Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه

جنون دروغ یا اغراق گویی در میان ایرانیان چه کرد باشند و چه فارس

mythomania
جنون دروغ یا اغراق گویی در میان افرادی که بعد از جنگ عراق و آمریکا به اروپا آمده اند البته این بیماری قابل درمان است اگر فرد بخواهد کمی به گذشته خویش و آینده خویش نگاه کند من دیروز در خانه یکی از دوستانم بودم که دوتا خانم هم آنجا بودند دست به حرف زدن نمودند وقتیکه در اخر حرفهای آنها را دنبال نمودم دیدم که دروغ میگویند البته این را یادآوری کنم خجالتی چیز خوبی است اگر انسان بخوبی فکر کند. این اشخاص امروز با من و با تو دروغ میگویند فردا با اداره امور اجتماعی سوئد با ادارات دولتی دروغ میگویند و اعتبار انسانهای دیگر هم خدشه دار میکنند البته من این دروغگویها بیشتر در بین ملتهای میبینم که در خاورمیانه آمده اند تا اروپایها این نوع جنون دروغ و هذیانگوئی در بین زنان و مردانی دیده میشود که بیسواد بوده اند و به شیوه ی غیر ستانداردی بزرگ شده اند و پدران و مادران آنها نتوانسته اند آنطوری که فرزندان خویش پرورش بدهند که در پشتسرشان یک ننگ نباشند وقتیکه به شخصیت افراد و انسانها لطمه وارد میکنند و وقتیکه اعتبار مردم را در نزد اروپایها خدشه دار میکنند ننگ هستند در اصل این نوع افراد.

مغز دروغگوها سفیدتر است!
[تصویر: arton55.jpg]

نتایج تازه ترین تحقیقات علمی حاکی است که ساختار مغز افرادی که عادت به دروغگویی دارند با اشخاص صادق و راستگو تفاوت دارد. محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافته اند میزان ماده سفید درون مغز افراد مبتلا به عادت دروغگویی بیمار گنه 26 درصد بیشتر از سایرین است. به گفته دانشمندان ماده سفید بخش مختص تفکر است و فراهم کننده ظرفیت برای دروغ گفتن نیز می باشد. البته بر اساس نوروبیولوژیکی دروغگویی خیلی بیشتر از تغییرات صرف در یک ناحیه را در بر می گیرد. در هر حال این اولین تحقیقی است که وجود ناهنجاری را در مغز کسانی که عادت به دروغگویی تقلب و فریب دیگران دارند به اثبات می رساند.
برای مثال اگر میخواهید در باره ریشه یابی دروغ و یا جنون دروغ دست به تحقیق بزنید باید در باره اسلام شناسی مطالعه کنید برای مثال خمینی متبلا به جنون اغراق گویی و دروغگویی بود و سران رژیم ایران برای مثال گفتهای احمدینژاد را دنبال کنید و یا سیستم نظام سیاسی رژیم ایران در طول این 32 سال مورد مطالعه قرار بدهید ریشه دروغ در عمق آئین اسلام در میابید.
متاسفانه این جنون در میان ملت کرد بخصوص کسانی که در کمپ التاش برسر برده اند خیلی زیاد است و به وضوح میتوان دید این بیماری روزبروز دارد بزرگتر و بزرگتر میشود در بین افراد و رشد میکند دردرون این افراد.
mythomania نوعی بیماری میباشد که توسط والدین خودناآگاه به خرد کودکان داده میشود و این بیماری از دیر زمان از والدین به کودکان منتقل میشود راستی دیروز در خانه یکی از دوستان که چند نفریآنجا بودند برای من روشن شد که چند نفر از آنها نیاز به دکتر روانکاو دارند و باید به رواندرمانی خود را معرفی کنند چرا چون این اگر با همین شیوه پیش برود خیلی خطرناک میباشد ضرر چنین اشخاصی به جامعه منتقل میشود و اعتبار افراد پناهنده را خدشه دار میکندچرا چون این افراد امروز با من دروغ میگویند فردا با دولت سوئد دروغ میگویند و کم کم دروغگوی و جنون اغراق گوئی این افراد به شخصیت انسانهای که واقعا به این جامعه خدمت میکنند لطمه و ضرر میرسانند. متاسفانه این افرادی که دروغگو هستند بیشتر در یک کمپ در عراق برسر برده اند و حتی دست به لجن پراکنی و دروغهای شاخدار میزنند که به هیچ عنوان صادق نیست.
با تشکر ساموئیل کرماشانی
4/10/2010

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر