Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

اولین نخست ویر زن در دانمارک


اولین نخست ویر زن در دانمارک

تبریک به مردم دانمارک
اولین نخست وزیر زن در دانمارک

سرانجام یک زن موفق شد برای نخستین بار سمت نخست وزیری را در دانمارک به دست آورد.در انتخابات روز گذشته ی دانمارک احزاب سبز و سرخ برنده ی آن بودند. با انتخاب Helle Thorning- Schmidt از حزب سوسیال دموکرات به سمت نخست وزیری دانمارک، اکنون سوئد تنها کشور شمالی ست که تا کنون نخست وزیر زن نداشته است.
چهار حزب بلوک سبز و سرخ توانستند با پنجاه و شش دهم درصد آرا، ۹۰ کرسی را در پارلمان به خود اختصاص دهند. چهارحزب بلوک آبی نیز با چهل و هشت و پنج دهم درصد، ۸۵ کرسی را در اختیار خواهند داشت. حزب سوسیال دموکرات در این انتخابات توانست ۲۵ درصد آرا را به دست آورد. این درحالی ست که حزب ونستره Venstre از بلوک آبی به رهبری نخست وزیر تاکنونی دانمارک لارش لوکه راسموسن بیست و شش و چهاردهم درصدآرا را به دست آورد.
ادامه ی این مطلب در صفحه ی بعد

هوکان یوهولت رهبر حزب سوسیال دموکرات سوئد، ضمن اظهار رضایت از نتیجه ی انتخابات دانمارک اشاره می کند که حزب سوسیال دموکرات اکنون در دانمارک ، نروژ و فنلاند در دولت حضور دارد. او عنوان می کند که نتیجه ی انتخابات در دانمارک نشان دادکه شهروندان دانمارکی اکنون به کار و رشد اجتماعی اهمیت می دهند نه به تفکربیگانه ستیزانه. در مورد انتخابات در نروژ نیز اضافه کنیم که گفته می شود پیروزی بلوک چپ نتیجه ی حادثه ی تروریستی اخیر دراین کشوربوده است.

'-----------------------------

دلائل مهاجرت به سوئد

مهاجرت به سوئد

بنا برگزارشی از مرکز آمار سوئد SCB ، متولدین کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا که به سوئد آمده اند، در مقایسه با متولدین کشورهای دیگر که از لحاظ استاندارد زندگی، درسطح پائین و یا متوسطی قراردارند، بیشتر به کشورهای خود باز می گردند. بنابرگزارش این مرکز، بعد از ۱۰ سال تنها ۴۰ درصد از افرادی که متولد کشورهای شمالی هستند، در سوئد باقی مانده اند. تعداد قابل ملاحظه ای از افرادی نیز که از کشورهای مرفه خارج از اتحادیه ی اروپا به سوئد می آیند به کشورشان باز می گردند.
بقیه ی این مطلب در صفحه ی بعد

دلیل مهاجرت اکثر این افراد به سوئد، کار معرفی شده و این که آن ها در نظر دارند که برای مدت کوتاهی در سوئد، باقی بمانند. درمقابل افرادی که از کشورهای فقیر و یا متوسط به سوئد می آیند بیشتر به صورت پناهنده هستند. دراین گزارش آمده است که اکثر افرادی که به کشور خود بازمی گردند، مردان بدون فرزند و یا افرادبیکار هستند.
نتیجه ی دیگر گزارش حاکی از آن ست که افرادی که از کشورهای فقیر و یا متوسط به سوئد آمده اند، به کشور سوم مهاجرت می کنند، کشوری با رونق اقتصادی بیشتر، مانند نروژ و بریتانیا.

-------------------------------

انتقاد کمیساریای عالی امور پناهنگی ازشمار زیاد وکلای بی صلاحیت در اداره مهاجرت

اداره ی مهاجرت

بنا برگزارشی که کمیساریای عالی امورپناهندگان سازمان ملل منتشرکرده، تعداد زیادی از وکلای تعیین شده ازسوی اداره کل امور مهاجرت که وظیفه آنها کمک به پناهجویان است، وظیفه ی خود را به درستی انجام نمی دهند. بنا براین گزارش، ۴۰ درصد از پرونده هایی که این وکلا تنظیم کرده و به اداره ی مهاجرت می فرستند، ازکیفیت نا مناسبی برخورداربوده و قابل قبول نیستند. درعرض حالی که وکلا در رابطه با پناهجویان به اداره ی مهاجرت ارائه می کنند، باید نشان دهند که بر مبنای حقوقی، موکلانشان حق دریافت اقامت را دارند.
اضافه کنیم که بسیاری از پناهجویان عنوان می کنند که تماس گرفتن با وکلایشان بسیار دشواراست. برخی نیز می گویند که وکلایشان به سختی حاضر می شوندوقت ملاقات به آن ها بدهند. آیا شما نیز چنین مشکلی دارید؟ در این صورت می توانید با تلفن پیامگیر پژواک، با ما در میان بگذارید تا ما نیز آن را به گوش مسئولان مربوطه برسانیم. تلفن پیامگیر پژواک ۷۸۴۳۹۴۹ - ۰۸
ادامه ی این مطلب در صفحه ی بعد

رئیس بخش حقوقی اداره ی مهاجرت، میکائیل ریبن ویک، شمارارائه شده ازسوی کمیساریا درمورد گزارش های نادرست وکلا به اداره ی مهاجرت را وحشتناک خواند. او اما عنوان کرد که باید درنظرداشت که اداره ی مهاجرت به پرونده ها ی پناهجویان، بی طرفانه نگاه می کند و تنها ملاک قضاوتش عرضحال و گزارش وکلا نیست. او می گوید چنانچه اشکالی در عرضحال وجود داشته باشد، به آن رسیدگی می شود. او اما تاییدمی کند که در برابر برخی از وکلا که کارشان را به نحو درستی انجام می دهند، متاسفانه هستند وکلائی که فاقد صلاحیت کافی هستند. او عنوان می کند که کار وکالت کار حقوقی پیچیده ای ست که گاه می تواند با زندگی افراد سر و کار داشته باشد. بنابراین وکلائی که به کارشان وارد نیستند باید از چنین شغلی فاصله بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر