Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ آبان ۳۰, سه‌شنبه

کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند در آینده میتوانند با مشکل روبرو بشوند اگر قانون پیشنهادی حزب دموکراتهای سوئد در پارلمان سوئد قبول بشود.کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند در آینده میتوانند با مشکل روبرو بشوند اگر قانون پیشنهادی حزب دموکراتهای سوئد در پارلمان سوئد قبول بشود.
حزب دموکراتهای سوئد که بعنوان یک حزب دست راستی افراطی نژادپرست  بیگانه ستیز شناخته شده است یک قانون را پیشنهاد نموده است که کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند حق ورود به پارلمان سوئد را نداشته باشند  و اگر این قانون پسند بشود در پارلمان سوئد تمامی افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند با مشکل روبرو بشوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر