انظار عمومی و جهانی منفورتر خواهند شد چهره این رژیم آدمکش.

واکنشها به کشتار شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد جان باختند همچنان ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه آمریکا این حمله را محکوم کرده اند. اما سپاه پاسداران با ابراز شادمانی از کشته شدن تعدادی از ساکنان اردوگاه اشرف و همزمانی این اتفاق با سالروز انفجاردفتر نخست وزیری ایران در سال شصت، آنرا «انتقامی الهی» دانسته است. بنابر آخرین گزارشها تیمی از طرف سازمان ملل متحد برای بررسی شرایط اردوگاه اشرف به این اردوگاه رفته است. گزارش از کوروش صحتی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر