Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

از کار انداختن سایت اتحاد انجمها برای ایران آزاد از سوی نظام پلید جمهوری اسلامی بشدت محکوم است.

از کار انداختن سایت اتحاد انجمها برای ایران آزاد از سوی نظام پلید جمهوری اسلامی بشدت محکوم است.


هموطنان عزیز
در پی فعالیتهای مستمر سایت اف اف اف ای این سایت بدلیل فعالیتهای سیاسی-حقوق بشری اش از سوی نظام پلید جمهوری اسلامی از کار افتاده و دو روز است که قابل دسترس نیست.
این سایت که بشکل گسترده در میان جوانان داخل ایران تکثیر پیدا کرده است روزانه بیش از شش هزار مراجعه کننده داشته و با استقبال چشم گیر جوانان شهر های مختلف روبرو شده بود. نظام پلید جمهوری اسلامی از وحشت سرنگونی در سال سرنگونی و از آنجایی که هر رسانه آزادیخواهی را چه در داخل و چه در خارج از کشور تهدیدی برای خود تلقی میکند متاسفانه توانسته است از دو روز قبل این سایت را بطول کلی از کار بیندازد.
به عنوان یک فعال سیاسی و یکی از یاری رسانان به این سایت این حرکت فاشیستی که بر ضد پایه ای ترین اصول آزادی مطبوعات میباشد را محکوم میکنم.
حک کردن این سایت از سوی مزدوران اطلاعاتی نظام پلید جمهوری اسلامی تنها نشانگر وحشت فاشیستهای حاکم بر ایران از این سایت بوده و گویای رویکرد جوانان ایران زمین به این سایت میباشد. بی تردید به زودی این سایت مجددا به فعالیتهای روزانه خود ادامه خواهد داد و مسئولین محترم سایت آن را باز سازی خواهند کرد.
تا کور و بور شود آخوند پلید و ولی فقیه ضحاک اشغالگر ایران زمین.

مجتبی فتحی

لینک سایت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر