Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

رائول ولن بری صد ساله می شد اگر زنده بود




رائول ولن بری صد ساله می شد اگر زنده بود

تظاهرات برای آزادی رائول ولن بری
صدسال ازتولد سیاستمدارسوئدی Raoul Wallenberg که بخاطر نجات هزاران یهودی مجاری درجریان جنگ دوم جهانی، اشتهاری بین المللی دارد، گذشت. در نهم ژوئیه ی ۱۹۴۴، حدود یک سال مانده به پایان جنگ جهانی دوم و دراوج انتقال یهودیان مجارستان به اردوگاه ها و کشتارآنها توسط رژیم نازی آلمان، رائول ولن بری ۳۲ ساله با ماموریتی ازسوی وزارت امورخارجه سوئد برای نجات جان یهودیان، وارد بوداپست، پایتخت مجارستان شد. تا این زمان  بیش از ۴۳۵ هزار یهودی از روستاها و شهرهای مجارستان به کوره های آدم سوزی آشوویتس فرستاده شده و حدود ۲۳۰ هزاریهودی نیز هنوز دربوداپست بودند.
         

سفارت سوئد در بوداپست کوشیده بود تا باصدور گذرنامه هایی یهودیان را ازکشورخارج کند، اما موفقیت چندانی به دست نیامده بود، اما رائول ولن بری توانست با تلاش زیاد ده ها هزار یهودی را از مجارستان خارج کرده و آنها را ازمرگ نجات دهد.
رائول ولن بری
 او درپاسخ به Per Anger  مبارزحقوق بشری سوئد و همکار او درسفارت سوئد در بوداپست که در اواخر جنگ از او خواسته بود تا فرارکند و جان خود را نجات دهد، گفته بود که انتخاب دیگری برای او نمانده و باید ماموریت خود را به انجام برساند. و تنها چندروز پس از آن، توسط ارتش شوروی که بوداپست را به تصرف درآورد، دستگیر و به زندانی درمسکو منتقل شد و هرگزمعلوم نشد که براو چه رفت و چه سرنوشتی پیداکرد.
رائول والن بری، با این که درسوئد و درکشورهای دیگراز جایگاه ارزشمندی به عنوان یک قهرمان جنگ برخورداراست، اما برای نسل جوان سوئد، چندان شناخته شده نیست. به این منظور و برای گرامی داشت یاد او نمایشگاهی باعنوان "To me there's no other choice"  «انتخاب دیگری برای من نمانده»، درسوئد و ۶ کشوردیگرجهان برپاخواهدشد و به ویژه درمدارس سوئد، برنامه هایی برای معرفی بیشتراو به عنوان نمونه ای از شجاعت اخلاقی و شهامت به اجرا درخواهدآمد.
سال ۲۰۱۲ درسوئد سال رائول ولن بری نامیده خواهدشد.  Olle Wästberg رئیس سابق انستیتوی سوئد و از مسئولان انجام این پروژه می گوید که دلایل زیادی برای این اقدام وجوددارد و به ویژه این که رائول ولن بری نشانه و شمایلی ست از مبارزه ی سوئد برای حقوق بشر.
Stina Mansfeld، مدیر نمایشگاه رائول ولن بری نیز عقیده دارد که سفرهای او دردوران کودکی به همراه پدربزرگ و مادرش، زمینه ی بسیار مناسبی را برای حس مدارا و همدردی دراوایجادکرد.
نمایشگاهی که درباره ی رائول والن بری درسال ۲۰۱۲ برگزارمی شود، دراستکهلم از روزهای پایانی دسامبر با همکاری وزارت امورخارجه، مرکز تاریخ زنده و انستیتوی سوئد آغازشده است. درمحل این نمایشگاه، کارل بیلدت وزیرامورخارجه به Jill Pettersson از رادیوی بین المللی سوئد گفت که تاکنون درباره ی سرنوشت رائول ولن بری زیاد صحبت شده و به عقیده ی او درسال ۲۰۱۲ باید عمل کرد او و اهمیت آن، بزرگ داشته شود.
به این منظوردرسوئد و همچنین کشورهای دیگر چند سمینار، سخن رانی و مراسم مختلف برگزارخواهدشد و ازجمله کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل و فردریک راین فلدت، نخست وزیرسوئد در روز ۲۷ ژانویه، سالروز یادمان کشتار یهودیان دراستکهلم سخن رانی خواهندکرد. تمبرجدیدی نیز برای بزرگ داشت او درسوئد منتشرخواهدشد. همچنین حداقل ۵ کتاب درباره ی او دراین سال چاپ و 
منتشرخواهدشد.

محمد عقیلی



-----------------------------------


آموزش برای مقابله با خشونت های ناموسی

خشونت ناموسی
درادامه ی اجرای برنامه هایی برای جلوگیری از خشونت های ناموسی و نیز ازدواج های اجباری دختران جوان مهاجر، مبلغ ۱۱ میلیون کرون دراختیار استانداری یوتالند شرقی  Östergötland قرارداده شده است. این مبلغ درادامه ی کمک های دولتی که درسال ۲۰۱۰ تصویب شد دراختیار این استانداری قرارگرفته است. دلیل انتخاب یوتالند شرقی، عدم آشنایی کافی مقامات این منطقه با خشونت های ناموسی و رفتارهایی که با دختران جوان توسط بستگان آنها می شود و همچنین راه های برخورد بااین خشونت ها عنوان شده است. Mona Hallström-Hjorth رئیس واحد اجتماعی دراین استان، درگفتگویی با  Anna Nell Florén  از رادیوی بین المللی سوئد، به ضرورت آموزش دراین زمینه و پاسخ دادن به نیازی که این جوانان پس از ترک خانواده و اسکان داده شدن درمحلی امن پیدامی کنند، اشاره می کند.

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب
استانداری یوتالند شرقی ازچندسال پیش برنامه هایی را برای مقابله با خشونت های ناموسی به اجرا درآورده، اما به گفته ی Mona Hallström-Hjorth اطلاعات و دانشی که درحال حاضر  درمورد خشونت های ناموسی وجوددارد درمقایسه با ده تا دوازده سال گذشته بسیار بیشتر و کامل تراست و ازاین رو به آموزش این اطلاعات نیازاست. او برای نمونه به دخترانی اشاره می کند که پس از ترک خانواده، مایل به انتقال به کمونی دیگرهستند و درکمون جدید آنها را به تنهایی درخانه ای اسکان می دهند. او می گوید که این دختران به دلیل محدودیت هایی که خانواده ها برای آنها تعیین کرده بودند، شاید حتا با خرید از فروشگاه نیز آشنا نباشند. 
ماموریتی که دراین زمینه به استانداری یوتالند شرقی سپرده شده، ازجمله شامل آموزش کارکنان دولتی، کمونی و تشکل های مستقل و همچنین اطلاع رسانی به جوانان درمورد قوانینی ست که برای کمک به آنها وجوددارد و نیز معرفی مراکز و نهادهایی ست که درصورت خطرازدواج اجباری،   می توانند به آنها مراجعه کنند.
دررابطه با خشونت های ناموسی، علاوه بر دختران و زنان جوان، از گروه پسران نیز به عنوان قربانیان این خشونت ها نام برده می شود، گرچه به گفته ی Mona Hallström-Hjorth هنگام گفتگواز خشونت های ناموسی دروحله ی اول دختران و زنان در مرکزتوجه قرارمی گیرند، درحالی که پسران نیز باخطر این گونه خشونت ها و حتا ازدواج های اجباری روبروهستند.
قراراست از بودجه ی ۱۱ میلیون کرونی که دراختیار استانداری یوتالندشرقی قرارگرفته، بخشی نیز برای شناسایی این گونه پسران و کمک به آنها منظورشود.


محمد عقیلی

-

------------------------

خبرنگاران سویدنی به یازده سال حبس محکوم شدندSvenskarna greps i Ogaden i juli. Foto: Jonas Gratzer/ Kontinent Agency

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر