Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ بهمن ۱۶, دوشنبه

پارلمانتر لقا وردی از العراقيه: گزارش ملل متحد درباره کمپ ليبرتی غيرشفاف استپارلمانتر لقا وردی از العراقيه: گزارش ملل متحد درباره کمپ ليبرتی غيرشفاف است

خانم لقا وردی پارلمانتر از العراقيه گزارش ملل متحد در مورد کمپ ليبرتی را غيرشفاف توصيف نمود و همزمان بر وجود کوتاهی و تقصير در تأمين خدمات عمومی به پناهندگان ساکن اين کمپ تأکيد نمود. نماينده پارلمان از العراقيه گفت:

 کوتاهيهای زيادی در تأمين خدمات بهداشتی و اقتصادی و حتی انتقال بيماران به بيمارستانها در مورد ساکنان ليبرتی وجود دارد… . وی افزود ما خواهان قرار گرفتن اين کمپ تحت نظارت ملل متحد و کميساريای عالی پناهندگی هستيم زيرا که در آنجا زنان حضور دارند و کسانی که به دليل عدم انتقال به بيمارستان فوت کرده اند. وی برای تأمين خدمات به آنها از جنبه انسانی فراخوان داد.
///////////////
کميته کردی دفاع از اشرف: از دبيرکل سازمان ملل متحد می خواهيم که يک نماينده شايسته را جايگزين کوبلر کند

کميته کردی دفاع از اشرف: بار ديگر از دبيرکل سازمان ملل متحد می خواهيم که يک نماينده شايسته را جايگزين کوبلر کند و بسيار ضروری است که ليبرتی به عنوان کمپ پناهندگی اعلام شود 

کميته کردی دفاع از اشرف با صدور يک بيانيه؛ اعلام کرد: 
خيانت نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در قبال ساکنان و جانبداری نامبرده از دولت عراق و دخالت دادن رژيم ايران در کيس اين پناهندگان برای همه روشن شده است و مشخص گرديد که ليبرتی بدون زيرساختها و استانداردهای انسانی و بين المللی تبديل به مکانی برای بازاسکان ساکنان اشرف شده و موقت بودن جز دروغ نيست، در حال حاضر نيروهای نخست وزير عراق، نوری مالکی اذيت و آزار ساکنان ليبرتی ادامه می دهند و روزانه در همه زمينه ها فشارهای خود را برای نابودی آنها افزايش می دهند.

در اين بيانيه آمده است: بلوکه کردن اموال ساکنان اشرف و محاصره آنها به مدت پنج سال، يک بعد جنايتکارانه سياست هر دو رژيم ايران و دولت عراق است تا هم اين ساکنان اشرف و ليبرتی را در نبود امکانات از هم بپاشند و هم نتوانند از اموال خود استفاده بکنند و هم اين که نتوانند در عراق برای تأمين مخارج زندگی شان کار انتفاعی بکنند. به خصوص که دولت عراق مدت پنج سال است هيچ خدماتی به ساکنان ارائه نکرده است و ساکنان مجبور هستند با قيمت چند برابر عراق، نيازمنديهای خود را از کشورهای همسايه تأمين کنند. شکنجه ساکنان تبديل به يک کار روزانه نيروهای نوری مالکی به طرق مختلف در همه زمينه ها شده است. برای کمپ ليبرتی فقط يک آمبولانس اختصاص يافته و 10 تا 15 بيمار کمپ را داخل آن می کنند و انتقال آنها به بيمارستانهای بغداد نيز به علت کارشکنی و اذيت و آزار نيروهای استخبارات و پليس بی فايده بوده و علاج ناشده به داخل کمپ برمی گردند. متأسفانه ناظران ملل متحد و يونامی نيز در برابر اين جنايات عراق بسيار منفعل و ساکت هستند!

کميته کردی دفاع از اشرف: بار ديگر از دبيرکل سازمان ملل متحد می خواهيم که يک نماينده شايسته را جايگزين کوبلر کند و بسيار ضروری است که ليبرتی به عنوان کمپ پناهندگی اعلام شود.
/////////////////
درخواست اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران برای بازگشت به اشرف امری شرعی و قانونی است

بيانيه کميته عراقی دفاع از اشرف: 
درخواست اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در کمپ ليبرتی برای بازگشت به اشرف امری شرعی و قانونی است 


در صورتی که کمپ ليبرتی به عنوان کمپ پناهندگی اعلام نشود، خواسته ساکنان برای بازگشت به اشرف مورد حمايت ماست. 

کميته عراقی دفاع از اشرف اعلام کرد: نزديک به يک سال است که با جابه جايی اجباری ساکنان ليبرتی را منتقل کرده اند در حالی که هيچ علامتی از انتقال 3200تن به کشورهای عضو اتحاديه اروپا از زندانی که کوبلر به نيرنگ و فريب نام کمپ ترانزيت موقت بر آن نهاده است؛ ديده نمی شود. آخرين اخبار از کمپ ليبرتی حاکی است که اوضاع زندگی آنجا روز به روز بدتر می شود و پناهندگان ساکن در آنجا در سرمای هوا حتی از خريد سوخت از بازار عراق نيز محروم می باشند. حتی از انتقال بخاريهای نفتی از اشرف به ليبرتی نيز ممانعت می شود. امری که شرم آور و غيرانسانی و خارج از هر قانونی است که عليه ميهمانان گرامی مردم عراق انجام می شود. گروه کار بازداشتهای خودسرانه وابسته به ملل متحد برای دومين بار وضعيت در ليبرتی را تأسف بار و مترادف با زندان ارزيابی نموده است. اين وضعيت غيرقانونی و ظالمانه با همکاری کوبلر در عراق صورت می گيرد که به طور کاملاً آشکاری از دولت عراق جانبداری می کند. کميته عراقی دفاع از اشرف از دبيرکل ملل متحد می خواهد که کمپ ليبرتی را با رفع تمام محدويتها و فشارهای ظالمانه و غيرقانونی که بر آن اعمال می شود، مستقيماً به عنوان کمپ پناهندگی زير پرچم و قوانين ملل متحد اعلام نمايد و اگر اين کمپ به عنوان کمپ پناهندگی اعلام نشود، ما از خواسته ساکنان ليبرتی برای بازگشت به اشرف را حمايت می کنيم.

////////////////////////////////////////نيروی تروريستی قدس برای به آتش کشيدن اموال مجاهدان اشرف به کمک نيروهای عراقی طراحی می کند

نيروی تروريستی قدس در راستای سلب مالکيت از مجاهدان اشرف برای به آتش کشيدن اموال مجاهدان اشرف به کمک نيروهای عراقی طراحی می کند
بر اساس اطلاعات موثقی که از درون رژيم آخوندی به شورای ملی مقاومت ايران رسيده است، نيروی تروريستی قدس، طبق يک طرح مخفيانه قصد دارد عوامل عراقی خود مانند تروريستهای 9 بدر را با کمک نيروهای عراقی تحت امر مالکی که ظاهراً حفاظت اشرف را بر عهده دارند، مخفيانه وارد اشرف کرده تا اموال ساکنان را به آتش بکشند. طبق اين طرح آنها به اين ترتيب می خواهند از يک سو ساکنان را از اموالشان محروم کنند و از سوی ديگر مسئوليت اين آتش سوزی را به عهده خود مجاهدين بيندازند. 

با توجه به توطئه های رژيم آخوندی و نيروی تروريستی قدس برای سلب مالکيت و نابود کردن يا سرقت اموال ساکنان در اشرف و با توجه به کارشکنيهای دولت عراق برای فروش اموال ساکنان، و با در نظر گرفتن اين که 100تن به تنهايی برای نگهداری و نگهبانی از اموال کافی نيست، مقاومت ايران خواستار بازگرداندن يک گروه از ساکنان از ليبرتی به اشرف است تا در نگهبانی از اموال تا تعيين تکليف نهايی آنها کمک کنند. اين افراد می توانند از ميان کسانی باشند که از سوی کميساريای عالی پناهندگان مورد مصاحبه قرار گرفته و پروسه بازتأييد پناهندگی آنها به پايان رسيده است. 

از شروع طرح بی خانمان سازی ساکنان اشرف، دولت عراق به درخواست رژيم ايران به شيوه های مختلف درصدد سلب مالکيت از ساکنان بر آمده و تا کنون همه تلاشهای آنها را برای فروش اموالشان به شکست کشانده است. جلوگيری از ورود تجار عراقی به اشرف برای خريد اموال و کارشکنی و جلوگيری از اجرای قرار داد با يک تاجر عراقی و سپس يک کمپانی انگليسی و تهديد نماينده وی به مرگ از سری اقدامهای غيرقانونی دولت عراق در اين رابطه است. 

آخرين تلاش، سفر سناتور توريسلی و پروفسور اشنيبام نمايندگان قانونی ساکنان به عراق برای حل مسأله اموال بود که به پيشنهاد يونامی صورت گرفت. اما برخلاف توافق اوليه نه هيچ مقام عراقی با آنها ملاقات کرد و نه آنها اجازه يافتند به ليبرتی يا اشرف بروند و با ساکنان صحبت کنند و اموال را از نزديک ببينند و سفر آنها به رغم انرژی و هزينه سنگينی که صرف آن شد، بی نتيجه ماند. 

در جريان اين سفر نمايندگان قانونی ساکنان با يک تيم از وکلای عراقی برای دريافت راهنماييهای قانونی گفتگو کردند و به توافق رسيدند. دولت عراق از طريق يونامی خواستار شد با وکلای عراقی به طور مستقيم وارد گفتگو شود. 

در روزهای 7 و 13ژانويه آقای توريسلی به طور رسمی از مارتين کوبلر خواست سه موضوع را با فالح فياض، مشاور امنيت ملی مالکی، مطرح کرده و از سوی او به طور کتبی در مورد اين سه موضوع تضمين بدهد. اين سه نکته عبارتند از: 
يکم: دستور شورای وزيران، در مورد همکاری با مجاهدين توسط شهروندان عراقی تأثيری در حق مالکيت اين سازمان نداشته و شامل وکلا به طور عام نمی شود و به طور خاص به موقعيت کنونی مربوط نمی شود. چرا که دولت عراق از دخالت وکلا استقبال می کند. وکلا تحت تعقيب قرار نخواهند گرفت و امنيت آنان به خطر نخواهد افتاد. 

دوم، دولت عراق تأييد می کند که وکلا ساکنان را صرفاً برای ارائه و دريافت پيشنهادات برای فروش يا حراج اموال آنان در عراق نمايندگی می کنند. سناتور توريسلی و پروفسور اشنيبام به عنوان نمايندگان قانونی ساکنان هم چنان حق انحصاری برای مذاکره و همچنين قبول يا رد هر گونه پيشنهادی را به همراه حق نگه داشتن و يا اخراج وکلا را برای خود نگه می دارند. در نهايت آتوريته به طور کامل در حوزه اختيارات نمايندگان ساکنان در پاريس باقی می ماند. 

سوم، مذاکرات بين نمايندگان حقوقی ساکنان و دولت عراق بدون پيش شرط برگزار خواهد شد و شامل تمامی اموال شخصی، اموال منقول و اموال غيرمنقول و املاک خواهد شد. هيچ توافقی بر سر هيچ موضوعی تا زمانيکه استيون اشنيبام و سناتور توريسلی تأييديه مکتوب ارائه بدهند، پذيرفته نمی شود يا استنباط نخواهد شد. 

به اين ترتيب سناتور توريسلی از مارتين کوبلر خواست تا از سوی دولت عراق تضمينهای مشخصی را که در سه ماده بالا فرموله شده بود به صورت کتبی ارائهٴ کند تا وکلای عراقی با دولت ملاقات کنند اما کوبلر از ارائه کتبی آنها خودداری کرد و حتی در نامه های بعدی مشخص شد دولت عراق اين تضمينها را رد کرده است. 

دبيرخانه شورای ملی مقاومت 
16بهمن 1391 (4فوريه 2013)

//////////////////////////
سعید مرتضوی بازداشت شد

پایگاه خبری دادستانی تهران خبر از بازداشت سعید مرتضوی در عصر امروز داد. معاون دادستان تهران در لحظه دستگیری مرتضوی در صحنه حضور داشته و این از اهمیت سناریویی خبر می دهد که بی هیچ شک و تردیدی به اجرا درخواهد امد. حدود سه ماه قبل آنچه که بر سر سعید مرتضوی خواهد آمد را پیش بینی کرده بودیم. در آن مقاله یادآور شده بودیم شاید سعید مرتضوی به سرنوشتی همسان با سعید امامی دچار نشود اما آفتاب عمر او در رژیم حاضر بی هیچ شکی غروب کرده است با این تفاوت که او از هنری همچون سعید امامی بهیچوجه برخوردار نبود. کسانیکه با سعید امامی برخورد داشته اند به این حقیقت می توانند گواهی دهند که کیفیت این دو سعید علیرغم تمامی شباهتشان در جرم و جنایت با یکدیگر قابل قیاس نبوده و نیست و لذا سعید مرتضوی نمی تواند روی حمایت ولی فقیه روی خود حساب بازکند.این می تواند درس عبرتی برای کسانی باشد که در وادی جنایت علیه بشریت و علیه ملت ایران قدم بر می دارند و شریک جرم ولی فقیه هستند. آنها هر کدام تاریخ مصرفی دارند. کسی را گمان غروب عمر سعید امامی در رژیم جهل و جنایت و با آنهمه دبدبه و کبکبه نبود. اما این قانونی است نانوشته که دیکتاتورها همواره برای ادامه حیات مجبورند به جراحی بخشی از اعضای خود تن در دهند و عمله و اکره استبداد و ولی فقیه باید خود را آماده برای چنان حالتی کنند. زمان بیشک برای سعید مرتضوی تمام شده است اما غروب سعید مرتضوی در رژیم بیشک آغاز غروب بسیاری از دیگر جنایتکارانی است که بر آنها نام ُ ُجریان انحرافیُ ُ نهاده اند.و این گردونه حذف تا روز سرنگونی محتوم این رژیم چه سعیدهایی را ناسعید و ناکام خواهد کرد.

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر