Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

انجام سخت گیری های بیشتر نسبت به کمک هزینه بگیرانانجام سخت گیری های بیشتر نسبت به کمک هزینه بگیران

دربودجه ی سال ۲۰۱۳ که روزگذشته معرفی شد، همزمان با معرفی برنامه هایی برای ایجادکار، ازسخت گیری های بیشتری دررابطه با پرداخت کمک هزینه ها نیزخبرداده شده است.
درچندهفته آینده دولت پیشنهادی را ارائه خواهدداد که برپایه ی آن نسبت به محصلین، مهاجران، بیکاران و افرادی که درحال 

حاضر از کمک هزینه های اجتماعی استفاده می کنند،  فشار بیشتری اعمال خواهدشد.
ازاین پس افرادبیکاری که خواستار دریافت کمک هزینه ی بیکاری هستند مجبورخواهندشد که خیلی روشن تر و دقیق تراز اکنون، ثابت کنند که هم علاقمند به کارهستند و هم برای یافتن کار تلاش کرده اند.  درمورد محصلین مدارس بزرگ سالان Komvux نیز برای دریافت کمک هزینه، دربودجه شرطی برای داشتن فعالیت کافی و حضور مرتب در کلاس تعیین شده است.
در رابطه با پناهجویان تازه وارد، دولت پیش ازاین از اعمال شرایط سخت گیرانه ترخبرداده بود. ازاین پس پناهجویانی که خواستار کمک هزینه هستند، باید کاری را که در محل دیگری به آنها پیشنهاد می شود بپذیرند. دولت از کمون ها نیز می خواهد تا تمام پناهجویان را به شرکت درفعالیت های مختلف و کارهای آموزشی وادارسازد. درحال حاضر افراد بالای ۲۵ سال می توانند با ارائه ی دلایل کافی از انجام این برنامه ها خودداری کنند، اما دولت می خواهد که این شرایط را تغییردهد.
حزب سوسیال دموکرات، برنامه ی پیشنهادی دولت را موردانتقادقرارداده است، گرچه سخنگوی سیاست بازارکاراین حزب، ایلوا یوهانسون تعیین شرایطی مانند جستجوی کار برای افراد بیکار را مناسب می داند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر