Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

آیا کی و چه وقت ما دست از اطاعت و دست بوسی بر میداریم رضا خان خمینی خان آخوند عمامه ای تا آخوند کراواتی کدام؟

آیا کی و چه وقت ما دست از اطاعت و دست بوسی بر میداریم رضا خان خمینی خان آخوند عمامه ای تا آخوند کراواتی کدام؟
از نظر روانشناسی و علوم رفتاری آقای رضا پهلوی را بعنوان رهبری اپوزیسیون قبول کردن خطر بلقهوه ی دارد که ایشان دچار خودبزرگبینی بشود و دوباره سمبل بازی و از یک انسان بتی ساختن مطرح بشود که خطری جدی برای این کار را دارد به نظر ما امروز اگر اتحاد داشته باشند همه گروه ها نه کسی را بت خود قرار بدهند و نه رهبری را انتخاب کنند بهترین کار این است دموکراسی حقوق بشر و آزادی بیان آزادی مطبوعات را رهبری و سمبل کنند بهتر است تا دیکتاتوری دیگر بسازند آقای رضا پهلوی فردی است زود عصبانی میشود و وقتیکه عصبانی هم میشود حاضر است مخالفش را به هر طوری که شده درهم بکوبد خوب آقای رضا پهلوی انسان است وئ مثل من و تو و دیگران دارای باورهای خودشون میباشند در آینده نباید کسی را رهبر عقیدتی قرار داده بشود چرا چون این خطر وجود دارد که دوباره سیستمی مخوف دیکتاتوری از نوع خودش وارد کارزار بشود و ملت بیشتر از این رنج و دردی که کشیده اند درد و رنج بکشند ما باید برای رفا ملی برای آزادی اساسی کوشش کنیم نه سمبل و سمبل بازی دورانش تمام شده است. آقای رضا پهلوی شخصیستی است که میخواهد همچنان مثل خاندان پهلوی در تاریخ استوره ی ایران باقی بمانند و بعنوان یک فرد شماره یک ایران خود را مطرح کند و این همان نقش یک سیستم دیکتاتوری میرساند هنوز آقایان مشروطه خواه حاضر نیستند حقوق ملیتهای ساکن ایران به رسمیت بشناسند و هنوز هیچی در دست ندارند گردن کشی میکنند که انک تجزیه طلبی به مبارزین کرد میزنند همین باید ملت ایران بخصوص ملیتهای ایرانی را خیلی هشیار باشند که فریب چنین ترفندهای را نخورند همان درد و رنجی که ملت ایران حالا گریبانگیرش هستند خاندان پهلوی باعث این حرکت کور و مذهبی خرافاتی شد که امروز در ایران حاکم شده است تاج و تخت مهمتر از یک سیستم سالم آموزش و پرورش بود برای آقایان که دودش به چشم خودشان و همه ملت ایران رفت شاه برای مبارزه با کمونیستها از ابزار مذهب استفاده میکرد همین حرکت شاه باعث محبوبیت مذهبیون در میان ملت بیسواد آنزمان ایران پادشاهیی شد و مذهبیون هم از فرصت بدست امده سواستفاده کردند و کم کم پایگاه خویش را در میان مردم با آگاهی کامل سازمان امنیت شانشاهیی مستحکم نمودند باعث این شد که امروز همه با چشم خود میبنند در ایران چه خرتوخری است. و شاه حاضر نبود یک سیستم زیر بنایی درست برای آگاه کردن مردم و روشنکردن ملت دست به کار بشود شاه بر این فکر بود اگر مردم ساده باشند او خوب میتواند بر حکومتش وخاندانش ادامه بدهد اما نمیدانست که دود این بیسوادی این همه بدبختی به چشم خودش میرود و من نه کمونیست هستم و نه طرفدار کمونیست اما اگر شاه به آنها اجازه میداد در کشور فعالیتهای خود را بکنند ایران نمیتوانست به این روز تبدیل بشود که شد یا خرافات امام تخیلی زمانی سایه ی شومش بر این ملت بدبخت نمی انداخت.
مردم را گله و خودچوپان دانستند عمرش تمام شده است این دوران به پایان رسیده است بنابر بحثهای که با افراد طرفدار ایشان یعنی آقای رضا پهلوی نموده ام آقایان بیشتر حرفشان ارتش سرکوب و از زاویه ی قدرت حرف میزنند بنابر این اینها خیلی خطرناک هستند باید ملت و مردم ایران خیلی هشیار باشند بخصوص ملیتهای ایرانی مثل کرد بلوچ عرب آذری باید خیلی هشیار باشند گول شعارهای رنگاورنگ و فریبنده این آقایان نخورند اینها بغض و کینه ای که در سینه خویش قایم نموده اند هرزمان که به قدرت برسند دست کمی از آخوند از نظر سرکوب و اختناق و خفغان ندارند. ما آخوند کراواتی زیاد داریم کلمه خردگرائی هم یک شعار ظاهری بیش نیست این هم در میان ایرانیان رسم است که بیشتر حرف میزنند در میدان عمل صفر هستند یعنی آنچه بیان میکنند با عملکردشان آسمان تا زمین فرق دارد و هرگز نمیتوانند آنچه بیان میکنند در عمل طتبیق کنند یعنی بقول خودمان شعار توخالی فقط و فقط برای فریب است البته در میان ملت ایران و ملیتهای ایرانی فریب یک کار و هنر میباشد چرا چون ملتی که در زمان طفولیت روحش و روانش درهم کوفته شده است روانش مورد تجاوز قرار گرفته است چه انتظاری داشت.
درود بر آزادی و دموکراسی
درود بر صلح و ثبات درود بر حقوق بشر
ننگ بر فریبکار ننگ بر آخوند و آئینش
مرگ بر اصل ولایت ترور و ئوحشت فقیه
با تشکر ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر