Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

گزارش تصویری از کمپ الولید در عراق... تا چه اندازه سازمان های حقوق بشری از وضعیت پناهجویان ایرانی در این کمپ مطلع هستند؟!!!


گزارش تصویری از کمپ الولید در عراق... تا چه اندازه سازمان های حقوق بشری از وضعیت پناهجویان ایرانی در این کمپ مطلع هستند؟!!!

طی ارتباط ایمیلی که یکی از پناهجویان(کُرد)ایرانی با روابط عمومی انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی_ترکیه برقرار کرد، از وضعیت غیرانسانی اکمپ الولید واقع در عراق در نزدیکی مرز سوریه گزارش های اسفباری را بیان کردند که کلام در بیان آن ناتوان است...به همین دلیل روابط عمومی انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی سعی بر آن دارد که سلسله گزارش هایی را از مشکلات و معضلات این پناهجویان به اطلاع عموم علی الخصوص کار بدستان حقوق بشری برساند تا آنان که به نظر خاک را کیمیا می کنند، چاره ای برای این ناچاری بیاندیشند ...گزارش اول به صورت تصیویری در اخیتار شما مخاطبان قرار می دهیم، تا از عمق فاجعه آگاه شده و تاملی در این باره اندیشیده و راهکاری بیان کنید...منتظر دیگر گزارش های انجمن از وضعیت اسفبار پناهجویان ایرانی در کمپ الولید باشید...


لطفا نقطه نظرات و دیدگاههای حقوقی خود را در زیر نوشته بیان کنید...قدردان زحمات کسانی هستیم که اطلاعاتی از این کمپ داشته و از وضعیت پناهجویان این کمپ مطلع هستند، در اختیار انجمن قرار دهند...

با سپاس از شما

روابط عمومی انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی_ترکیه(نوشهیر)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر