Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه

milkan-38 مزدوران اجاره ای رژیم یکی پس از دیگری کشف میشوند

اگثریت این افراد مبتلا به هذیان گویی و اغراق گویی هستند یعنی مبتلا به جنون دروغ گویی هستند
room yarsan kurdistan on paltalk

مورخ 3/10/2010 در روم یارسان کوردستان
milkan-38 nam paltalki ishan mebashad jasus sefarte regim iran mebashad
فردی بنام میلکان که نام اصلیش به زودی منتشر میشود معلوم شد که مزدور سفارت رژیم ایران میباشد و در عراق یکی از مزدوران زیر دستی میری کاول جنایتکار بوده است.
البته این اسم پالتالکی ایشان میباشد که از راه پالتالک صدای مردم را ظبط نموده و با این صداها پول در می آورد یک مزدور خودفروش میباشد توجه کنید هوستان باشد که وقتیکه به این روم میروند.
این مزدور دست به کار شده هنگامیکه وارد روم ایشان شدم من را قرمز نمود این مزدور سفارتی و خودرفروش یعنی این شخص نشان داد که مزدور رژیم میباشد.
مزدوران خودفروش تریاکی خود را نمایان میکنند.
اگر واقعا مزدور نیست باید از نوشتهای بنده دلگران نمیشد این خودش نشان داد که یک مزدور میباشد و مزدوری خویش را نمایان نمود برای همگان.
وقتیکه دست به توهین میزنید باید بدانید که من از موزی بازی خوشم نمی آید بلکه هر چی باشد در یک نوشتار علنی و در انظار عموم قرارش میدهم.
دوست هم ندارم چیزی را قایم کنم و به وجدان خودم خیانت کنم اما جناب آقای میلکان هم به خودش توهین نمود و هم به وجدان و شرافت خودش چرا چون بی انصافانه بی وجدانانه دست به برداشت غلط از نوشتهای بنده نموده و دست به مزه خرف بازی زده است اگر واقعا مزدور رژیم نیستی خوب آن ایمیلی که برای شما ارسال شده است در انظار عمومی آن را منتشر کنید تهمت زدن بی پایه و بی اساس کار احمقانه ای میباشد.
وجدان چیز خوبی است اگر انسان داشته باشد چرا چون وقتیکه چیزی میگوید مثل مرد باشد آن را نشان بدهید ایمیل برای من ارسال نموده اند که گویا ساموئیل با سفارت کار میکند من این را یک توهین بزرگ میدانم و جوابش چنان میدهم که در قلبش مثل تیر کار بکند خوب صداش هم هست در لزوم و وقت خودش ان را در این سایت و یا سایتهای دیگرم منتشر میشود و تصمیم گرفتم که چیزی را منتشر نموده ام دوباره آن را اینجا بگذارم که میلکان خان بیان نموده گویا توهین میداند
bezmirawa nam paltalki ishan , payar nam asli ishan پایار هم بدون اینکه بنده در روم باشم دست به توهین زده و دست به مزه خرف گویی و هذیانگوئی زده است راستی این یک انسان پوشخور و روانی و سرگردان میباشد . باید شاه بایتوه زانی وقتی له ناو ئاینه که تماشای خوم کم جور ریئس جمهور میمانم هیهیهیهیهی این دیوانه و سرگردان از وجدان بی خبر هم از کلمه روانی استفاده نموده است که یک سرش سفارت ایران است و سر دیگرش پالتالک و خودش نمیدان چی میگوید این روانی یا فردی مثل پایار که هیچ از زندگی خویش بلد نیست و یک بیسواد است و میاید دست به توهین کردن میزند خوب مگر میشه سکوت اختیار نمود من طلای پاکم از خاک چه باکم چون هیچ چیزی نمیترسم و ضعف هم ندارم مثل بقیه آزادانه و با انظار عموم آنچه بد است منتشر میکنم
دیروز اینطوری اتفاق شده بین milkan-38 wa peyvand , jamal jawanmiri ke yak room baz karde bodand benam yarsan dalaho که کد براش درست کرده بودند توانستم به درون آن روم نفوز کنم و صداشون هم دارم در آن روم اتفاق کردند که به من اجازه ندهند به روم یارسان کردستان بروم و یک چیز را برای خود بهانه نمودند که گویا من گفته ام کسانی که مخفیانه نامه نگاری میکنند بچه خر و کوره خر هستند بله اما بدون اینکه محتوای نوشتهای من را بخوبی مطالعه کنند و درک کنند دست به توهین زدن نمودند و در ضمن چون بیسواد هستند بخوبی بلد نیستند که فارسی و حتی کردی بخوانند دیروز پشت سر من دست به حرفهای احمقانه و مزه خرف زده و در روم خودشان لباس پاسداران را بر تن نموده و دست به اراجیف گویی و هذیان گویی نموده ان علیه شخص من ,و این افراد چون به جنون دروغ و اغراق گویی مبتلا هستند در روم یارسان کردستان دست به اراجیف گویی و دروغ گویی و کذب گویی نموده و خیال میکنند به گوش ما نمیرسد.
/////////////////////

امروز در اتاق یارسان کردستان کاک میلکان گفت کسانی برای آنها ایمیل ارسال نموده اند

شاید این ادبیات خوبی نباشد که کلمه کوره خر و یا بچه خر اما بعضی اوقات انسان مجبور میشه که جواب دروغپردازیها را مثل خودش بدهد وقتیکه جناب میلکان میگوید ایمیل آمده خوب منتشر کند نام و ایمیل اشخاص را هم بیان کند تا هم دست به اجرأت قانونی بزنیم.
امروز مورخ 26 /9/2010
در این تاریخ گفت کسانی امده اند و ایمیل ارسال نموده اند گویا ما با سفارت رژیم کار میکنیم اما خود آنها مزدورزاده های پیشین بوده اند. راستی من از کاک میلکان درخواست میکنم ایمیل اینها را برای بنده ارسال کند اینها کسانی مزدور خودفروش و جاش هستند که اگر واقعآ مدرکی در دست دارند بفرمایند در اختیار رسانهای این کشور قرار بدهند لاکن موزی بازی و احمق بازی یک کار افراد ترسو بیسواد احمق و خر و بچه خر میباشد من این افرادی که این ایمیل را برای کاک میلکان ارسال نموده اند بچه خرانی میدانم که خودشان از احمقزاده ها هستند.
اگر این کوره خرها این بچه خرها جیزی در دست دارند من حاضرم با دست خودم یک وب سایت براشون درست کنم فقط باید با اسم خودشان و شماره تلفن و آدرس خانه اشان مقاله را علیه من منتشر کنند واقعا اینهایکه مخفیانه نامه ارسال میکنند خودش مزدور رژیم هستند اگر جرئت دارند خوب علنأ در یک وب سایت با اسم خودشان آن را منتشر کنند و دست از این مسخره بازی بردارند راستی اگر کشف بشوند در آن زمان معلوم میشود چه کسی مزدور است این کوره خرها این تخم سگها این حیوانها کسانی هستند که مزدور و زن میبردند برای افراد اطلاعات عراق حالا دوست ندارند خودشان را کشف کنند و فقط در پشت یک کامپیوتر خود را قایم میکنند و نامه نگاری میکنند اهای کوره خر خود را نمایان کنید فکر کنم این میلکان اشتباه شنیده است منظور من شخص میلکان نبوده است بلکه منظور نوشتن این نوشته کسانی خطاب قرار داده ام که احمقانه مزدور بازی در می آورند که مخفیانه ایمیل ارسال میکنند من دوباره میگویم اینها مزدوران خودفروش میباشند.
خوب حالا معلوم شد که این مزدور اجاره ای خودفروش سفارتی خودش بوده است من میگویم این افرادی که ایمیل ارسال نموده اند بچه خر هستند
واقعا این فرد نشانداد که خودش مزدور سفارت رژیم میباشد بله دوباره میگویم آن افرادی احمق و خودفروشی که در این باره ایمیل ارسال نموده اند مزدور میباشند.
برای خواندن در باره دروغگوهای به اصطلاح بنام ملت یارسانی فعالیت میکنند و سراپا دروغگویی وئ اغراقگویی میباشد بر روی این لینک کلیک کنید که در زیر می آید
افرادی که در پالتالک چرت و پرت میگن و درویش حزب هستند من به نامهای پالتالکی آنها اشاره میکنم در زیر
1 bezmirawa 2 dalahoo_19 3 karvan_rega 4 dalaho_20
این افراد زیر دست فردی که با نام پالتالکی آکو دالاهو در زیر اسمش به لاتین مینویسم.
ako_dalaho
و کرماشان 3000 اینها افرادی هستند که چند نفر از یارسانیان را بچه ترسان کرده اند و هر چی این آقایان دراویش حزبی بخواهند این چند درویش انجامش میدهند برای ما 100% روشن شد که حزب دموکرات کردستان ایران به طور علنی در امور داخلی و خصوصی مردم یارسان دخالت میکنند و چند نفر روانی پریشان حال و خوشباور کوتاه فکر را دنبال خودشان دارند از این افراد سواستفادذه میکنند و باور کنید هیچ غلطی نخواهند کرد.
//////////////////////////////

این تفکر غلط و خبیث همیشه در بین ما و احزاب و دراویش این احزاب رسم

میباشد اگر کسی مخالف تفکر آنها باشد بلافاصله دکتر میشوند و کارشناس امور روانشناسی میشوند و طرفی که با آنها هم عقیده و همفکر نیست مورد توهینهای واهیی و بی اساس قرار میدهند و بله او روانی میباشد و خودش گفته است تعادل روحی و روانی ایشان خوب نیست یکی بنام پالتالکی کاروان ریگا که درویش حزب دموکرات کردستان ایران میباشد همراه با سعدوالله در آمریکا گفته اند 80% در صد مردم جهان از مسائل روانی رنجمیبرند و آقای برزو احمدی شاید یکی از آنها باشد خوب پسر محمد رضا شاه پهلوی دست به خودکشی زده است بر اثر بیماریهای روحی و روانی بله آقایان بیسواد که کلمه روانشناسی هم از این و اون یادگرفته اند البته این تز تز حزب دموکرات کردستان ایران میباشد برای درهم شکستن شخصیت انسانهای مخالفش همیشه از این یاهوگوییهای بی پایه و بی اساس سواستفاده کرده است اما امروز دیگر این تفکر غلط و گندیده کهنه شده است برای مردم و تکنولوژی امروزی پوذ این افراد بیسواد را میمالد به خاک راستی جای شرم میباشد برای احزاب و دراویشش که دست به چنین اتهاماتی واهیی و دور از راستی علیه افرادی که با تفکر کهنه و گندیده ی آنها مخالفت میکنند و فرقه حیدریه منظور از فرقه ی حیدریه افرادی میباشند که دورو بر آیت الله هول عظما آقا سید فرهاد حیدری میباشد دوستان بد این حرف را ترجمه نکنند که مثل آخوندها سو استفاده کنند من به هیچ عنوان به خاندان آقا سید بزرگوار در ایران حد ندارم توهین کنم. و حرفهای من متوجه ناوخاص نظری این فرد روانپویشی است که تعادل روحی و روانیش بر هم ریخته است و در صحبتهایش میتوان دیدکه در یک کلام دکتر میشود و از همه زاویه ها زندگی افراد را مورد بررسی قرار میدهد و بر این باور است چون از اربابانش آموخته است که دیگران را روانی و بیمار خطاب کندبله اینها یکشبه مثل دکتر شدن احمدینژاد دکتر میشوند و کارشناس امور دموکراسی میشوند اما پوشخوری بیش نیستند و رهبر رهبر انقلاب اسلامی ورشکسته موسوم به افرادی دراویش 3 الی 4 نفره یاریکورد این فریبخوردگان بیسواد به درب و دیوار بیمارگونه حمله میکنند کورکورانه

من نمیدانم چه میخواهند از جان این ملت رنجدیده یارسانی ما شاهد توهینها و اهانتهای ملاها در کمپ التاش علیه این ملت رنجدیده بودیم حالا هم با اسمها و نامهای گوناگون در امور شخصی و داخلی و زندگی مردم یارسانی دخالت میکنند و هر روز دسته ای فریبخورده و نادان همراه خویش میکنند و برای خودشان سربازانی گمنام درست کرده اند که فتوا صادر میکنند

درویشجمال جوانمیری بههه با سواد شده است این آقا دروغ هم کشف کرده است این درویش اما خودش دروغگو ترین فرد میباشد که هر ساعتی مثل باد عوض میشود.
////////////////////////////////////////////
افشای بخشی از مزدوران بخش اطلاعتی سفارت رژیم و نحوی کار کردن آنها

موضوع درباره تاکتیک تازه بخش اطلاعات سفارت رژیم ایران در کشورهای اروپایی بخصوص کشور سوئد.

تحقیقاتی که توسط آی پی خوان انجام داده ایم کسانی که مخفیانه علیه این و آن توسط ایمیل نامه نگاری میکنند مزدور سفارت رژیم ایران هستند و در چند ماه گذشته سفارت رژِیم در کشور سوئد شاهد ترافیکی خیلی زیاد توسط افراد زیادی و متاسفانه خیلیها کرد هستند که به سفارت سفر میکنند این افراد به سفارت سفر میکنند و در آنجا خط و نشان و شیوه برخورد با افراد مخالف و برای بدنام کردن چهره افراد مخالف راهنمایی میشوند توسط بخش اطلاعات سفارت رژیم راهنمایی میشوند که چطور علیه اشخاص مخالف رژیم نامه نگاری کنند و بخشی از این افراد کسانی بوده اند که برای میلکان که در زمان خودش نام ا صلیش منتشر میشود که برای میلکان ایمیل ارسال نموده بودند گویا ما با سفارت رژیم کار میکنیم اینها همان کسانی هستند که توسط بخش اطلاعات برونمرزی سفارت رژیم آموزش داده میشوند برای این کار که تا شاید بتوانند نام شخص مخالف رژیم را برای چند روزی بدنام کنند لاکن نمیدانند که تکنولوژی امروزی نمیگذارد همه چیز برای همیشه مخفی بماند و همه چیز کشف میشود راستی اگر این افراد خودشان مزدور سفارت نیستند خوب بیایند در یک وب سایت و یا در یک برنامه تلویزیونی خود را معرفی کنند و مدرکی که دال بر اینکه کسانی با سفارت کار میکنند افشا کنند و ما خواهان نام و مشخصات افرادی هستیم که نامه برای ملکان ارسال نموده اند اگر کاک میلکان جواب این درخواستها را ندهد متاسفانه باید اعلام کنم صدای که ازش ظبط نموده ام مجبورم به اداره پلیس مخفی این کشور تحویل بدهم.

این افراد موظف هستند که تا میتوانند برای بدنام کردن افراد مخالف رژیم ایران دست به نام نگاری مخفیانه کنند در مقابل پول دریافت میکنند.

چند نفری از این افراد مزدور خودفروش در شهر کارلستاد سوئد بر سر میبرند و تعدادی از اینها در شهرهای دیگر سوئد مثل هالمستاد گوتنبورگ استکهلم اوریبرو اسکیلستونیا و شهرهای کوچک حومی آن شهر بر سر میبرند تعدادی از این افراد متاسفانه اهل مناطق کرمانشاه هستند که پدرانشان قبلا مزدور صدام حسین بودند و خیلی از این مزدوران که در زمانی که صدام کردهای فیلی را از عراق اخراج نمود رفتند در مرزهای عراق و ایران به دختران کرد فیلی تجاوز نمودند و طلاهای آنها را از گردنشان بیرون آوردند و یا سربازانی که از ترس رژیم ایران به عراق فرار میکردند در مرزهای بین عراق و ایران دستگیر میکردند و سرشان میبریدند و سر این سربازان را میبردند برای دولت عراق و پول دریافت میکردند.

البته این را فراموش نکنیم که افرادی که نامه نگاری میکنند از مزدوران جاشهای علی حسن خولاصه و مری کاول میباشند و دیگر افراد مزدور آن زمان که بعضیها مردند و به درک رفتند در التاش.

حالا 180 درجه فرق نموده اند و برای رژیم ایران و سفارت رژیم جاسوسی میکنند و دست به نامه نگاری میزنند در انترنت مخفیانه و دست به دروغهای بی پایه و بی اساس میزنند علیه دیگران بدون اینکه خود را معرفی کنند و رسمأ اعلام کنند و نام خود رامنتشر کنند و مدرکی که در دست دارند در انظار عموم قرار بدهند البته این تهمت تهمتبازی در کمپ التاش یادگرفته اند دروغپردازی و تهمتهای بی پایه و بی اساس به دیگران زدن از آنجا یاد گرفته اند و بعضی از این افراد خود را چپنما احمدینژادی معرفی میکنند و در این شهر بر سر میبرند و نزدیک به 8 الی 9 سال است در سوئد بر سر میبرند هنوز سوئدی بلد نیستند و نتوانسته اند سوئدی یاد بگیرند و از قوانین این کشور هیچی بلد نیستند حیوان وار در تفکر عقبمانده التاش برسر میبرند و در پای دیوارهای این شهر بیکار و منتظر سوسیال بگیر هستند و علیه این و اون دست به بدگویی میزنند و حتی دست به کارهای خلاف قانون میزنند موبایل دختران و پسران سوئدی را میدزدند و دست به خرید و فروش موادمخدر میزنند و فرزندا نشان ازموادمخدر استفاده میکنند پیشرفت اینها معتاد شدن به موادمخدر و مزاحمتهای تلفنی علیه خانوادها و افراد دیگر همین بیسوادان سرگردان احمق هستند که خیلی آسان تسلیم سفارت رژیم میشوند و علیه برادران خویش دست به نامه گاری میزنند و دروغپردازی میکنند این مزدوران معتاد و حشیشی.

و سفارت آموزش تازه و تاکتیک تازه به 5 نوع در بین افراد بی اراده و ناقص العقل پخش میکند و حتی برنامه ریزی برای کشتار 5 گریلای حزب حیات آزاد کردستان پژاک در کشور سوئد طرح ریزی شده بود و چند نفری از اهل دالاهو از سوئد به ایران سفر میکنند و در یک توطئه 5 رزمنده قهرمان پژاک را شهید میکنند که این افراد و اعضای خانواده اش سابقه خیلی زیادی دارند در باره خیانت برادر کشی.

حال در باره تاکتیک سفارت رژیم.

1 افراد را به سفارت صدا میکنند و به آنها پیشنهاد پول میکنند که در مقابل هر جاسوسی و خرابکاری و نامه نگاری علیه افراد مخالف رژیم پولی دریافت میکنند.

2 در مرحلی دوم راهنمایی برای نامه نگاری و جاسوسی و رفتن به خانه همه و برای آگاهی یافتن از کارهای شخصی آنها.

3 عکس برداری افراد مخالف و ارسال آدرس محل کار و زندگی فرد مخالف رژیم برای سفارت یا شخصا به سفارت سفر میکنند و آدرس و مشخصات افراد مخالف را به بخش اطلاعات سفارت میدهند و سفارت هم کاری میکند که یا فرد را اخراج کنند از کارش و یا مشکلاتی برایش درست کنند.

4 درست کردن تهمتهای واهی و خودساخته علیه افراد مخالف رژیم البته این مزدوران اکثرا اهل منطقه ذهاب میباشند و یا قصر شیرین.

5 در مرحلی پنجم دادن ماموریت ها توسط بخش سفارت رژیم به افراد مزدورش که هر کاری که کرده اند از همه شیوه ها علیه فرد مخالف رژیم استفاده کنند از ترور شخصیت گرفته تا جاسوسی و بدگویی و هذیانگوئی پشت سر افراد مخالف رژیم و هر ماه از سوی بخش اطلاعات سفارت رژیم مواد مخدرشان و حشیش شان دریافت میکنند این افراد که هم قبلا بهش اشاره کردم افرادی بیسواد نادان احمق و در فکر خودفروشی و حتی حاضر هستند برای زنان و دختران خویش مردان بیاورند البته اطلاعات کامل هم در دست دارم این افراد دست به این کارها زده اند یکی از دختران این افراد مریض حال و روانی رفته در مدرسه گفته به یک پسر بیا خانه ما سکس بکن پدرو مادرم هم دوست دارند به بینند که کسی با من سکس میکند این گفته خود آن مردی بود که برای من تعریف نمود.

بله مزدوران رنگاورنگ رژیم در اینجا ریخته اند و در آیند نام و مشخصات این افراد به طور کلی منتشر میشود راستی گفتم شاید صبر کنم که به پلیس مخفی واگذار کنم لاکن

باید منتشر نمود تا همه این کثافتها را بشناسند.

با تشکر ساموئیل کرماشانی

2/10/2010


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر