Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ بهمن ۲۲, یکشنبه

بیانیە سازمان دمکراتیک یارسان بە منابست 34 مین سالگرد انقلاب شوم ٢٢ بهمن در ایران


بیانیە سازمان دمکراتیک یارسان بە منابست 34 مین سالگرد انقلاب شوم ٢٢ بهمن در ایران

همیهنان گرامی،یارسانیان گرانقدر،دهم فوریه‌ 1979 مصادف با 22 بهمن 1357 یادآور انقلابی بود کە مردم ایران برای بدست آوردن خواستهای خویش بە خیابانها ریختند، غافل از ینکە چە چیزی جایگزین خواهد شد. انقلابی کە نە تنها دمکراسی و آزادی را برای خلقهای ایران بە ارمغان نیاورد بلکە یک سیستم اسلامی واپسگرا و معتقد بە نظام استبدای ولایت فقیە را جایگزین نمود کە ٣٣ ساڵ است مردم ایران با جنایات و وحشیگریهای آن آشنا هستند
متاسفانه‌ به‌ علت فقدان  آشنایی مکفی مردم ایران با خمینی و جو حاکم بر جامعه‌ قبل از پیروزی انقلاب و محصور بودن نیروهای مبارز و انقلابی که‌ تا آخرین ساعات پایان نظام قبلی در حبس بودند،نیروهای اهریمنی و بر آمده‌ از اعماق تاریکخانه‌ های تاریخ به‌ زعامت خمینی،توانستند از خلاء سیاسی – عدم وجود مرجع قابل اتکاء شناخته‌ شده‌  سیاسی در کشور- سوء استفاده‌ نموده‌ و افکار ارتجاعی و قرون وسطائی خود را بر خلقهای ایران تحت نام اسلام تحمیل کرده‌ و مسیر انقلاب که‌ آزادی و دمکراسی بود را به‌ انحراف بکشاند و انواع و اقسام احکام و فرایض پوسیده‌ تاریخی  اسلامی  را احیاء کنند.
انقلاب خلقهای ایران در گذار 2 سال اول خود با خون ملت کورد آغشته‌ شد.خمینی این هیولای دینی با صدور فرمان قتل عام علیه‌ ملت کورد،اولین موضع سیاسی و نگاه‌ خود به‌ آزادی و احترام به‌ خلقها را نشان داد و با هجوم وحشیانه‌ به‌ کوردستان،نقطه‌ پایان آغاز مشروعیت خود را نزد ملت کورد در کوردستان ایران رقم زد.
درتهاجمات مغول وار سپاه‌ جنگ وجنایت آخوندها به‌ رهبری خمینی به‌ کوردستان،ابتداء شهرهای جنوبئ کوردستان ،کرماشان،ایلام ونواحی نزدیک به‌ آن را در راه‌ خود به‌ خاک وخون کشید که‌ قربانیان اصلی آن در  آن برهه‌،پیروان آیین یاری و مردم یارسان بودند . رژیم جمهوری اسلامی به‌ یورش به‌ مناطق غربی کرماشان،از جمله‌ حمله‌ وحشیانه‌ ‌ بە آبادی قورچی باشی کە ساکنان آن همه‌ یارسانی بودند،به‌ قتل عام مردم پرداخته‌ که‌ در نتیجه‌ ده ها کشته‌ و زخمی به دنبال داشت و به‌ بی خانمانی سایرین منتهی شد. در تداوم یورش جنایتکارانه‌ رژیم خمینی به‌ مردم یارسان،شهر سرپل ذهاب و حومه‌ آن نیز در امان نماندند که‌ یک نمونه‌  کشتار ده‌ ها تن از ساکنان روستاهای قلعه‌ بهادری علیا و سفلی و همچنین بمب باران پیروان یارسان از همین روستا در منطقه‌ دالاهو بود که‌ مردم در حال انجام مناسک و فرایض مذهبی بودند.اعدام صحرایی مردم یارسان در بان زردە توسط سرکردە سپاە جنایتکاری بنام حاجی طهماسبی و رعب و وحشتی کە در آن منطقە براە انداختە بود نشان داد کە خمینی با بە راە انداختن رعب و وحشت برای محکم کردن پایەهای حکومت ننگین خود از هیچ شقاوتی فروگذار نخواهد کرد. اعدامها در قصر شیرین،گیلان غرب،شاە آباد غرب و مناطق دیگر ارمغان انقلاب شوم خمینی برای خلقهای ایران بود.
رژیم جمهوری اسلامی با حمله‌ وحشیانه‌ به‌ مناطق غرب کشور که‌ اكثریت عظیم یارسانیها در آن سکونت دارند،این مردم را مجبور به‌ ترک خانه‌ و کاشانه‌ خود نموده‌ که‌ پناه‌ بردن و آوارگی به‌ کشور عراق را به‌ همراه‌ داشت، کە همچنان هزاران نفر از این آوارگان در عراق بسر میبرند.
همیهنان گرامی،
یارسانیان ارجمند،
موجودیت رژیم جهل،جنایت جمهوری اسلامی که‌ از بدو به‌ قدرت رسیدن توام با کشتار و نابودی خلقها ایران همراە بوده‌ است،به‌ سرکوبی و جنایات داخلی،یورش به‌ کوردستان و ترکمن صحرا اکتفاء نکرده‌ و جنگی هشت ساله‌ را با عراق دامن زد که‌ به‌ گفته‌ مقامات و کارگزران رژیم بیش از  یک میلیون کشته‌ و معلول و هزار میلیارد دولار خسارت جنگی به‌ همراه‌ داشته‌ است.
باتوجه‌ به‌ ماهیت این رژیم که‌ سرکوب بخش لاینفکی از آنرا تشکیل میدهد و با توجه‌ به‌ حاکمیت دین پناهی و  قرائت فاشیستی آن از اسلام،هرگونه‌ توقع بهبود و اصلاح رفتار آن،اندیشه‌ای عبث است .
سازمان دمکراتیک یارسان با عطف به‌ این منش ضد انسانی رژیم و سرکوب گسترده‌ مردم توسط آن،معتقد است که‌ تنها راه‌ دمکراسی و آزادی واقعی در ایران قبل از همه‌ چیز،گذار از این رژیم و سرنگونی آن به‌ دست خلقهای ایران است.
برای پیشبرد این اهداف،سرنگونی رژیم و تحقق آرمان والای آزادی که‌ در آن حق جامعه‌ یارسان بر اساس کنواناسیونهای جهانی و التزام به‌ منشورهای بین المللی ،قابل کسب است،به‌ مبارزه‌ سیاسی خود ادامه‌ می دهد و تا به‌ امروز توانسته‌ است به‌ التزامات مبارزاتی  وتشکیلاتی خود عمل نموده‌ و در سطوح مختلف منطقه‌ ایی و بین المللی صدای مظلومیت این جامعه‌ را به‌ گوش مراکز و منابع حقوق بشری و در تعامل با احزاب و سازمانهای کوردستانی و ایرانی ،به‌ وظیفه‌ سیاسی خود جامه‌ عمل بپوشاند.
هم وطنان گرامی،
در حالی که‌ رژیم درگیر منازعات درونی که‌ از علائم اضمحلال و بی اعتبار شدن ولایت فقیە‌ است از بعد جهانی و دیپلماتیک در چنبره‌ بحران مشروعیت و اتهام ترورسم بین المللی قرار گرفته‌ ، به‌ علت تحریمهای جهانی که‌ محصول سیاستهای هسته‌ ایی رژیم و بیم جهان آزاد از توسل این رژیم به‌ استفاده‌ از سلاح اتمی و هر روز ضعیف و ضعیفتر می شود،سازمان دمکراتیک یارسان با اتکاء به‌ نیروی انسانی ،معنوی و مادی این جامعه‌ در حال گسترش فعالیتهای سیاسی و دیپلماتیک خود است.
سازمان دمکراتیک یارسان با اتکاء به‌ همین مردم،اعضاء و هواداران خود،بدون هیچ کمک خارجی و اقلیمی توانسته‌ است علیرغم ‌چالشهای موجود ،در ائتلافهای سیاسی منطقه‌ ایی و سراسری نقش بارز و موثر داشته‌ و اهداف و مصالح مردم را در جهت سرنگونی رژیم ولایت فقیه‌ به‌ درستی پیش برده‌ و از آن حفاظت کند.
یاران گرامی،
در حالی که‌ در گوشه‌ و کنار شاهد روزافزون انشعابات ، تفکیکهای سیاسی و تشکیلاتی منطقه‌ ایی و سراسری هستیم،سازمان دمکراتیک یارسان به‌ عنوان یک الگوی غیر قابل انکار در سطح سیاسی به‌ تجمیع و گردآوری نیروهای جنوب کوردستان ایران است و این نقش موثر به‌ مثابه‌ یک ماگنت به‌ تحرک نیروهای پنهان در درون جامعه‌ یارسان مبدل شده‌ است.
سازمان دمکراتیک یارسان بدون توجه‌ به‌ ماهیت ایدئولوژیک و مرام سیاسی به‌ وصل و پیوست شخصیتها و افراد فعال در جنوب کوردستان ایران فرا خوان می دهد و همیاری فکری و مبارزاتی آنها را بسی گرانبها قلمداد نموده‌ و عضویت آنها در این تشکل سیاسی ،مایه‌ افتخار برای فرهنگ غنی و کهن مردمان این خطه‌ می داند.
سازمان دمکراتیک یارسان با اعتقاد به‌ سکولاریسم و تفکیک مطلق دین از سیاست و دولت  ومبتنی بر منشورهای حقوق بشری،از هرگونه‌ همایش و ائتلاف سیاسی در سطح منطقه‌ ایی و سراسری به‌ غایت حمایت کرده‌ و وحدت سیاسی و مبارزاتی در جهت ساقط نمودن رژیم جمهوری اسلامی را سر لوحه‌ خود قرار داده‌ است.
سازمان دمکراتیک یارسان ،از ورود و عضویت شخصیتها و مبارزان غیر یارسانی به‌ این سازمان به‌ گرمی استقبال کرده‌ و خود را ملزم به‌ رعایت حقوق تشکیلاتی و سازمانی کلیه‌ اعضای خود نموده‌ و هیچ سد ومانعی در راه‌ وصل نیروهای فعال نمی بیند.
سازمان دمکراتیک یارسان به‌ علم به‌ حساسیت مناطق تحت نفوذ  سیاسی و اجتماعی خود در جنوب کودرستان ایران به‌ این امر کاملا واقف است که‌ برای ممانعت از تکرار وضعیت مشابه‌ کوردستان عراق و جلوگیری از “کرکوکیزه‌” و خانه‌ قینیزه‌” شدن  این منطقه‌ که‌ بعد از سرنگونی رژیم رقم خواهد خورد،از هم اکنون آمادگی کامل دارد که‌ بر سر وضعیت این مناطق به‌ رایزنی و تبادل نظر پرداخته‌ و ایده‌ های متفاوت را انالیز کرده‌ و به‌ توافقات چند جانبه‌ برسد.
سازمان دمکراتیک یارسان معتقد است که‌ حل مسئله‌ مناطق جنوب کوردستان در مرحله‌ فعلی از کانال این سازمان گذشته‌ و هرگونه‌ توافق غیر اصولی و خارج از اراده‌ مردمان این خطه‌ را پیشاپیش مردود می داند
سازمان دمکراتیک یارسان
کمیتە مرکزی
10.2.2013
http://www.yarsanmedia.com/?p=3038

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر