Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ تیر ۲۸, شنبه

پاسخ دندان شکن و کوبنده ی کردستانیان در سوئد به پان ایرانیستهای نژادپرست که در چند روز پیش به پیشوایی ملت کردپاسخ دندان شکن و کوبنده ی کردستانیان در سوئد به پان ایرانیستهای نژادپرست که در چند روز پیش به پیشوایی ملت کرد
 توهین نموده بودند امروز ملت کرد به پا خواستند و  تو دهنی تاریخی به نژادپرستان اشغال پاسخ دادند که دولت مستقل کردستان حق این ملت کرد میباشد و هیچ کسی نمیتواند از  تاسیس دولت مستقل کرد جلو گیری کند.
با شعار ای رقیب سرود ملی کردستان پاسخ دندان شکنی به نژاد پرستان اشغالگر کردستان دادند
 زنده باد کرد و کردستان 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر