Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲, دوشنبه

فراخوان برای تحریم انتصابات موسوم به ریاست جمهوری نمایشی پوشالی ولی فقیه.


با قلم ساموئیل کرماشانی
فراخوان برای تحریم انتصابات  موسوم به ریاست جمهوری  نمایشی  پوشالی ولی فقیه.
ملتهای ستمدیده ایرانی و سرکوب شدگان  و همه قشر آگاه و روشنفکر جامعه دین زده ایرانی رژیم ترور و اعدام و خشونت پیشه ی ولایت فقیه آنچه حق و خواسته اولیه یک انسان ایرانی است از شما ها این حقوق طبیعی را سلب نموده است بنابر این وقتیکه شما دارای هیچ حق و حقوقی نیستید پس در انتصابات نمایشی و پوشالی این رژیم شرکت نکنید.


در طول 34 سال بر سر شما ملتهای ایرانی زده شده است  در طول 34 سال است این رژیم با متوصل شدن به دروغهای شاخدار و باورنکردنی شما را فریب داده است و در طول 34 سال به طور روز انه حق و حقوق شما را زیر پا نهاده است و به شما ملتهای ایرانی  این رژیم به شما خیانت میکند.
این رژیم در طول 34 سال با سرکوب مطبوعات ایجاد سانسور خفغان آور فیلترینگ سایتهای علمی و کیشدن دیوار بر این سر زمین و 79 میلیون انسان را در یک قفس گذاشتن  من میگم دیگر بس است امروز روز برخاستن است  بر خیز روز نمایشی پوشالی انتصابات را به روز سرنگونی تبدیل کنید از شر این رژیم دروغگو که اکثریت رهبرانش مبتلا به بیماری اغراقگویی هستند از این سر زمین برای همیشه بساتشون را جمع کنید و بیرون به اندازید.
3 چیز میتواند جامعه را پیش به برد
1= حکومت مردمی و اجرای صحیح دموکراسی  و اجرای قوانین بر اساس استانداردهای بین المللی و قانونمداری و جدای کامل  دین از دولت و منع اذان  خواندن در اماکن عمومی و برچیدن بلندگوهای مساجدها در کشور نباید اذان خواندن ملاها از چهارچوب چهاردیوار مساجد تجاوز بکند  اذان خواندن ملاها در اماکن عمومی و برای عموم ضرر مندخواهند بود برای سلامتی کودکان  چرا چون در هنگام اذان خواندن ملاها خیلی از کودکان از خواب میپرند و دچار شوکه میشوند و این هم میتواند به روان کودکان آزار مخربی برساند و این کودکان را دچار  ترس و وحشت بکند اذان خواندن ملاها در اماکن عمومی  برای سلامتی  کودکان و سالمندان خطرناک است.
2= آموزش و پرورش سالم با استانداردهای بین المللی
3= آزادی بیان و آزادی مطبوعات
متاسفانه این چیزها هرگز در ایران چه در زمان شاه و چه در زمان رژیم ترور و اعدام خرافاتی حال وجود نداشته و در آینده هم سخت است که وجود داشته باشد.
زبان در ایران یک زبان است که آنهم زبان فارسی است در حالیکه در ایران کرد و لر یکی هستند آذری بلوچ و عرب وجود دارند  این ملتها حق تدریس به زبان مادری خویش را ندارند متاسفانه احزاب تمامیتخواه ایرانی در خارج از کشور بر همان شعار نژادپرستی خویش پافشاری میکنند و این ملتها را قوم خطاب میکنند که این نوع رفتار کثیف و نژادپرستانه  خودش توهین به شعور ملتهای ساکن ایران میباشد.
رژیم در طول  عمر ننگینش یکی از بدترین رژیمهای میباشد که بعنوان کودک آزار ترین رژیمهای میباشد در دنیا.
این رژیم در طول 34 سال  جامعه ایران را دچار روان پریشی نموده است  در جلو چشم کودکان انسانها را دار میزند میدانید این صحنه چقدر خطرناک است برای یک کودک زیر سن قانونی که وقتیکه این صحنه را مشاهده میکند؟
کودکانی که چنین صحنه های همچون دار زدن انسانها در مله عام  را مشاهده میکنند برای ماه ها و سالها دچار مالیخولیا میشوند از همین جا است که این کودکانی که چنین صحنه های را مشاهده میکنند به خشونت کاران آینده تبدیل مبشوند  بله رژیم در  طول 34 سال حکومت ننگینش بذر خشونت را حسابی در جامعه ایران کاشته است .
در کشورهای پیشرفته جهان کودکان به پلیس مثل پدر و مادرشون نگاه میکنند لاکن در جامعه ایران دین زده  کودکان به پلیس و گشت ارشاد  مثل یک درنده جانخوار و مردم آزار نگاه میکنند و کودکان ایرانی پلیس ایران را مثل یک درنده انسان کش و متجاوز کثیف نگاه میکنند و از دیدن پلیس ایران وحشت دارند.
آیا میدانید هنگامیکه مادری با کودکش در خیابانها راه میرود و کمی از موهای سرش بیرون میباشد و توسط گشت ارشاد و یا پلیس دستگیر میشود و کشان کشان میبرنش و کودکش این صحنه را مشاهده میکند خودش بدترین روزگاری است برای این کودک که اینطوری به عزیزترینش اهانت و هتک حرمت میکنند اینجا است که نباید دیگر این انتظار را داشته باشید که این کودک به یک کودک سالم تبدیل بشود بله این کودک اینجا کینه هایش آغاز میشود بمرور زمان این کینه با نتاسب با عمرش رشد خواهند کرد و این کودک به یک انسانکش و یک انسان پرخاشگر جامعه ستیز تبدیل میشود من میگم نه مادرش مقصر است و نه خود این کودک بلکه حاکمیت مقصر اصلی است که این جو رعب و وحشت برای جامعه ایجاد نموده است تا روان یک کودک برای همیشه درهم کوفته بشود و این کودک در آینده تبدیل به یک جانی  بشود.
هر چند من امسال سال آخر عمر ننگین رژیم میدانم  اما ملتهای ایرانی باید خود را سازماندهی کنند و فریب دروغهای سران دروغگو و کاذب مذهبی و خرافاتی  رژیم نخورند  دروغ دیگر بس است برخیزیت برای یکبار خود را رها کنید.

با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 22/4/2013

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر