Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ خرداد ۳۱, شنبه

وقتیکه میگن آخوند خر است دروغ نگفته اند از یک آخوند سئوال میکنند میگن چرا زن نصف مرد است؟ در جواب میگه آخر ما نصف پاین تنه ی زن را نگاه میکنیم و بر اساس آیات قرآن نصف محسوب میشود

 میمون بیچاره باید تاوان آخوند احمق را به پردازد

وقتیکه میگن آخوند خر است دروغ نگفته اند از یک آخوند سئوال میکنند میگن چرا زن نصف مرد است؟ در جواب میگه آخر ما نصف پاین تنه ی زن را نگاه میکنیم و بر اساس آیات قرآن نصف محسوب میشود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر