Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه

رژیم ایران یکی از کودک آزارترین کشورهای جهان محسوب میشود اذیت و آزار کودکان تنها ضرب و شتم نیست دیدن صحنه های دلخراش اعدامها خودش نوعی خطرناک است از کودک آزاری در نظام بادآورده جنون اسلامی ایران


رژیم ایران یکی از کودک آزارترین کشورهای جهان محسوب میشود  اذیت و آزار کودکان تنها  ضرب و شتم نیست دیدن صحنه های دلخراش اعدامها خودش نوعی خطرناک است از کودک آزاری در نظام بادآورده جنون اسلامی ایران 
کودک آزاری در نظام جنون اسلامی ایران
کودک آزاری در ایران قانونی شده است 

ایران یکی از خشونتبارترین کشورهای دنیا است .. دیدن صحنه های دلخراش اعدامها در ایران از سوی کودکان کاشتن بذر خشونت در جامعه محسوب میشود
آیا این کودکی که این صحنه ی دلخراش را مشاهده میکند میتواند در آینده یک انسان سالم باشد؟.
این است باید اسمش گذاشت جنون اسلامی و وقتیکه اسلام به جنون تبدیل شده است و در جامعه انواع جنونها را پخش میکند کودکان باید صحنه های دلخراش اعدامها را مشاهده کنند و برای سالهای درازی دچار مالیخولیا بشوند و در نهایت خود این کودکان به سبب دیدن چنین صحنهای دلخراشی خود نیز خشونت گرا میشوند چه اسمی دارید بیشتر از اسمی که بنام جنون ناب اسلام توحیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر