Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

جانوران محمد رسول الله با همکاری رژیم فاشیست ترکیه دست به قتلعام کردها میزنند در سوریه و جهانیان نیز چشم خویش بر این رویداد بسته اند و هیچ وجدانی بیدار وجود ندارد که از ملت کرد دفاع کندجانوران محمد رسول الله با همکاری رژیم فاشیست ترکیه دست به قتلعام کردها میزنند در سوریه و جهانیان نیز چشم خویش بر این  رویداد بسته اند و هیچ وجدانی بیدار وجود ندارد که از ملت کرد دفاع کند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر