Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ مرداد ۱۳, پنجشنبه

به یاد شهید بزرگ آزادیخواه ملت کرد کاک فواد مصطفی سلطانی
به یاد شهید بزرگ آزادیخواه ملت کرد کاک فواد مصطفی سلطانی
به یاد رهبر پاکباز و آزادیخواه ملت کرد در شرق کردستان کاک فواد مصطفی سلطانی که کارهای فوقلعاده و بسیار مهم در تاریخ کرد انجام داد در مدتی خیلی کوتاه توانست تفکر آزادیخواهانه و برابری طلبانه در میان زنان و دختران و جوانان کرد گسترش به بخشد اما دیری نه پائید که سپاه ضدبشری آخوندی که با همکاری تمامیتخواهان شیخ آقازادها و خان آقاها و همدستی این خائنین اطلاعات مربوط به رفت و آمد ایشان در منطقه به کمین نیروهای جنون اسلامی افتاد و به شهادت رسید یادش برای همیشه گرامی باد. کاک فواد فردی بود که در روشنگری و پیشبرد تفکر آزادیخواهی و آوردن زنان به میدان مبارزه به صفوف جنبش رهایبخش ملت کردستان و درهم شکستن سنتهای کهنه اندیشانه و طرحریزی استادانه تفکری نوین در کردستان به رهبری کاک فواد بنابر اطلاعاتی که در آرشیف وزارت اطلاعات بدست آمده است که حزب دموکرات کردستان ایران به دلیل تمامیت خواهانه اش با سپاه پاسداران و دادن اطلاعات در باره رفت و آمد کاک فواد به سپاه و شماره ماشین کاک فواد را به نیروهای سرکوبگر رژیم موسوم به سپاه میدهند این کار به این دلیل انجام داده بودند که روز بروز کاک فواد دربین مردم کرد محبوبتر میشد و مردم استقبال گرم و بزرگی از ایشان به عمل می آوردند تا رهبران دیگر کرد برای نمونه وقتیکه دکتر قاسلمو به شهر سردشت رفت تنها 20 نفر رفتند و از ایشان استقبال نمودند اما وقتیکه کاک فواد وارد سر دشت شد به هزاران نفر به خیابانها آمدند با شعار کاک فواد فدای تو کاک فواد فدای تو شعار دادند این استقبال گرم مردمی از کاک فواد هم رژیم را به لرزه در آورده بود و هم حزب به صطلاح دموکرات فئودالیست شیخ دراویشی و کهنه اندیش کردستان را به وحشت انداخته بود به این دلیل بود در یک توطئه ننگین جا و جاده های که کاک فواد باید از آن تردد کند به سپاه داده بودند و سپاه هم برای شهید بزرگ آزادیخواه ملت کرد کمین گذاشتند و ایشان را به شهادت رساندند این عمل تمامیت خواهانه حزب دموکرات به اصطلاح کردستان ایران بعدا هم به وضوح نشانداد که چقدر تمامیتخواه و ضد ملتش میباشد و ضد آزادی خواهی و آزاد اندیشی میباشد حزب سانسور دموکرات کردستان بعد از شهادت کاک فواد خود وارد عمل شدند و جنگی برادرکشانه را به کومه له تحمیل نمود روزی باید سران باقی مانده این حزب و تعدادی فرصتطلب در درون کومه له محاکمه بشوند چرا چون خیلی از جوانان ما را کشتند و خیلی از پیشمرگان از هر دو طرف به شهادت رسیدندند به خاطر جنگ طلبی و تفکر کثیف برادرکشی حزب دموکرات کردستان ایران بنابر درخواست یاران توده ی دکتر قاسملو که در وزارت اطلاعات تازه تاسیس بقول خودشان ضد امپریالیستی ننگین جنون اسلامی دست اندر کار بودند این جنگ برادر کشی انجام گرفت. ننگ بر خائنین کرد و جاشهای خودفروش ننگ بر تمامیتخواهان برادرکش. ننگ بر هرچی جاش و خودفروش هستش تف به شرافت آن کردی که به دشمن خدمت میکند و با دشمن ملتش دست در دست هم میدهند آنها بی اراده و شخصیتی ضعیف مبتلا به بیماری روانی توهم و تزلزل دارند.
با تشکر ساموئیل کرماشانی

http://ajansknews.blogspot​.com

اینجا را گوش کنید که حزب دموکرات کردستان ایران با رژیم که نماینده بنی صدر را ملاقات نموده است تا کومه له را از بین به برند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر