Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه

دیدار با جناب آقای عبدالرحمان حاج احمدی رهبر گریلاهای قهرمانان پژاک حزب حیات آزاد کردستان در مورخ 2/10/2010

دیدار با جناب آقای عبدالرحمان حاج احمدی رهبر گریلاهای قهرمانان پژاک حزب حیات آزاد کردستان در مورخ 2/10/2010

جناب آقای حاج احمدی رهبر حزب حیات آزاد کردستان مردی خوش اخلاق خوش رو دانا و در وجود این مرد شجاع یک انسان پاک به تمام معنا میبینید و آقای عبدالرحمان حاج احمدی مردی آزادیخواه و دموکرات میباشد و در وجود این مرد یک خودباوری قوی و مستحکم و مصمم و پرتوان میبینید.

پژاک حزب حیات آزاد کردستان تنها حزبی میباشد که میدان را خالی نه نموده است و هم اکنون در میدان مبارزه میباشد و توانسته است در قلب دشمن ضربه وارد کند و امروز به یک الترناتیو بزرگ و ملی تبدیل شده است.

من که در باره روانشناسی مطالعه نموده ام و خیلیها هم دیده ام باور کنید شخصیت جناب حاج احمدی با دیگران خیلی فرق میکند درجلو چشم خودت یک انسان پاک به تمام معنا میبینید واقعا جای افتخار است و چیزهای که خیلی برای من مهم و حیاتی است این مرد یک مرد به تمام معنا از نظر خودباوری قوی و مصمم و واقعا جای افتخار میباشد من خیلی از رهبران کرد را دیده ام لاکن چیزی در وجود جناب آقای حاج احمدی دیده ام در دیگران ندیده ام در حقیقت جناب حاج احمدی معلمی خستگی ناپذیر میباشد که تمام عمر خویش را در راه آزادی ملت کرد گذرانده است.

چیزهای که در وجود ایشان دیده ام این است

آن هم خود باوری و ایمان راستین و به نفس خویش و راستگو و با وجدان است.

در این سیمینار در باره تاریخ کرد و قدرت فکری و رهبر ملت کرد جناب آپو و تغییر در خارومیانه و مسائل ملت کرد و راه حلهای که در جلو چشم دیده میشود برای ملت کرد در شمال کردستان و در عین حال باید هشیار بود چرا چون مسلما توطئه هم در کار است و حاضرین هم به نوبه خودشان در این باره نظر دادند و گفتگو کردند و در طول این 3 ساعت ما که آنجا بودیم از وجود جناب آقای حاج احمدی خیلی چیزها را یاد گرفتیم و در باره اوضاع منطقه و بطور کلی کردستان و سیاست دولتهای اشغال گر گفتگو کردیم وخیلی مسائل هم مطرح شدند که نیاز بود و باید.

و جناب حاج احمدی در باره سیگنالهای که داده میشود از سوی دولت مردان ترک نوید آن میدهد که حل مسئله ای کرد از راه دیالوگ نزدیک میباشد در شمال کردستان و این یک حقیقت انکار ناپذیر میباشد که آزادی بخش شمالی ملت کرد در شمال کردستان نویدبخش آزادی قسمتهای دیگر کردستان میباشد چرا چون در شمال کردستان نزدیک به 35 تا 40 میلیون کرد زندگی میکنند و باور کنید تفکر ملی و کردستانی در ان قسمت قویتر است تا قسمتهای دیگر.

خوشبختانه امروز رهبر ملت کرد جناب عبدالله اوجالان توانست تلسم ترکیستی و فاشیستی در آن کشور درهم بشکند و ملت کرد را احیا کند و به فرد کرد شجاعت ایمان به نفس خویش به بخشد این جای افتخار میباشد آپو برای همیشه در قلب هر کرد باوجدانی میباشد.

جناب آقای حاج احمدی گفت ما باید در اروپا بیشتر باشیم من در یک گفتگوی کوتاه گفتم هر کسی وجدان داشته باشد او خودش پژاک میباشد پژاک یعنی ملت ملت هم یعنی پژاک گریلاهای قهرمان پژاک برای دفاع از شرف کرد متحمل سختیها در سرمای سخت زمستانی و در زیر برف و گرسنگی و متحمل همه ی سختیها میشوند فقط برای دفاع از ملتشان از نظر انسانهای با وجدان پژاک و حزب کارگران کردستان پاکترین و مخلص ترین و زیباترین انسانهای کرد هستند چرا چون به ملت خویش باور دارند و در بین توده های ملت کرد جایکاه خاصی دارند و در قلب تک تک هر انسان باوجدانی هستند هر انسان با انصاف و با وجدان یعنی پژاک یعنی قهرمانان حماسه آفرین.

و در این نشست خیلی از نظر سیاسی و سئوالات رد و بدل شد کاک ئاسو زند هم به نوبه خودش در این باره گفتگو نمود و او هم پیشنهاد خویش را مطرح نمود.

هزاران درود بر روح و روان پاک شهدای راه آزادی کرد و کردستان هزاران درود بر روح وروان شهدای قهرمان پژاک.

با تشکر ساموئیل کرمشانی 3/10/2010

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر