Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ خرداد ۳۱, شنبه

میکروب جنون ولایت فقیه در منطقه این عکس گویایی بلندپروازیهای آخوندها نشان میدهد در منطقه


داعش تهران زیر به زیر با داعشهای منطقه متحد میشود
میکروب جنون ولایت فقیه در منطقه این عکس گویایی بلندپروازیهای آخوندها نشان میدهد در منطقه 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر