Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ تیر ۱۰, سه‌شنبه

این سئوالات در مورد کشور عراق بسیار زیبا و بجاست. ای کاش می شد این سئوالات کاملا اساسی و منطقی را برای کسانی کە آنرا نمی فهمند ترجمە کرد. بخش قابل توجهی از مردم این کشور یارسانی هستند. کشوری کە دیگران آنرا درست کردە در حالیکه هیچگونه اشتراکات زبانی، دینی، تاریخی، ملی و غیرە با هم ندارند و دائم در حال انتقام از همدیگر و جنگ و دعوا هستند.این سئوالات در مورد کشور عراق بسیار زیبا و بجاست.
ای کاش می شد این سئوالات کاملا اساسی و منطقی را برای کسانی کە آنرا نمی فهمند ترجمە کرد.
بخش قابل توجهی از مردم این کشور یارسانی هستند.
کشوری کە دیگران آنرا درست کردە در حالیکه هیچگونه اشتراکات زبانی، دینی، تاریخی، ملی و غیرە با هم ندارند و دائم در حال انتقام از همدیگر و جنگ و دعوا هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر