Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مهر ۳, دوشنبه

مسلمانان باید کشور سوئد را ترک کنند
مسلمانان باید کشور سوئد را ترک کنند

حزب دموكرات سوئد كه يك حزب راستگرا و مخالف اسلام است خواستار خروج مسلمانان از اين كشور شد.
پار نورلينگ رهبر حزب دموكرات سوئد در يك مصاحبه تلويزيوني گفت:
ما بايد از انتشار اسلام در سوئد جلوگيري كنيم و كساني كه به دين اسلام اعتقاد دارند را از كشور اخراج نماييم سوئد جایگاه افراط گرایان و کسانی که به حقوق بشر اعتقادی ندارند نیست


از چند سال پيش تا كنون موجي از مخالفت با دين اسلام در سوئد به راه افتاده است 
در همين راستا جنبش مقاومت سوئد در طول تابستان امسال راهپيمايي‌هايي در اعتراض به وجود اسلام در اين كشور به راه انداخته است.


اين حزب مخالف اسلام پس از كسب پیروزی در انتخابات پارلمانی سوئد در سال گذشته كار خود را در ممنوعيت ساخت مساجد جديد در اين كشور آغاز نمود.
 شاید این حرکت کمی عجیب به‌ نظر بیاید زیرا یکی از مبانی حقوق بشر حق انتخاب آزادانه‌ دین، شیوه‌ و مکان زندگی ... است اما باید توجه‌ کنیم حریم و خط قرمز آزادیهای فردی جایی شروع میشود که‌ آزادی دیگر افراد آغاز میگردد، همیشه‌ افراطیون، خصوصا افراطیون مذهبی، حریمی برای آزادیهای دیگران قاێل نیستند. البته‌ این امر ناشی از خصلتهای شخصی این افراد نیست، این مسئله‌ نشات گرفته‌ از ماهیت و محتوی ئیدئولوژیهای دگم علل خصوص ئیدئولوژیهای دینی است که‌ ماهیتا برای تحمیل و اجبار خود بر زندگی روزمره‌ مردم از طریق دست اندازی به‌ حکومت سیاسی و مداخله‌ گری در خصوصیترین امور مردم آمده‌اند. ایجاست که‌ واکنش کشورهای دمکراتیک خیلی هم غیر عقلانی نمی نماید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر