Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ تیر ۲۶, یکشنبه

خبری فوری نزدیک به 40 نفر از سربازان وظیفه خود را همراه با اسلحه و مهماتشان تسلیم نیروهای گریلا نموده اند


خبر فوری خبر فوری
خبری فوری نزدیک به 40 نفر از سربازان وظیفه خود را همراه با اسلحه و مهماتشان تسلیم نیروهای گریلا نموده اند
و نزدیک به 14 سرباز دیگر به اقلیم کردستان فرار کرده اند تقاضای پناهندگی نموده اند و منابع موثق با آنها گفتگو نموده است و آنها گفته اند تعدادی مابین 45 تا 40 سرباز دیگر همرا با مهمات و اسلحهایشان خود را تسلیم نیروهای گریلا نموده اند منابع از راه تلفن از منطقه پنجوین نزدیک به درگیریها بین نیروهای مدافع خلق کرد حزب حیات آزاد کردستان و نیروهای متجاوز رژیم جنون اسلامی .
/////////////////////////////////

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر