Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه

دوستان عزیز بعلت فضای امروز در سوئد که علیه مسئله پناهندگی و مهاجرین است. مناسب دانستم این کلیپ از جلسه بحث و گفتگو در گوتنبرگ سوئد را دوباره به سمعتان برسانم. چون فضای راسیستی و ضد انسانی که امروز بوسیله دولتمردان سوئدی در جامعه علیه پناهجویان بوجود آورده اند ، از ما می طلبد که متحدانه علیه این فضا مبارزه کنیم. نظرتان را مجددا به بحثها جلب میکنم


دوستان عزیز بعلت فضای امروز در سوئد که علیه مسئله پناهندگی و مهاجرین است. مناسب دانستم این کلیپ از جلسه بحث و گفتگو در گوتنبرگ سوئد را دوباره به سمعتان برسانم. چون فضای راسیستی و ضد انسانی که امروز بوسیله دولتمردان سوئدی در جامعه علیه پناهجویان بوجود آورده اند ، از ما می طلبد که متحدانه علیه این فضا مبارزه کنیم. نظرتان را  مجددا به بحثها جلب میکنم

http://emoloudi.blogspot.se/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر