Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ مرداد ۴, شنبه

انتخاب آقای فوئاد معصوم بدون دخالت ایران نبوده است و این تصویر یک واقعیت است که بعنوان مدرک اصلی روابط ایشان با رژیم کردستیز آخوندی نشان میدهد


انتخاب آقای فوئاد معصوم بدون دخالت ایران نبوده است و این تصویر یک واقعیت است که بعنوان مدرک اصلی روابط ایشان با رژیم کردستیز آخوندی نشان میدهد.


متاسفانه اتحادیه میهنی کردستان از سالهای 1992 به بعد به طور کلی خود را کشاند به زیر سلطه ی رژیم ایران و بر اساس خواست رژیم ایران رفتار نموده است.

انتخاب فوئاد معصوم به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق از سوی رژیم ایران انتخاب شده 

است چرا چون آقای فوئاد معصوم یکی از کسانی میباشند در اتحادیه میهنی کردستان که وابستگی خیلی قویی به رژیم دیکتاتوری مذهبی ایران دارند و یکی از سر سپرده گان رژیم ایران میباشند و انتخاب ایشان توسط فرمانده سپاه قدس انتخاب شده اند و در این باره منتظر اطلاعات بیشتری در باره روابط آقای فوئاد معصوم با رژیم ایران باشید و چگونگی انتخاب ایشان و نشستهای پشت پرده با مامورین وزارت اطلاعات در گرده کان در شهر سلیمانیه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر