Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مهر ۴, سه‌شنبه

استقبال از رئیس جمهوری گماشته ولی فقیه در شهر نیویورک


استقبال از رئیس جمهوری گماشته ولی فقیه در شهر نیویورک
‏Photo: وضعیت ساکنان لیبرتی و نقش منفی نماینده سازمان ملل

تلویزیون الحوار ۱ شهریور ۱۳۹۱، گزارش کرد: بیش از ۹۰۸۰ وکیل و حقوق دان عربی از ۱۲ کشور مختلف عربی با صدور یک بیانیه مشترک تحت اسم تجمع حقوق دانان مستقل عراقی در دفاع از حقوق بشر بر حمایت کامل خود از حقوق ساکنین اردوگاههای اشرف و لیبرتی به عنوان افراد حفاظت شده برخوردار از حقوق پناهندگی، تاکید کردند و از سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن حقوق قانونی و انسانی آنها به موجب قوانین بین المللی شدند. برای بررسی این موضوع با آقای سفیان خصاونه رئیس هیأت عربی در دفاع از ساکنین اردوگاههای لیبرتی و اشرف گفتگو می کنیم.

مجری : امضاء کنندگان این بیانیه که از کشورهای مختلف عربی هستند گفته اند که کار جابجایی ساکنین کمپ اشرف به لیبرتی که اخیرا صورت گرفت یک بی خانمانی اجباری و نقض قوانین بین المللی بوده و سازمان ملل باید به تعهدات خود مبنی بر اعلام کمپ لیبرتی به عنوان یک کمپ پناهندگی وفا کند. چه چیزی سازمان ملل را به برآورده کردن این خواسته و توصیف کمپ لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی ملتزم می سازد؟

آقای سفیان خصاونه رئیس هیأت عربی در دفاع از ساکنین اردوگاههای لیبرتی و اشرف : با تشکر از این دعوت و از این استقبال شما. قبل از هر چیز اجازه دهید که شرایطی که منجر به صدور این بیانیه شد را برای شما توضیح دهم. در واقع برادران ساکن کمپ اشرف و کمپ لیبرتی از ابتدای جابجایی اجباری اشان به این کمپ که شبیه به زندان است و عملا زندان است از شدیدترین انواع ظلم و ستم و سرکوب رنج برده اند. این جابجایی اجباری بر اساس یادداشت تفاهم منعقد شده بین دولت عراق با سازمان ملل و تحت نظارت مستقیم سازمان ملل از طریق نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق آقای مارتن کوبلر صورت گرفته است. متأسفانه به محض رسیدن سری اول ساکنین کمپ اشرف به کمپ لیبرتی کذب و افتراء بودن ادعای وجود حداقل تضمین ها برای ساکنین کمپ اشرف در کمپ لیبرتی که بر اساس همین ادعا این جابجایی صورت گرفته بود، بر ملا شد. قبلا در بسیاری از بیانیه های منتشر شده و ارسال شده برای افراد ذیربط روشن ساخته بودیم که مساحت کمپ لیبرتی برای این تعداد ساکنین کم می باشد و سازمان ملل و همینطور دولت عراق نتوانسته اند کمترین تضمین های لازمه در کمپ لیبرتی را تامین کنند، علاوه بر آن، این کمپ آب و برق ندارد کمترین الزاماتی که باید برای ساکنان لیبرتی تامین شده باشد را ندارد، آنهم ساکنانی که پناهنده و حمایت شده توسط قوانین بین المللی و کنوانسیون ۴ ژنو هستند،

مجری: آقای خصاونه چه عاملی موجب میشود که دولت عراق چنین اقداماتی را با ساکنان کمپ لیبرتی انجام دهد، به اعتبار آنچه که شما هم گفتید بعنوان پناهنده هستند و به توصیف شما تحت حمایت سازمان ملل هستند؟

خصاونه: بله، آقای عزیز، این شناخته شده است که ساکنان اشرف و لیبرتی در اصل مخالفان رژیم ایران هستند و این هم شناخته شده است که دولت فعلی عراق به ریاست نوری المالکی هم در این رابطه تحت امر رژیم حاکم بر ایران، رژیم آخوندی حاکم بر ایران است، به خاطر اینکه ساکنان کمپ اشرف و ساکنان کمپ لیبرتی اپوزیسیون رژیم ایران هستند، برادران حاضر در کمپ اشرف و کمپ لیبرتی از طرف رژیم ایران هدف هستند.

مجری: بلحاظ قانونی و حقوقی چگونه میتوان دولت عراق را به تغییر این رفتار با افراد این دو کمپ ملزم کرد تا خواسته های اساسی آنان برای زندگی را تامین کند؟

خصاونه: متاسفانه ارگانی که الان وجود دارد و فرض بر این است که مسئولیت حفاظت قانونی و منافع انسانی ساکنان کمپ لیبرتی را داشته باشد سازمان ملل است، سازمان ملل در حال حاضر و در صحنه عمل اقداماتش را از طریق نماینده دبیرکل آقای مارتین کوبلر انجام میدهد آقای مارتین کوبلر طی مدت گذشته ثابت کرده که متاسفانه یک بیطرف نیست، و این از طریق جلساتی که با رژیم ایران داشته از آنها خواسته که در پرونده ساکنان اشرف نقش فعالتری داشته باشند تا این موضوع پایان بگیرد، در حال حاضر آنچه که باعث شد ما این اطلاعیه را صادر کنیم اینکه موضوعات قانونی و ارگانی که فرض بر این است از نظر قانونی الزامات انسانی را تامین کند و حقوق بشر را برای ساکنان اشرف و لیبرتی تضمین کند کاملا غایب است و یک نقش بیطرفانه ندارد یعنی همان کاری که نماینده دبیرکل در عراق انجام میدهد.

با تشکرآقای سفیان فوزی خصاونه رئیس هیئت عربی دفاع از ساکنان لیبرتی ».‏ 
وضعیت ساکنان لیبرتی و نقش منفی نماینده سازمان ملل

تلویزیون الحوار ۱ شهریور ۱۳۹۱، گزارش کرد: بیش از ۹۰۸۰ وکیل و حقوق دان عربی از ۱۲ کشور مختلف عربی با صدور یک بیانیه مشترک تحت اسم تجمع حقوق دانان مستقل عراقی در دفاع از حقوق بشر بر حمایت کامل خود از حقوق ساکنین اردوگاههای اشرف و لیبرتی به عنوان افراد حفاظت شده برخوردار از حقوق پناهندگی، تاکید کردند و از سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن حقوق قانونی و انسانی آنها به موجب قوانین بین المللی شدند. برای بررسی این موضوع با آقای سفی
ان خصاونه رئیس هیأت عربی در دفاع از ساکنین اردوگاههای لیبرتی و اشرف گفتگو می کنیم.

مجری : امضاء کنندگان این بیانیه که از کشورهای مختلف عربی هستند گفته اند که کار جابجایی ساکنین کمپ اشرف به لیبرتی که اخیرا صورت گرفت یک بی خانمانی اجباری و نقض قوانین بین المللی بوده و سازمان ملل باید به تعهدات خود مبنی بر اعلام کمپ لیبرتی به عنوان یک کمپ پناهندگی وفا کند. چه چیزی سازمان ملل را به برآورده کردن این خواسته و توصیف کمپ لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی ملتزم می سازد؟

آقای سفیان خصاونه رئیس هیأت عربی در دفاع از ساکنین اردوگاههای لیبرتی و اشرف : با تشکر از این دعوت و از این استقبال شما. قبل از هر چیز اجازه دهید که شرایطی که منجر به صدور این بیانیه شد را برای شما توضیح دهم. در واقع برادران ساکن کمپ اشرف و کمپ لیبرتی از ابتدای جابجایی اجباری اشان به این کمپ که شبیه به زندان است و عملا زندان است از شدیدترین انواع ظلم و ستم و سرکوب رنج برده اند. این جابجایی اجباری بر اساس یادداشت تفاهم منعقد شده بین دولت عراق با سازمان ملل و تحت نظارت مستقیم سازمان ملل از طریق نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق آقای مارتن کوبلر صورت گرفته است. متأسفانه به محض رسیدن سری اول ساکنین کمپ اشرف به کمپ لیبرتی کذب و افتراء بودن ادعای وجود حداقل تضمین ها برای ساکنین کمپ اشرف در کمپ لیبرتی که بر اساس همین ادعا این جابجایی صورت گرفته بود، بر ملا شد. قبلا در بسیاری از بیانیه های منتشر شده و ارسال شده برای افراد ذیربط روشن ساخته بودیم که مساحت کمپ لیبرتی برای این تعداد ساکنین کم می باشد و سازمان ملل و همینطور دولت عراق نتوانسته اند کمترین تضمین های لازمه در کمپ لیبرتی را تامین کنند، علاوه بر آن، این کمپ آب و برق ندارد کمترین الزاماتی که باید برای ساکنان لیبرتی تامین شده باشد را ندارد، آنهم ساکنانی که پناهنده و حمایت شده توسط قوانین بین المللی و کنوانسیون ۴ ژنو هستند،

مجری: آقای خصاونه چه عاملی موجب میشود که دولت عراق چنین اقداماتی را با ساکنان کمپ لیبرتی انجام دهد، به اعتبار آنچه که شما هم گفتید بعنوان پناهنده هستند و به توصیف شما تحت حمایت سازمان ملل هستند؟

خصاونه: بله، آقای عزیز، این شناخته شده است که ساکنان اشرف و لیبرتی در اصل مخالفان رژیم ایران هستند و این هم شناخته شده است که دولت فعلی عراق به ریاست نوری المالکی هم در این رابطه تحت امر رژیم حاکم بر ایران، رژیم آخوندی حاکم بر ایران است، به خاطر اینکه ساکنان کمپ اشرف و ساکنان کمپ لیبرتی اپوزیسیون رژیم ایران هستند، برادران حاضر در کمپ اشرف و کمپ لیبرتی از طرف رژیم ایران هدف هستند.

مجری: بلحاظ قانونی و حقوقی چگونه میتوان دولت عراق را به تغییر این رفتار با افراد این دو کمپ ملزم کرد تا خواسته های اساسی آنان برای زندگی را تامین کند؟

خصاونه: متاسفانه ارگانی که الان وجود دارد و فرض بر این است که مسئولیت حفاظت قانونی و منافع انسانی ساکنان کمپ لیبرتی را داشته باشد سازمان ملل است، سازمان ملل در حال حاضر و در صحنه عمل اقداماتش را از طریق نماینده دبیرکل آقای مارتین کوبلر انجام میدهد آقای مارتین کوبلر طی مدت گذشته ثابت کرده که متاسفانه یک بیطرف نیست، و این از طریق جلساتی که با رژیم ایران داشته از آنها خواسته که در پرونده ساکنان اشرف نقش فعالتری داشته باشند تا این موضوع پایان بگیرد، در حال حاضر آنچه که باعث شد ما این اطلاعیه را صادر کنیم اینکه موضوعات قانونی و ارگانی که فرض بر این است از نظر قانونی الزامات انسانی را تامین کند و حقوق بشر را برای ساکنان اشرف و لیبرتی تضمین کند کاملا غایب است و یک نقش بیطرفانه ندارد یعنی همان کاری که نماینده دبیرکل در عراق انجام میدهد.

با تشکرآقای سفیان فوزی خصاونه رئیس هیئت عربی دفاع از ساکنان لیبرتی ».
//////////////////
 
امروز یک پیج را نگاه میکردم که دیدم پاسداران سیاسی مثل گله سگهای گوشزده شده ولایت فقیه اونجا ریخته اند و در باره اینکه سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست گروه های ممنوعه در ایالات متحده آمریکا خارج میشود پاسداران سیاسی به سوز و گداز پرداخته بودند و داشتند تزهای وزارت اطلاعات که به آنها گوشزده نموده بود تکرار میکردند این بی وجدانها تمامی جنایتهای رژیم در حق و هموطنان را فراموش نموده بودند و فقط به سازمان چسپیده بودند اینها فکر کنم مصرفی باشند فقط برای چند روزی بکار برده یشوند و بعدش به دورشون می آندازند چرا چون تاریخ مصرفشان کوتاه است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر