Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

همه با هم یک صدا بگویم نه نه به اعمال کثیف سانسورهمه با هم یک صدا بگویم نه نه به اعمال کثیف سانسور
باید بطور کلی اعمال کثیف سانسور را متوقف بشود و این اعمال زشت و قبیح محکوم است توسط هر گروه و یا سازمان و یا دولتی انجام بگیرد یک عمل کثیف و قبیح و زشت ضد انسانی ضد آزادی و ضد اندیشه ی آزاد و ضد آزاد اندیشی میباشد از نظر آزادی بیان محکوم است و مردود میباشد. بعضی از دوستان ما که هنوز معنای آزادی و آزاد اندیشی را نیافته اند از ما دعوت نمودند که دیگر اسم خود را زیر عکسها و کلیپهای که میسازیم نگذاریم تا این برادران به اصطلاح آزاد اندیش به راحتی بتوانند بر روی وب سایت خویش قرار بدهند این هم نوعی سانوسر میباشد من زحمت کشیده ام عکس را با فوتوشاپ درست میکنم و کلیپها را با زحمات درست میکنم بنابر این حق خود میدانم که اسم خود را زیر کلیپ و یا عکسی که درست کرده ام قرار بدهم این مه چنبه تبلیغاتی دارد و نه هیچ هدفی بجز اینکه این کلیپ و یا کسی که درست شده است متعلق به بنده میباشد و اگر کسانی یا گروه هی بخواهند اسم بنده را زیر عکس بردارند و عکس را بر روی وب سایت خویش قراربدهند آنها را در ردیف سانسورچیها قرار میگیرند و این خودش نوعی سانسور میباشد و شدیدا به اعتبار خویش ضربه میزنند و دوبرابر ضرر میکنند با این اعمالشان.
رژیم ایران هم اکنون در ردیف کثیفترین کشورهای سانسورچی قرار گرفته است.
ما نه در صدد تبلیغات برای خویش هستیم و نه چنین تفکری در سر داریم یک انسان نویسنده روشنگر هستیم و این حق خویش میدانیم که زحماتی که میکشیم اسم خود را به زیر آن زحمات اضافه کنیم برداشتن اسم بنده و کپی نمودن عکس خیلی آسان است اما درست کردن عکس با فوتوشاپ خیلی کار و انرژی میبرد آقایان چون در یک جامعه بیمار آمده اند این بیماری با خود دارند متاسفانه.
با تشکر ساموئیل کرمشانی 21/7/2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر