Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

افزایش فقر در سوئدبخصوص در میان مهاجران غیر سوئدی روز بروز افزوده میشوند


اخبار سوئد

افزایش فقر در سوئدبخصوص در میان مهاجران غیر سوئدی روز بروز افزوده میشوند به دلیل تبعیضهای سیستماتیکی که بعضی این مهاجرین قوانین اتحادیه اروپا وسوئد به خوبی بلد نیستند تا از راه قانونی از حق انسانی و اقتصادی خویش دفاع کنند و اگر هم دست به اعتراض بزنند گوش شنوایی برای خواستهای آنها وجود ندارد.
Man öppnar plånbok som är tom.Foto:Bertil Ericson/Scanpix
شهروندان متولد خارج از سوئد بزرگ ترین گروه فقرای کشور را تشکیل می دهند. ازمجموع افرادی که در درازمدت کمک هزینه ی اجتماعی socialbidrag از کمون ها دریافت کرده اند، ۶۷ درصد ازاین گروه هستند. روزنامه ی داگنس نی هیتر DN درگزارشی که درشماره ی امروزخودمنتشرکرده، دلیل چنین وضعیتی را بیکاری درمیان این افراد و به ویژه درمیان خانواده های مهاجردانسته است.
پروفسورجامعه شناسی  Björn Halleröd می گوید که فقر درسوئد یک بعد اخلاقی پیداکرده است. فقرا درسوئد با کمک هزینه ی اجتماعی که نام آن اخیرا به کمک هزینه ی معاش و یا مساعدت مالی تغییریافته، زندگی می کنند. شمارآنها تا پایان سال گذشته حدود ۵ درصد کل جمعیت کشور و حدود ۴۳۷۱۰۰ نفربود. ازاین تعداد، ۱۱۷۰۰۰ نفر در درازمدت و حداقل ده ماه ازسال، مساعدت مالی دریافت کرده بودند که اکثریت آنها یعنی ۷۸۰۰۰ نفر از متولدین خارج ازسوئد بودند.
میزان کمک هزینه ی معاش یا مساعدت مالی برای هرسال و درسراسرکشور توسط وزارت اموراجتماعی تعیین می شود و کمون ها موظف به پرداخت آن هستند. این میزان برای سال ۲۰۱۱، سال جاری ۳۷۲۰ کرون است که ۴۰ کرون ازسال پیش کمتراست. تعیین میزان این کمک متناسب با وضعیت رفاهی کشورنیست. میزان کمک هزینه ی تعیین شده در۲۰ سال پیش برای یک فرد تنها ۲۸۸۶ کرون درماه بود، اما مبلغی که امروز پرداخت می شود تنها ۸۰۰ کرون بیشتراست.
در سال های ۲۰۰۰ متولدین خارج ازسوئد ۴۸ تا ۵۲ درصد تمام کمک هزینه بگیران را تشکیل داده و بیشترین دشواری را نیز برای خروج از وضعیت فرق داشته اند. امکان خروج از وضعیت فقر برای متولیدن داخل سوئد که فقیرتعریف می شوند حدود ۴ درصد، اما این میزان برای متولدین خارج از سوئد ۱۲ درصداست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر