Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

پیام کمیته آلمان سازمان شورای اتحاد ملی کرماشان ایلام و لرستان بمناسبت 25 همین


پیام کمیته آلمان  سازمان شورای اتحاد ملی کرماشان ایلام و لرستان  بمناسبت 25 همین 
سالگرد حمله شیمیایی به شهر حلبچه توسط رژیم دیکتاتوری گوربگور صدام .


ملت کرد در طول تاریخ  با انواع قتلعامهای  دستجمعی سرکوبهای بیرحمانه  و جینوساید توسط اشغالگران کردستان روبرو شده اند بدون شک رژیم دیکتاتوری بیمار صدام هم در صدد بود که ملت کرد را نابود کند و نتوانست در عراق در زمان رژیم صدام نزدیک به 18200 انسان کرد سر به نیست شدند  نزدیک به 2600 تا 3000 دختر کرد را تحت عنوان پروسه انفال به کشورهای عربی و به عربهای حوزه ی خلیج فارس و تجارهای مصری فروختند .
امروز روز اتحاد و یک صدا بودن ملت کرد میباشد ما باید خیلی از خواستهای شخصی و خصوصی خویش را قربانی خاک و وطنمان بکنیم  و با هم دست در دست هم بدهیم و یک صدا با هم علیه دشمنانمان به ایستیم و مبارزه بکنیم.
متا سفانه قتالعام کردها در بخشهای دیگر کردستان صورت گرفته و  هنوز هم هنوز است دارند با شیوه های گوناگون ملت کرد را انفال میکنند در ایران توسط موادمخدر و ایجاد فقر و بیکاری وسرکوبهای بیرحمانه   دارد  ملت کرد را سرکوب میکنند دشمنان ملت کرد و در ترکیه اوضاع از این خوبتر نیست متاسفانه هر چند دولت نژاد پرست ترک خود را عضو اتحادیه اروپا میداند لاکن به هیچ عنوان حاضر نیست حق و حقوق ملت کردرا در آن کشور به رسمی بشناسد.
هزاران درود بر روان پاک شهدای جانباخته شهر حلبچه و هزاران دورد بر وران پاک شهدای سرتاسر کردستان اشغال شده.
با سپاس فراوان ع مسئول روابطه خارجه شاس سازمان شورای اتحاد ملی کرماشان ایلام و لرستان.16/3/2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر