Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

موضوع فراخوان فوری و عاجل برای توقف فوری اعدامها در ایرانموضوع فراخوان فوری و عاجل برای توقف فوری اعدامها در ایران

رژیم جنون اسلامی دست به کشتار دستجمعی میزند هر روز و باید جلو این بربریت را گرفت

امروز 29/1/2011 روز اعتراض و روز برخواستن علیه اعدام در سرتاسر جهان میباشد که همه با هم میگویم اعدام نه زندگی آری زندگی را نکشید کسی را اعدام نکنید راه ها و شیوه های دیگری وجود دارد که میتواند خیلی کاراتر باشد برای جلوگیری از جرم البته در ایران اگر یک مجرم اعدام بشود 20 زندانی سیاسی اعدام میشوند رژیم جنون بوگند اسلامی کسانی را اعدام میکند برای کشور نفع دارند و آزادی میخواهند و خواهان آزادی بیان آزادی عقیده و مرام هستند که توسط جلادان جنون بوگند اسلامی اعدام میشوند.

ما که در سرتاسر جهان علیه عمل زشت و قبیح اعدام دست به اعتراض میزنیم اعدام انسانها توسط هر دولت و هر قدرتی که باشد محکوم میکنیم چرا چون راه ها و روشهای دیگری وجود دارد که جایگزین حکم ضد بشری اعدام بشود.

امروز ما همه شاهد اعدامهای ضد بشری و جنونوار توسط رژیم جنون بوگند اسلامی علیه هموطنان خویش هستیم که آزادیخواهان به این آسانی اعدام میکنند در چند روز پیش رژیم چند نفر از رشیدترین فرزندان ما را اعدام نموده است اعدام حسین خضری علی صارمی جعفر کاظمی و محمد حاج آقايي و چندین شهید دیگر مثل سال گذشته قتلعام 5 جوان دلیر کرد شهیدان زند یاد فرزادکمانگر شیرین علم هولی فرهاد وکیلی مهدی اسلامیان علی حیدریان و پیش از آن شهید مقاومت و ایستادگی شهر کرمانشاه شهید احسان فتاحیان و امروز اعدام زهرا بهرامی توسط دستگاه جلادان جنون بوگند اسلامی و این اعدامها هنوز هم هنوز این جنایتها در جلو چشم جهانیان ادامه دارد و در چند روز پیش رژیم در شهرهای ارومیه کرمانشاه و تهران نزدیک به 18 نفر را اعدام نموده است این یک کشتار دستجمعی میباشد که توسط ماشین اعدام جلادان جنون بوگند اسلامی به راه افتاده است در ایران باید جامعه جهانی سکوت نکنند دربرابر این بربریت و انسانکشی که در ایران به راه افتاده است امروز.

شکنجه انسان تحت هر عنوان و توسط هر قدرت و یا سازمان و یاهر دولتی صورت گیرد غیر انسانی و از نظر حقوق بشری محکوم است.

این شکنجه ها خواه فیزیکی باشد و خواه روحی و روانی باشد و تحت هر عنوان که باشد محکوم و از نظر انسانی مردود میباشد.

اگر چنانچه کسی مطالبی را نوشت علیه کسی دیگر حتئ اگراین مطالب توهین آمیز باشد فقط در آگاه کردن فرد باید گامبرداشت و نباید فرد را زندانی و تحت شکنجه وحشیانه قرار داد راه ها و گذینشهای انسانی دیگر وجود دارد که باید راه ها و گذینشهای انسانی را بکار برد نه که فرد را تحت شکنجه و در جامعه کینه توزی کاشت باید بذر انسانیت کاشت در جامعه برای پیشبرد جامعه گامبرداشت.

ما این شکنجه های که علیه بشریت صورت میگیرد در هر کجا و در هر دولت و در هر جای دنیا که باشد آن را محکوم میکنیم و آن را یک جنایت علیه انسانیت تلقی میکنیم و از نظر ما مردود و غیر انسانی میباشد.

وقتیکه ما دم از حقوق بشر میزنیم باید اول بدانیم حقوق بشر یعنی چه؟

حقوق بشر عبارتند از 6 نوع.

حیثیت و کرامت انسان

اما درمرحله اول درک خود و خودشناسی ما تا زمانی که خودمان را نشانسیم نمیتوانیم دیگران را درک کنیم باید در این راه آموزش و پرورش انسانی به راه انداخت و جامعه را تکامل داد.

دوم حق آزادی برای ابراز عقیده و بیان.

سوم حق زندگی و سلامتی.

چهاروم حق زیستن و حق برخورداری از کلیه ی آنچه حق انسان و انسانیت است.

پنجم حق آزادی بیان و ابراز آن بدون اینکه به آزادی دیگران لطمه وارد کند.

ششوم حق برخورداری از آنچه حیثیت و کرامت انسانی نامیده میشود مثل ابراز عقیده و بیان انتخاب مذهب و دین دلخواه خود آزادانه فرد بخواهد غیر مذهبی باشد و یا اینکه یک مذهب داشته باشد باید آزاد باشد در این باره.

و در این باره توهین به اعتقادات دیگران تحت هر عنوان و در هر جای دنیا که باشد محکوم و مردود میباشد اگر هم آنرا آزادی بیان بنامند به این معنا میباشد که این آزادی از حد خود پا فراتر گذاشته و به آزادی دیگران لتمه وارد کرده است و در مقابل خشونت تحت هر عنوان که باشد محکوم و مردود میباشد از نظر انسانیت و حقوق بشری.

و باید رهبران سیاسی در جهان دست از کینه توزی بردارند و به انسان و انسایت به اندیشند به حقوق حقه هموطنان خود احترام بگذارند و حقوق آنها را رعایت کنند.

ما در این باره تبعیض در میان انسانها را مردود و محکوم میداریم و تبعیض تحت هر عنوان که باشد محکوم است از نظر حقوق بشری. خواه این تبعیضها ملی و قومی و مذهبی باشد در این باره محکوم است و ما آن را غیر انسانی اعلام میکنیم.

نزاع مذهبی یک چیز غیر مدرن و غیر انسانی است باید با تفاهم و گفتگو مسایل را حل نمود نه از راه خشونت و خشونت کار انسان نیست.

و در این باره اعدام افراد بخاطر ابراز عقیده و بیان ضد انسانی و در این باره محکوم است.

حکوم اعدام یک کار غیره قانونی و محکوم است باید با استانداردهای سازمان ملل با زندانیان برخورد نمود.

و در این باره ما سران رژیمهای خودکامه که حقوق بشر را زیر پا میگذارند برای اینکه به حقوق هموطنان خود احترام بگذارند فرامیخوانیم.

با امید روزی که هیچ کسی به خاطر ابراز عقیده و بیان و یا اینکه بخاطر قوم و ملیتی که با ان تعلق دارد زندانی و یا اعدام نشود و یا به خاطر ابراز عقیده وبیان آنچه او میخواهد زندانی و یا اعدام نشود اعدام یعنی کشتار انسانها یعنی انتقام جویی توسط دستگاه حاکمه یعنی یک باند مافیا بر سر قدرت میباشند هر کسی گفت آزادی بلافاصله برای ایشان بر حسب خواست و سلیقه خویش حکم صادر میکنند جلادان دینی و خرافات پرست جنون بوگند اسلامی..

با تشکر ساموئیل کرماشانی مورخ 29/1/2011

--------------------------------------------
رژیم جنون بوگند اسلامی جان زهرا بهرامی را گرفت ما به بازماندگان و اعضای خانواده زهرا بهرامی تسلیت میگویم و خود را شریک غمشان میدانیم و اعدام زهرا بهرامی توسط دستگاه جلادان جنون بوگند اسلامی قویا محکوم میکنیم
ساموئیل کرماشانی 29/1/2011
////////////////

اجرای حکم جنایتکارانه و ضدبشری اعدام علیه یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز شنبه 9 بهمن ماه زندانیان سیاسی زهرا بهرامی از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده و خونین روز عاشورا بدستور قوۀ قضاییه رژیم ولی فقیه اعدام شد .خانم بهرامی اولین زن زندانی سیاسی روز عاشورا است که حکم ضد بشری اعدام در مورد او به اجرا در می آید. زندانی سیاسی زهرا بهرامی بدون اطلاع خانواده اش و امکان آخرین وداع با آنها اعدام شد.
زنده یاد زهرا بهرامی در جریان اعتراضات گسترده عاشورا دستگیر شد ولی وقتی که دولت و رسانه های هلند و سازمانهای حقوق بشری نسبت به دستگیری وشکنجه و احتمال صدور حکم اعدام او اعتراض کردند بازجویان وزارت اطلاعات او را زیر شکنجه های وحشیانه قرار دادند تا وی را وادار به اعتراف به حمل و داشتن مواد مخدر کنند و برای توجیه این اعترافات اقدام به صحنه سازی و فیلم برداری از خانم زهرا بهرامی نمودند، و این فیلم ها را در اختیار دولت و رسانه های هلند قرار دادند تا این جنایت را توجیه کنند ولی دولت هلند و رسانه ها به این عمل فریبکارانۀ آنها پی بردند.
خانم بهرامی در حالی اعدام شد که بنابه قوانین رژیم ولی فقیه علی خامنه ای حکم باید به تایید داستان کل می رسید و بعد از آن به کمسیون عفو و بخشش ارجاع داده می شد از طرفی دیگر هنوز محاکمات او به پایان نرسیده و به اتهامات سیاسی وی رسیدگی نشده بود.
زنده یاد زهرا بهرامی در جریان اعتراضات گسترده و خونین روز عاشورا دستگیر شد وبه بند سپاه زندان گوهردشت کرج که در دست بازجویان وزارت اطلاعات است به مدت یک ماه مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. سپس او را به سلولهای انفرادی بند209 اوین منتقل کردند و شکنجه های جسمی و روحی شدیدی علیه او بکار بردند تا وادار به اعترا ف علیه خود شود.زنده یاد زهرا بهرامی بیش از 10 ماه در بند مخوف 209 بسر برد و دلیل بسر بردن طولانی او در بند 209 وجود آثار شکنجه بر بدن وی بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام جنایتکارانه و ضد بشری یکی از دستگیر شدگان روز عاشورا را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
09 بهمن 1389 برابر با 29 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر