Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

موصوع اطلاعیه به همه هموطنان عزیز اطلاع میدهیم در روزهای آینده پخش آزمایشی تلویزیون آژانس کی نیوز ارگان حزب لیبرال دموکرات کردستان دست به پخش میکندموصوع اطلاعیه به همه هموطنان عزیز اطلاع میدهیم در روزهای آینده پخش آزمایشی تلویزیون آژانس کی نیوز ارگان حزب لیبرال دموکرات کردستان دست به پخش میکند

و وب سایت آژانس کی نیوز به این زودی منتشر میشود همراه با پخش آزمایشی کانال آژانس کی نیوز تیوی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر