Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

I do not understand why people who come from the Middle East lie so easily without repent and think a bit why lie?


I do not understand why people who come from the Middle East lie so easily without repent and think a bit why lie?
Hello to all of you good people who enjoy rights and transparency. I don't get why some of the people would live with lies and fake, we know that we would not speak to the audience their private things, but when people talk about freedom and democracy, to interfere as political people there should be openness in front of their nation, some people call themselves Kermanshahs represent in European countries, but it is just a lie and I find them living with the untruth imagination one day those calls himself a professor without rating he has just been in school in iran for five years, he read to the fifth class and right now he calls himself a professor, but he is just lying, he calls himself kermanshahs people's representative in Europe, he's just lying h kalar itself kermanshahs representative without kermanshahs people know who them is really them saying to them is the kermanshahs representative in Europe of the principle ones are not from kermanshahs them lived at a village boundary between iran and Iraq called zahab then when started the war between iran and Iraq they fled from iran to Iraq, then lived in a fight in Iraq near the Jordanian border, who called al tash, a refugee situation is located 8 kilometres outside al romadi everyone who lived on this fight was 90% of them were literate rural areas has not been to school in iran 95% of them lived in the villages between iran and Iraq and he thinks anyone living in kermanshah are the same as those lived in al tash fight and it's a total misstatement in mind because we know in kermanshah there are over 25,000 just psychology trained and we have in kermanshah over 12000 professors who are perfect in history ¨ we also have more than 15000 have trained as anthropology, we have more than 8000 people trained as geology in kermanshah, we have more than 7,000 physicians and more than 4,000 special doctors who are very skilled in kermanshah , we have many people who have high education in kermanshah.
But right now to tell you about people how alive people in kermanshah, kermanshah live different with people of different religions, Yarsanian, Muslims, Christians, Jews also kermanshah city is closer to 2 million people there are in Kermanshah Province paveh, jawanrod, rawansar, taze abad, kozaran, dalaho, shahabad, sarpol zahab shaneh, beseton, ghasereh shrin, and many little towns to throughout Kermanshah Province are living more than 7 or 8 million people, I myself am born in kermanshah and know exactly how people think in kermanshah also how people think. In kermanshah people speak very beautiful dialect called goran dialect.
Unfortunately, there are many that prove to them is political, but those go to Iranian Embassy in Europe, even this man that I'm talking about usually go to kurdistan and stays there for several months without having any problem he is a suspicious people when I look at his letters he may be Iranian agents.
Kermanshah is a very old town and there are a great many historical things and the district as taghe bostan, beston and many other ghasereh shrin.
One of those people who are well known to us as a psychopath also a sociopath, one day he is Communist another day he becomes wehabi Islamic fundamentalism, another day he become a Democrat, but in principle he is nothing, he goes around to the people and says he has been in the universities in Sweden, but he just lying to people he wrote on his facebook page that he will very good English and Swedishbut we have never seen his letter sometime in English or in Swedish.
He is well known to people who are fake and a phony man suffering from strong hypocrisy, he of a Communist is Communist and of an Islamists are Islamic, and of the Democrats will be Democrat without knowing what democracy means and what democracy is how to learn about democracy, he and those three people that work with him using the word democracy without reading about democracy, I think this man is suffering from strong bode was his unmatched Mythomania, I myself have psychological trained I have seen him ag think he is a worst psychopathy man he is lying all the time for people.
with greetings samuel kermashani.
-----------------------------
Jag fattar inte varför folk som kommer från mellanöstern ljuger så lätt utan att ångare sig?
Hej på er alla goda människor som gillar rättigheter och öppenhet. Jag fattar inte varför en del av människorna skulle leva med lögn och bluff , vi vet att man skulle inte tala för publiken sina privata saker, men när man pratar om frihet och demokrati, blanda sig som politiska människor man borde vara öppenhet framför sina nationen, några personer kallar sig Kermanshahs representera i Europeiska länder, men det är bara lögn och jag tycker att dem lever med osanningen fantasi en dag dem kallar sig professor utan betyg han har bara varit i skolan i iran i fem år han läste till femte klasen och just nu han kallar sig professor, men han bara ljuger , han kallar sig kermanshahs folks representativ i europa han bara ljuger h kalar sig kermanshahs representativ utan att kermanshahs folk veta vem dem är egentligen dem säger att dem är kermanshahs representativ i Europa i principen dem är inte från kermanshahs dem bodde på en by gränsen mellan iran och irak som kallas zahab sedan när startade kriget mellan iran och irak dem flydde från iran till irak sedan levde i en kamp som ligger i irak nära Jordaniens gränsen som kallade al tash en flyktings läge som ligger 8 kilometer utanför al romadi alla som bodde på denna kampen var 90% av dem var läskunniga landsbygden har inte varit i skola i iran 95% av dem bodde på byarna mellan iran och irak och han tror alla som bor i kermanshah samma som dem som bodde i al tash kampen och det är totalt felaktighet tänka därför att som vi vet i kermanshah det finns över 25000 personer bara psykologi utbildade och vi har i kermanshah över 12000 professorer som är perfekta på historia ¨vi har också mer än 15000 har utbildade som antropologi, vi har mer än 8000 personer utbildade som geologi i kermanshah, vi har mer än 7000 läkare och mer än 4000 speciella läkare som väldigt duktiga i kermanshah , vi har många som har höga utbildning i kermanshah. Men just nu ska berätta om folk hur lever folk i kermanshah, i kermanshah bor olika med människor med olika religioner , Yarsanian, muslimer, kristen , också judar kermanshah staden ligger närmare 2 millioner människor sedan finns i Kermanshah-provinsen paveh , jawanrod, rawansar, taze abad, kozaran, dalaho, shahabad, shaneh , beseton sarpol zahab, ghasereh shrin, och många lite städer till i hela Kermanshah-provinsen lever mer än 7 eller 8 millioner människor, jag själv är födde i kermanshah och vet precis hur folk tycker i kermanshah också hur folk tänker. I kermanshah folk talar väldigt vackra dialekt som kallas goran dialekt. tyvärr det finns många som visar sig att dem är politiska,men dem åker till iranska ambassaden i europa, även denna man som jag talar om brukar åka till kurdistan och stannar där i flera månader utan att ha något problem han är en misstänksamma människor när jag kolla på hans skrivelser han kan vara iranska agenter. Kermanshah är en väldigt äldre stad och finns väldigt många historiska saker och tings som taghe bostan, beston och många andra som ghasereh shrin . En av dem som är välkända för oss som en psykopat också en sociopat en dag han är kommunist en annan dag han blir wehabi islamiska fundamentalism , en annan dag han bli demokrat, men i principen han är ingenting han går runt till folk och säger att han har varit i universitet i Sverige, men han bara ljuger för folk han skrev på sin facebook sidan att han kan väldigt bra engelska och svenska, men vi har aldrig sett hans skrivelse någon gång på engelska eller på svenska. han är välkända för folket som är falska och en bluff människa som lider av starka hypocrisy , han hos en kommunist blir kommunist och hos en islamisterna blir islamisk och hos demokraterna blir demokrat utan att veta vad demokrati betyder och vad demokrati är hur man kan lära sig om demokrati, han och dem tre personer som samarbetar med honom utnyttja demokratiska ordet utan att läsa om demokrati, jag tycker att denna människa lider av starka Mytomani, jag själv har psykologiska utbildade jag har sett honom ag tycker att han är en värste psykopati människa han ljuger hela tiden för folk. med hälsningar samuel kermashani

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر