Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ تیر ۱, یکشنبه

توطئه ای اشغالگران کردستان دارد آهسته به اهداف شموشان نزدیک میشوند توطئه ای اشغالگران کردستان دارد آهسته به اهداف شموشان نزدیک میشوند
رژیم ایران زیربه زیر به گروه داعش کمکهای تسلیحاتی و لوجستیکی میکند و از سوی دیگر از راه این گروه دست ساخته خودش و رژیم ترکیه دارند در کشور عراق آشوب برپا میکنند و از سوی دیگر بعنوان دلسوز دارد وارد خاک عراق میشود برای تسلط بیشتر بر کشور همجوارش عراق .

این تحرکات با برنامه ریزی رژیم ایران و رژیم ترکیه انجام میگیرد و کردها باید خیلی هشیار و بیدار باشند چرا چون موجودیت نیروهای کرد در خطر جدی است.
خود داعش ساخته و پرداخته رژیمهای اشغالگر کردستان میباشد و توسط رژیم ایران و رژیم ترکیه به این گروه تروریستی کمکهای تسلیحاتی و لوجستیکی میشود و اگر رژیم ایران وارد عراق بشود بهانه میشود برای ورود رژیم اشغالگر ترکیه تا به آسانی وارد کردستان بشود نیروهایش.
به نوشته پوست کردستان که زبان حال حزب دموکزات کزدستان عراق میباشد 450 تا 500 نفر از نیروهای سپاه قدس  بخش تروریستی  برون مرزی  سپاه پاسداران وارد شهر کرکوک شده اند و این نیروی تروریستی و اشغالگر آموزشهای نظامی و تاکتیکی را به خوبی آموخته اند. اشغال کردستان به طور سیستماتیکی دارد انجام میگیرد و سران کرد  و سیاستمداران کرد هم در خواب خیال پول و مال خوابیده اند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر