Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

تجاوز جنسی با زور به زنان زندانی و مامورین رژیم زنان را مورد تحقیر و توهینهای وحشیانه قرار میدهند در نهایت بعد از اینکه زنان


تجاوز جنسی با زور به زنان زندانی و مامورین رژیم زنان را مورد تحقیر و توهینهای وحشیانه قرار میدهند در نهایت بعد از اینکه زنان دست به خودکشی مزنند.
در ایران آخوندی و ناب جنون اسلامی به حدی به زنان زندانی توهین میشود و زنان را مورد تحقیر قرار میدهند و زنان را مورد تجاوز جنسی به طور وحشیانه ای قرار میدهند زنان از ناچاری بعد از آزادی از زندان تنها راه چاره ای که بهش می اندیشند خودکشی است وقتیکه در درون سلولهای زندان مامورین رژیم مثل وحشیهای اسلامی بر سر زنان میریزند و آنها را به طور وحشانه ای مورد تجاوز جنسی قرار میدهند زنان خود و شخصیت خویش راخرد شده میدانند و در نهایت دست به خودکشی میزنند در این باره هنگام تجاوز به زنان ازشون فیلم برداری میکنند مامورین صاحب الزمان
همین فیلم برداری باعث میشود که تا زنانی که چنین کارهای ضد انسانی بر سرشون آمده است احساس خرد شدگی بکنند و در نهایت و در پی تهدیدهای پیاپی مامورین اگر این راز را افشا کنید این بر سرت خواهیم آورد و اینطوری برسرت می آوریم در نهایت جان.
متاسفانه زندانی که مورد تجاوز قرار میگیرند جرئت ندارند به روانشناس خود را معرفی کنند و از ماجرای که بر سرشون آمده است تعریف کنند و این در سینه های خویش قائیم میکنند و در نهایت فشار درونی شدت میگیرد و خطر خودکشی افزایش میابد از یک سو زیر تیغ تهدید متجاوزین وخشی اسلامی و از سوی دیگر زیر تیغ جامعه بیمار ی حسادت نسبت به زنان و مسائل جنسی از دو سو زنان مورد تهدید واقع میشوند و در نهایت دست به خودکشی میزنند و خویش را قربانی جنون مذهبی میکنند. ننگ بر این دین و این عدالت.
جان خویش را میگیرند و قربانی جنون کثیف اسلامی میشوند زنان اسیر ایرانی
-------------------
  • دلایلی که وجود دارد و من خودم شخصا بعنوان یک روانکاو حاضر نیستم به هیچ عنوان قبول کنم که خودکشی نهال سحابی 37 ساله به خاطر مسائل عاشقانه بوده باشد 2 دلیل عمده شماها در نظر بگیرید یک سوابق رژیم و زندانهای مخوف این رژیم 2 که دلیل اصلی میباشد این خانم و هم بهنام هر دو توسط زندان بانان رژیم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند و ازشون فیلم برداری شده است بعداز مدت کوتاهی آزادی از زندان دست به خودکشی میزنند و یک انسان بالغ و در سن 37 سالگی نمیتواند به این صورت عاشق بشود که این حرکت بچه های زیر 18 میتوانند دست به چنین کارهای بزنند این چیزهای بعنوان خودکشی بخاطر عاشق شدن باشد به ذهن من به هیچ عنوان خطوره نمیکند و نمیتوانم به پذیرم چرا چون این زن هم از نظر خوشگلی خوشگل بوده و مدتی در زندان بوده و بهنام هم که دوست صمیمی ایشان بوده دردهای پنهانی همدیگر را برای یکدیگر تعریف نموده اند و هردو مورد بی احترامی و حتی مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته اند توسط مسئولین زندان و دلیل سومی که باید روی آن انگشت گذاشته بشود در دیده این عزیزان بودن فرد متجاوز میباشد و تماسهای توسط متجاوزین کاری کرده است که خودکشی را بهترین راه چاره برای نجات از دست متجاوزین میباشد بوده است اولا این خانم کسی بوده تحصیل کرده باسواد و در عین حال وبلاگ نویس بوده که من یک دلیل بیشتر نمتوانم برای خودکشی نهال سحابی پیدا کنم آنهم توسط مامورین زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و ازش فیلم برداری نموده اند و روز بروز در ذهنش بوده و ذهنش را به این قضیه مشغول کرده است که در نهایت دست به خودکشی زده است


آخرین نوشتهای نهال سحابی بر روی وبلاگش گویای این است این زن محنتزده مورد تحقیر قرار گرفته است

به رابعه

به نشاط

به ستاره به فاضل به علیرضا به مادر به پدر به...

به این یه ذره من ِ از بهنام مانده

به پنجشنبه هایمان...

پله ها ... نت های ریزشان .پیش در آمد سمفونی آنان که نواخته میشوند تا مرگ.

دست تو. بر کمر سالن سی متری. که دور سر من می چرخاند ، وقتی حلقه دست ساز ت را به نشان دائمی یک درد در ترقوه ام می کنی. گردنی تا دیوارهایی افراشته. هرچه سردتر.گونه های من.در رد فراموشی....گرم تر

پای چپ را از توی آینه ها قد بکشان تا این کج هایی که راست نمیشوند از کمر.

پا ها را که بکوبیم پنجشنبه ها، بم ترمی شوند.

گوشهایم .گوشه هایم

پیش بینی محتضرانه های تو را نمیکرد. نهال، چه تکثیر بی رحمانه ای شد به دعوتی غریب الواقعه

اجرا های آخر.برای آن که زودتر.نابهنگام تر.ترک کرد...

تو را!

تو

آخر تر نمی شود.

پس...

پنجشنبه ست !

پنجشنبه ها را...

بیا بهنام

بیا برقصیمشان
----------------------
خودکشی بهنام گنجی، دوست کوهیار گودرزی چند هفته پس از آزادی از زندان اوین
خودکشی بهنام گنجی، دوست کوهیار گودرزی چند هفته پس از آزادی از زندان اوین
بهنام گنجی خیبری، دانشجوی ٢٢ ساله دانشگاه علمی کاربردی تهران که به تازگی از زندان اوین آزاد شده بود، نیمه شب ١٠ شهریور به زندگی خود خاتمه داد.
اگر بهنام گنجی مورد تحقیر مامورین نیروی متجاوز انتظامی و رئیس زندانها قرار نگرفته باشد به این زودی دست به خودکشی نمیزد در یک نامه کوتاه که برای نهال نوشته است بهنام گفته است در مملکتی که هیچ کرامتی برای انسان باقی نمانده است مرگ بهتر است بازجوها چی مانده نکنند و چی نکرده اند.
به گزارش جرس بهنام گنجی از دوستان کوهیار گودرزی بود که در روز نهم مرداد همراه کوهیار گودرزی و یکی دیگر از دوستانش در منزل شخصی اش در تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود. در حالیکه بهنام گنجی و دیگر دوستش روز ١٧ مرداد از زندان ازاد شدند، کوهیار گودرزی همچنان در بازداشت به سر می برد. صبح روز دهم مرداد نیز پروین مخترع ، مادر کوهیار در شهر کرمان بازداشت شد.

بهنام گنجی در حالیکه سابقه هیچ فعالیت سیاسی نداشت به سلول انفرادی بند ٢٤٠ زندان اوین منتقل شد و تحت فشارهای روحی و روانی شدید بازجویان برای اعتراف به مسائل خلاف واقع قرار گرفت. فشارهایی که منجربه افسردگی وی شد و نهایتا همین افسردگی باعث خودکشی وی شد. بهنام نیمه شب پنجشنبه ١٠ شهریور با خوردن قرص به زندگی خود خاتمه داده است.

در دوران بازداشت مرحوم بهنام گنجی در بازداشتگاه ٢٤٠ و ٢٠٩ بازجویان وی را تحت فشارهای فزاینده قرار داده بودند که علیه دوستش ،کوهیار گودرزی، اعترافات دروغین کند که وی نپذیرفته بود. بازجویان از وی خواسته بودند که از کوهیار شکایت کند که وی با وجود فشارهای فزاینده بازجویان نپذیرفته بود. بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین (شهید مقدس) نیز بهنام گنجی و خانواده اش را تهدید کرده بود که هرگونه روابطش با کوهیار گورزی را باید قطع کند.

وی پس از یک هفته بازداشت در سلول انفرادی بند ٢٤٠ و چندین روز بازداشت در یکی از سلول های جمعی بند ٢٠٩ زندان اوین و بیشتر از ١٠ جلسه بازجویی با چشم بند و تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

طبق قانون حقوق شهروندی، نگهداری در سلول انفرادی و زدن چشم بند مصداق شکنجه اعلام شده و غیر قانونی می باشد. با این حال معلوم نیست که به جز این موارد، چه اتفاقات دیگری در بازداشتگاه بر وی گذشته است.

به گفته خانواده گنجی خیبری، از زمانی که بهنام از بازداشت آزاد شده بود به شدت از فشارهای دوران بازداشتش متاثر شده و افسرده بود، به نحوی که همواره ترس از بازداشت داشت. افسردگی و اقدام به خودکشی بهنام گنجی بعد از مدت کوتاهی پس از آزادی اش از بند امنیتی زندان اوین در حالی صورت گرفت که وی سابقه هیچگونه افسردگی یا بیماری در دوران قبل از زندانش نداشت.

در پی خودکشی وی در نیمه شب روز پنجشنبه ١٠ شهریور، ماموران امنیتی و پلیس در منزلی که جنازه وی در آن بود حاضر شدند و رفتار بدی با خانواده داشتند.

بر اساس این گزارش، پیکر بهنام گنجی خیبری جهت تشییع و تدفین به زادگاهش مشهد منتقل شده است. قرار است وی یکشنبه صبح در بهشت جواد الائمه شهر مشهد تشییع و تدفین شود.

با توجه به عدم پذیرش مسئولیت بازداشت کوهیار گودرزی توسط مقامات قضایی تا کنون، ادامه بازداشت خودسرانه و غیرقانونی پروین مخترع مادر این فعال حقوق بشری در زندان کرمان و اکنون خودکشی دوستش که به تازگی از زندان آزاد شده است ، نگرانی ها در مورد سرنوشت کوهیار گودرزی و آنچه در بازداشتگاه بر وی و بهنام گنجی گذشته، افزایش یافته است.

////////////////////////

کاک فرزاد خق شناس پاش تحمل کردنی پتر له سئ مانگ زوری تاکه کسی اداره اطلاعاتی مریوان ئه مرو به دانانی وه سیقه له زیندان ئازاد کرا
به راستی خبریکی خوش بو
هیوادارم هه مو زیندانیان به تایبه ت زیندانیانی کورد تامی ئازادی
دوباره یان پکیشن و هه مو بنه ماله کان وه کو بنه ماله ی ئیمه شاد بنه وه به بینینی
روله کانیان

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر