Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

عبدالله مهتدی دستپرورده مام جلال میباشد و صلاح مهتدی حتی میگوینداو با رژیم ایران روابط خوبی دارد

اهمال اخبار کردستان را از سوی صدای آمریکا محکوم می نماییم

از همه‌ دوستانی که‌ در این چند روز ما را یاری داده‌ و این صفحه‌ را تبلیغ کرده‌ اند تشکر می کنیم و گذر از مرز 20000 نفر را به‌ همه‌ دوستان تبریک می نماییم
---------------------------------------------------------------------

خلاصه حزب مهتدی به کنگره 13 خودشان پایان دادو خود را به رهبر همیشگی و متلق حزبش انتخاب نمودند آیا این انتخاب آزادانه بوده است؟ چرا مهتدی میخواهد به گذشته وراثت و خان آقاهای پدریش باز گردد ؟
بله حزب مهتدی و تلویزیون به اصطلاح روژ هه لات یک شبکه سانسور چی و حقیقتها را پخش نمیکند و به رسانهای خارجی خبر ندادند که تا در این کنگره نظاره گر باشند این یعنی کنگره یا سید الرئیس شدن؟
خلاصه به تفسیر سیاسی در این باره که از سایت بیان منتشر شده توجه کنید همه چیز برای شما روشن میشود.
صلاح مهتدی عضو اتحادیه میهنی کردستان میباشد و اتحادیه میهنی کردستان با ایران روابط خوبی دارد از این طرف اشتباهات مهتدی این است که رفته با جنبش سبز یعنی قرمه سبزی اتفاق نموده است و دارد به اصل ولایت فقیه ایمان می آورد و البته مهتدی یک خانزاده است از نظر ما خانزاده و خان اقاها و شیخ و ملا همه از یک شجره خبیثی هستند و با هم فرقی ندارند در هر پوست و در هر لباسی باشند یکی هستند بر این اساس است که مهتدی با افکار عمومی مردم کردستان بازی میکند. کومه له شده است 5 حزب با یک نام باور کنید خیلی مسخره میباشد این تفکر عبدالله خان هم چون خانزاده است میخواهد به دوران خان و خان آقاها بازگردد.
یعنی این مقاله خیلی از حقیقتها را برای افرادی که نمیدانند روشن میکند.
در حاشیه کنگره سیزدهم عبدالله مهتدی

21 / 10 / 2010

ص.برومند: سیزدهمین کنگره حزب عبدالله مهتدی به پایان رسید. اخبار و گزارشات منتشره از آن گویای یک آشفتگی محض سیاسی است.
کاندید نشدن یا به حد نصاب نرسیدن آرای ده نفر از اعضای پیشین رهبری این حزب و به تعریفی "حذف" آنها از این دایره، میتواند اولین سیگنال بیرونی از این آشفتگی تلقی گردد. در این نوشته تلاش خواهم کرد "کوتاه" بحث حذف و انتخاب کمیته مرکزی، دوباره ابقا شدن شخص مهتدی در پست دبیرکلی، سیاست های تعریف شده به اصطلاح "جدید" و آینده این جریان را از دیدگاه خویش به تصویر بکشم.
کمیته مرکزی
کمیته مرکزی حزب مهتدی شامل هفده عضو اصلی و دو جانشین است. این ترکیب تازه، محصول کار مشترک حلقه تنگ دفتر سیاسی است. هنگامی که از این حلقه تنگ سخن به میان می آید به معنای همکاری مشترک چهار نفر مشخص است که در بیست و دو سال گذشته نقش محوری در فرآیند های سیاسی کومه له (در شکل منفی) داشته اند.
این حلقه که بحران کمونیسم کارگری را در کالبد کومه له آفرید و سپس برای فرار از بی جایگاهی به سمت آن باگشت، کمافی سابق بحران زاست. همه این چهار تن افرادی هستند که در انهدام روحیه مبارزان کومه له با امضاهایشان در پای برگه های اخراج مخالفان جریان فاسد کمونیسم کارگری، نقش انکارناپذیری دارند.
همین افراد آخرین انشعاب کومه له را در اتاق های در بسته و زیر نام بی مسمای "اکثریت کمیته مرکزی" طراحی کردند.
اگرچه طرح شان نتیجه عکس داشت و این بار منتقدان محکمتر از قبل ایستادند و از حذف نشدن توسط این باند مثل قبل نترسیدند اما به هر جهت باری از تاثر روی شانه کومه له به جای گذاشتند.
این حزب ضربه دیده، در حالی که بیشتر از نصف رهبری، کادرها، اعضا و پیشمرگانش کنگره دوازده اش را تحریم کردند به کنگره دوازدهم خود رفت. مهتدی و باند دفتر سیاسی که لاف تلاش برای منسجم نگاه داشتن کومه له میزدند، همزمان در همان شبه کنگره، به طراحی ترکیبی تازه برای رفع نقصان از چهره نحیف خود دست زدند.
ترکیب تازه انتخاب شد و رویاهای مهتدی و شرکا، جامه عمل پوشید. حزب از مخالفان تصفیه شد. شب پایانی کنگره ضیافت بزرگی برپا شد و مهتدی قصد داشت بارقه های امید برای جبران خسارت انشعاب در دل ترکیب جدید هویدا کند.
این ترفند در مرور زمان و با عملکردهای شخص مهتدی و بروز نقش منفی حلقه یاد شده، بیشتر برملا شد. مصاحبه های مهتدی در رسانه های فارسی زبان شکاف تظاهر و حقیقت را در این جریان بیشتر کرد. همگان پی بردند که مهتدی دیگر نماینده فکری این جریان نیست و صرفاً برای حضور دوباره در این رسانه ها، تمامی نظرات پرسشگران را تائید و آنگونه سخن میگوید که ترتیب دهندگان مصاحبه ها دوست داشته باشند.
سرانجام تفاوت نوشته های کاغذی این جریان و اظهارات مهتدی آشوبی پنهان اما سیال، در کمیته مرکزی حزبش آفرید که عدم حضور مجدد ده تن از اعضای پیشین رهبری در کابینه تازه را باید مصداق این به هم ریختگی دانست.
حزبی که نیمی از خود را سه سال پیش از دست داد در کنگره اخیر خود به ویرانی دیگری در صفوفش برخورده است. آیا جای ندارد که پرسیده شود، این چه حزبی است که رهبرانش از بالندگی و انسجام و همگونی سخن میرانند اما در هر پروسه از حیات آن، یا تعدادی را حذف میکنند و یا تعدادی از ادامه همکاری با آن سرباز میزنند؟ چرا ده تن از ترکیب رهبری به یکباره به این شیوه حذف میشوند و از کلمه مضحک "سربلند" برای پایان کنگره استفاده میشود؟
آیا جای آن نیست که یکبار به این حلقه تنگ "نه" گفته شود؟
ابقای دبیرکل
در این کنگره به مثابه دور قبلی مهتدی در پستش ابقا شد. این طرح که دبیر را "کنگره" انتخاب کند، ساخته و پرداخته شخص مهتدی و دقیقاً در کنگره دوازده است. استدلال مهتدی برای این کار همانند سازی حزبش با مدل احزاب اروپایی بود. اساساً وی علاقه خاصی به مدل های اروپایی دارد و اگر چه خود اروپایی نیست اما آنها را دوست دارد ولی هرگز از روش آنها در برخورد به نقش یک دبیر سخنی نمیگوید. وی همزمان که از یکسان سازی این روش با احزاب اروپایی سخن به میان می آورد اما هرگز در کنار آن نمیگوید که در همان احزاب اروپایی اگر دبیری یک صدم کارنامه پر اشتباه شخص ایشان را داشته باشد، نه تنها با سیاست وداع میکند بلکه سال ها در توجیه این اشتباه به تحقیق در آن حوزه پرداخته میشود.
مهتدی علاقه مند به مدل احزاب اروپایی، نمیتواند بگوید که یک دبیر در چنین احزابی در برابر همه گفته هایش نه تنها مسئول است بلکه در قبال تک تک افراد در حزبش پاسخگوست. بی گمان اگر وی در هر حزب اروپایی بود اینک بار و بندیلش را محترمانه پیچیده بودند.
چرا که عملکرد یک تشکیلات سیاسی آرمانگرا، جذب کننده ی افراد است و آحاد جامعه شیفته ی راه و روش و منش انسانی و دموکراتیک سازمان سیاسی مردمی می گردند و در این رابطه سازمان های سیاسی مورد نظر بتدریج و به صورت فراگیر در دیدگاه افراد جامعه تاثیر گذاشته و مبنای جابجایی قدرت سیاسی را پی می ریزند . ولی حزب مهتدی روش درست و صحیح را اتخاذ نکرد بلکه رهبری، جاه طلبی را هدف قرار داد و داده است. از آن زمان به بعد ، آوارگی ، بی خانمانی اعضاء این سازمان شروع شد . چه بسا زنان و مردانی را مهتدی با استراتژی که اتخاذ کرده بود به داغستان داد و آواره نمود.
آنهایی که در راه جاه طلبی این رهبر کذایی به سرنوشت های بدی دچار شدند مبارزان کوردی بودند که می توانستند برای این جنبش آزادیخواهی مثمر ثمر باشند و زمینه های ترقی و پیشرفت جامعه را فراهم کنند. آری در احزاب اروپایی دبیری با چنین کارنامه نادرخشانی، بارها محاکمه خواهد شد زیرا هنگامی که یک دبیر، زندگی ، آینده ی سیاسی ، جسم و ذهن ، آینده ی آرمانی و فرصت های طلائی زندگی افراد و کادرهای حزبش را نابود کند و آنان را بیشرمانه در لحظه های بحرانی و سخت رها کند تا بستگانش به راحتی در صدها هزار دلار به عیش و نوش بپردازد، جایگاهی نخواهد داشت.
علاوه بر این، نه تنها در احراب اروپایی مورد علاقه مهتدی، بلکه در دیکتاتوری جمهوری اسلامی هم، افراد با سمت های بالا همچون دبیر احزاب یا رئیس جمهور باید بعد از دو دوره جایگزین داشته باشند. مهتدی یکه تاز عرصه حزبش است و این ذهنیت را چنان جا انداخته که به امری تغییر تاپذیر بدل شده است. اگر وی ده سال دیگر در قید حیات باشد، رکورد معمر قضافی را که طولانی ترین رهبری سیاسی را در اختیار دارد خواهد شکست.
سیاست های جدید
در سه سال گذشته مدام از کلمه "سیاست درست" در این حزب استفاده میشود. سیاست درست اینها بوده، راست روی کامل به سمت موسوی و کروبی، ارزان فروش کردن مبارزات مردم کردستان تحت نام حمایت کردها از جنبش سبز، تشدید پراکندگی در صفوف کومه له و جنبش کردستان، تلاش برای ترویج سیاسیت موذیانه در میان احزاب کردستانی به منظور سود بردن از اختلاف آنها، تلاش برای لاپوشانی شکست درونی به مدت سه سال و ...
اینک هم شنیده میشود که گویا بر ادامه آن "سیاست درست" تاکید شده است. ویدئویی چهار دقیقه ای که در شرح اختتامیه تهیه شده است هر بیینده ای را بی اختیار یه یاد کارهای صدا و سیمای ایران در پوشاندن واقعیات می اندازد.
این لینک را برای این مقایسه بنده جهت دیدن توصیه میشود.
http://asoyroj.com/details.aspx?=News&ID=2033&Babat=1
افرادی که برای این کنگره دعوت شده بودند همگی افرادی هستند که از دوستان برادر بزرگ مهتدی که دبیر پشت پرده این حزب هم هست میباشند. سیاست این حزب را نه کمیته مرکزی بلکه دلالان سیاسی و رسانه ای فارسی زبان تعیین کنند میکنند و مهتدی آن را روی میز کمیته مرکزی خویش قرار می دهد و همگی در میان شادی و پایکوبی به آن آری گفته و صبح بعد در دستگاه های رسانه ای تحت نام "سیاست درست" ترویج میگردد.
آینده سیاسی این جریان
فعل و انفعالات این جریان در سه سال اخیر، گسست سیاسی آن را از جنبش کردستان و نوعی از رویکرد به سمت اصلاح طلبی دولتی نشان میدهد. جالب اینجاست که مهتدی این نظرات را در قالب پشتیبانی کردستان و احزابش در این رسانه ها بیان میکند.
کسی که حتی نمایندگی یک پنجاهم کومه له را نمی کند و با ریزش اعتبار مواجه است، چگونه به این آسانی قادر به شانتاژ سیاسی است.
در میان این احزاب کردستانی تا کجا میتوان پیش رفت و این سخنان را ادامه داد باید نشست و نظاره کرد. ولی در هر حال دیر یا زود جواب درخور خواهد گرفت و زمانی که دلالان رسانه ای به موقعیت مهتدی و حزبش در کردستان و میزان محبوبیتش واقف گردند، به این سیاست گذاری برایش پایان خواهند داد.
سیاست نه همین است که ایشان دارند.
21.10.2010

////////////////////////////////////
حیزبه‌كانی‌ رۆژهه‌ڵات خه‌ڵكیان بۆ شه‌ڕ‌ ئاماده‌كرد نه‌ك بۆ خه‌باتی‌ سیاسی
21 / 10 / 2010

به‌یان - ناوه‌ندی هه‌واڵ: سه‌رۆكی‌ رێكخراوی‌ به‌ره‌ی‌ یه‌كگرتوی‌ كورد له‌تاران د.ره‌حیم فه‌ره‌همه‌ند له‌ گفتوگۆیه‌ک له‌ ته‌ک رۆژنامه‌ی ئاوێنه‌دا تیشك ده‌خاته‌سه‌ر دوایین بارودۆخی‌ كورده‌كان له‌ئێران‌و ئاماژه‌ به‌وه‌ده‌كات كه‌ حیزبه‌كانی‌ رۆژهه‌ڵاتی‌ كوردستان خه‌ڵكیان بۆ شه‌ڕ ئاماده‌كرد نه‌ك بۆ خه‌باتی‌ سیاسی‌‌و ده‌ڵێت "بارودۆخ بۆ كاری‌ سیاسی‌ له‌ئێران بۆ كورده‌كان له‌بارنییه‌".
فه‌ره‌همه‌ند کرده‌وه‌ تیرۆریستییه‌کانی ماوه‌ی پێشوو له‌ رۆژهه‌ڵاتی کوردستان"مه‌هاباد و سنه‌" به‌ کرده‌وه‌یه‌کی ئاژاوه‌گێڕانه‌ ناوده‌بات و ئێران به‌ وڵاتێکی پڕ کێشه‌ی سیاسی و ئه‌و رووداوانه‌ش به‌ به‌شێک له‌و کێشانه‌ ده‌زانێت و په‌رۆشی و نیگه‌رانی خه‌ڵکی کوردستان سه‌باره‌ت به‌و رووداوانه‌ ده‌رده‌بڕێ و بێ ده‌نگی کۆماری ئیسلامی و سانا و سه‌هل بوونی کردنی ئه‌و جۆره‌ ئاژاوه‌گێڕیانه له‌ به‌رده‌م ده‌سه‌لات‌ ده‌خاته‌ خانه‌ی پرسیاره‌وه‌.
سه‌رۆکی رێکخراوی به‌ره‌ی یه‌کگرتووی کورد له‌ تاران له‌ ولامی پرسیاری ئه‌وه‌ی که‌ به‌ره‌ی یه‌کگرتوو چ به‌رنامه‌یه‌کی هه‌یه‌ ده‌ڵێ: " كاری‌ كۆمه‌ڵایه‌تی‌‌ و مه‌ده‌نی‌ له‌ئێران مه‌ترسی‌ زۆری‌ له‌سه‌ره‌‌و حكومه‌تیش هه‌موو كه‌س‌و لایه‌نێك به‌ئاژاوه‌گێڕ سه‌یرده‌كات". فه‌ره‌همه‌ند له‌ به‌شێکیتیری وته‌کانیدا لاوازی حیزبه‌ کوردییه‌کان بۆ لاوازی کۆمه‌ڵگا ده‌زانێت‌ و پێشنه‌که‌وتنی سه‌ره‌کی ئه‌و کۆمه‌ڵگایه‌ به‌ نه‌بووی قوتابخانه‌یه‌کی کوردی و خوێندن به‌ زمانی زمماگی ده‌گه‌ڕێنێته‌وه‌. هه‌روه‌ها ناوبراو حیزبه‌ کوردییه‌کان به‌وه‌ تاوانبار ده‌کات که‌، زیاتر كاری‌ سه‌ربازییان كردوه‌‌و خه‌ڵكیان ئاماده‌كردوه‌ بو شه‌ڕ‌و پێشمه‌رگایه‌تی‌ و به‌ داخه‌وه‌ ئه‌و هێزانه‌ نه‌یانتوانیوه‌ نوێنه‌رایه‌تی کورد بکه‌ن له‌ته‌ک حکوومه‌تدا.
بۆ خوێندنه‌وه‌ی ده‌قی دیمانه‌که‌ که‌ رۆژنامه‌نووس خالید محه‌مه‌دزاده‌ ئاماده‌ی کردووه‌ ئێره‌ کلیک بکه‌ و پاشان بۆ به‌شداری له‌ دروست کردنی رای گشتی بۆچوونی خۆت بنووسه‌.

-------------------------------------------------------------

سوگواری مادر فرزاد کمانگر

در تصاویر مراسم سوگواری فرزاد کمانگر، معلم اعدامی را میبیند که لحظاتی پیش منتشر شد. بر روی چهارپایه ای قلمی، عینکی و کتابی، بر تمامی آنها روبانی سیاه بافته شده بود، و مادر فرزاد کماانگر در میان سیل عظیم مادران داغدار که ضجه و گریه میکردند اما او گریه نمی کرد و به دیگران هم می گفت گریه نکنید، لحظاتی پیش مادری دیگر را در کنار او دیدم که عکسی را در دست داشت و می گفت: خواب دیدم که برگشته است و دسته گلی به همراه دارد. و مادر یکی دیگر از محکومین به اعدا میگفت دستانتان را می بوسم، مادرانم.

بگذارید قاتلین فرزاد کمانگر آزادانه رفت و آمد کنند تا روز خودش ما هیچ قاتلی را نمیکشیم و هیچ کسی را هم اعدام نمیکنیم چرا چون بر اساس قوانین بین المللی با قاتلین رفتار میکنیم زندان به اضافه جریمه نقدی و به امید آنروزی که تمامی جنایتکاران اسلام خمینی به دست ملت به افتند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر