Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ فروردین ۲۵, یکشنبه

ترانه خواندن یک بانوی آزاده ایرانی در مسجد شاه اصفهان


زنان ایرانی از دو جها اسیر هستند  اسیر مذهب و خرافات غیر واقعی و اسیر فرهنگ عقبماندگی جامعه  و ناموس پرستی هستندترانه خواندن یک بانوی آزاده ایرانی در مسجد شاه اصفهان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر