Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

افرادی که از اروپا به کردستان آزاد سفر میکنند و سپس به ایران میروند در آنجا پاسپورت خارجی آنها موهر نمیزنند در هنگام ورود به خاک ایران.


افرادی که از اروپا به کردستان آزاد سفر میکنند و سپس به ایران میروند در آنجا پاسپورت خارجی آنها موهر نمیزنند در هنگام ورود به خاک ایران.
آیا در این باره روزنامه نگاران و نویسندگان دست به تحقیقات زده اند که چرا افرادی که از مرز حاج عمران به ایران سفر میکنند و دارای پاسپورت سوئدی یا آلمانی و یا هلندی و یا دارای پاسپورت یکی از کشورهای اروپایی هستند اما در اصل ایرانی هستند   و از اروپا به کردستان آزاد سفر میکنند در هنگام ورود به خاک ایران پاسپورت اروپایی آنها موهر نمیزنند مامورین  مرزی؟ 
یکی از دوستان که در همین شهر بر سر میبرند و به کردستان سفر نموده اند و از راه مرزی حاج عمران میان کردستانو ایران به ایران رفته اند میگویند هر کسی که پاسپورت سوئدی را داشته باشد در سر مرز ایران و عراق موهر بر پاسوپورتش نمیزنند در مرز حاجی عمران و پرویزخان اما اگر دارای پاس ایرانی باشند بر پاس ایرانی موهر میزنند . این فرد که به طور مستمر به ایران سفر میکنند روزی به ما این چنین گفتند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر