Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ تیر ۶, دوشنبه

نوک تیز قلم آزاد اندیشان تیز تر از شمشیر دولب تیز تر از گلوله ی کلشنکوف تیزتر از توپ و تانک نوک تیز قلم کاخ ستگران را لرزاند


نوک تیز قلم آزاد اندیشان تیز تر از شمشیر دولب تیز تر از گلوله ی کلشنکوف تیزتر از توپ و تانک نوک تیز قلم کاخ ستگران را لرزاند

کوتاه فکر و بیماران متحجر همانای هستند که با قلم تو و در جواب قلم تو با خشونت جواب میدهند و بیماران کوته اندیش کج اندیش همانای هستند که از قلم تو ترس و وحشت دارند

قلم با نوک تیزش آزادیخواهان را می آورد به خیزش کاخ ستم را به لرزان در می آورد خواب از چشم کوته فکران کج اندیشان ضد آزادی را میپران قلم با صدای رسای خود میگوید ای ستمگر دیگر بس است تا ستمگر و دیکتاتور باشد نوک قلم از گذشته تیزتر میشود.

تفنگی که بدست گرفته بشود برای دفاع از قلم دفاع از آزادی از روی ناچاریست چرا چون گزینه ی دیگری نیست بجز آن نظام فاسد و فاقد مشروعیت ضد قلم است که تعدادی قلم بدست و آزاد اندیش را مجبور میکند که برای دفاع از کرامت آزادی و دفاع از قلم اسلحه شرف آزادگی بدوش بگیرند و علیه ستمگر سنگر بیگیرند.

ای

قلم دستان راه آزادی دشمنان شما با توپ و تانک و اسلحه جواب شما را میدهند لاکن مطمئن باش قلم ها ی شما از توپ و تانکهاو اسلحه های دشمنان آزادی بسا تیزتر است و کارا تر است . متحجرین و کوتاه فکران خوب درمیابند که نوک تیز قلم شما در عمق درون آنها عبور نموده و زیر پایی آنها را خالی نموده بنابر این مطمئن باشید که قلم شما خیلی قدرتش از توپ تانک اسلحه و پلیس ضد شورش قویتر و کاراتر است.

خیلی از قلم بدستان به بند افتادند به بند کشیده شدند و برای اینکه صدای آنها و قلمهای این عزیزان را بشکنند دست به همه کوششهای خود زدند و همه قدرت خویش را با تمام قوا به کار بردند لاکن شب پرستان هله هله زن خیال نمیکردند که نوک تیز قلمها از هر گوشه و کنار این گیتی پهناور روبروی آنها می ایستد و میگوید چه خیال کرده اید قلم هرگز صداش خاموش نمیشود ما بیشمارانیم و نوک تیز قلم مان ویران میکند کاخ ستمگران ای کوتاه فکران ای خونخواران شما کشتی قلم بدستان هزار هزاران خسته نشدین پشیمان نشدین از کار قبیح و زشت تان؟

ای بی وجدانان نادان فریبکار دین را ابزاری کردی برای قتل قلم بدستان برای قتل روشنفکران؟ دینی که با خشونت به قدرت رسیده است و اول و آخرش پر از خشونت است برای کشتن آزاد اندیشان وسیله ای شده تا بتوان به اهداف شومشان برسند صداها را خفه کنند ملت را گوسفند خود را چوپان قلمداد کنند ای خاک بر سر آن کسی این دین بیمار را بنیان نهاد تا شما برای کشتار آزاد اندیشان از قوانین کهنه و پوسیده این دکانداران دینی بی وجدان استفاده کنید ای ظالم بی کرامت بی حیثیت بی وجدان.

با تشکر ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر