Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ تیر ۲۵, چهارشنبه

كوتاهي در مورد كوروش و دروغ منشور به اصطلاح حقوق بشر و تمدن جعلي ٢٥٠٠ ساله.


كوتاهي در مورد كوروش و دروغ منشور به اصطلاح حقوق بشر و تمدن جعلي ٢٥٠٠ ساله.
كوروش پسر رئيس قبيله پارس و از مادري ما پدر بزرگ او پادشاه ماد بود.
كوروش پدر بزرگ مادري خويش را به مهماني دعوت نمود و با ريختن سم در غذاي سربازان همراه پدر بزرگش توانست پدر بزرگ را اسير و چشمان او را از حدقه در بياورد، كوروش بلا فاصله به قلمرو ماد حمله نمود و با كمك خائنين كه بعدها در شاخنامه فردوسي قهرمان اين خائنين شخصي با نام كاوه آهنگر ناميده شد قلمرو ماد و از جمله شهر هگمتانه را به تصرف خود در آورد، كوروش هنگام ورود به هگمتانه و قصر پدر بزرگش با ديدن خاله جوان خود فورا دستور داد كه او را به حرمسرايش ببرند و با خاله خويش همخوابه شد، ديگر جنايات و خونخواري هاي كوروش بمانند...
چنين جانوري چگونه مي تواند نويسنده منشور حقوق بشر باشد؟!؟!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر