Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

اعدام را هرچی زودتر متوقف کنید سرنوشت قذافی را فراموش نکنید خون فرزندان ملت به این آسانی نریزید


اعدام را هرچی زودتر متوقف کنید سرنوشت قذافی را فراموش نکنید خون فرزندان ملت به این آسانی نریزید

---------------------

سرشماری در ایران و پرسش وابستگی دینی،یارسان

همانطور که میدانید در فرم سرشماری ایران الزاماٌ شهروندان باید به سوألاتی که مطرح است جواب بدهند. یکی از آن سوألات وابستگی دینی است که پیروان دین یارسان را با مشکلاتی روبرو میکند. چون در فرم مربوطه طبق روال گذشته از جمله فرمهای شاهنشاهی جای برای دین یارسان وجود ندارد به ناچار مأمور سرشمار ی از یارسانیان میخواهد که یکی از آلترناتیوهای موجود در فرم را انتخاب کنند. این طور در پرسشنامه فرم سرشماری آمده است. همچنین پیروی افراد از ادیان مسلمان، مسیحی، آشوری یا کلدانی، ارمنی، کلیمی و زرتشتی مورد پرسش قرار می‌گیرد (سایت رسمی دولت جمهوری اسلامی) .

. http://dolat.ir/NSite/FullStory/?Id=207649.

تکلیف چیست؟ آیا میتوان گفت که ما یارسانی هستیم و به هیچکدام از ادیان مذکور متعلق نیستیم. به نظر من این وظیفه رهبران دین یارسان است که تکلیف شهروندان یارسانی را مشخص کنند. این مسئله خیلی مهمتراز آن است که بی اعتناع از آن گذشت.

امروزه هرآنچه در فرم سرشماری قید شود هوییت محسوب و در سیستم الکترونیکی ثبت میگردد. برای ما خارج از کشور مشکلی نیست اگر خودرا غیروابستهء دینی معرفی کنیم. برادران و خواهران ما در ایران با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. گیرم که دولت به خاطر ازدیاد جمعیت یارسانیان امکان بازداشت همه آنها نداشته باشد ولی حکومت با منزوی کردن خود شهروندان را وابسته به انواع جیره بندیها کرده است. یارسانیان مثل بقیهء ایرانیان به ادامه تحصیل، استخدام ، کار و شغل نیاز دارند و تا آنجایی که اطلاع رسانی شده است برای هر کدام از اینها و بیشتر روابط اداری حکومت اسلامی ایران سهمیهء اسلامی از انواع مختلف آن دارد. پس تکلیف یارسانیان چی میشود؟

من یک بار دیگر متذکر میشوم که رهبران دینی و سازمانهای سیاسی یارسانی باید همه عواقب این پدیده را در نظر بگیرند و بروشنی به یارسانیان راه چاره ای نشان دهند که همگی یک صدا باشند تا اپورتونیستها و مصلحت طلبان استفاده کذب از مسئله نکنند. یادآوری میشود که امروزه سِرِ مگو نمیتواند دیگر جوابگو باشد. جَوٍ زمان از ما میخواهد که خودرا معرفی کنیم .

سوئد ـ استکهلم 25ـ 10ـ2011


احمد خدایاری
منابع سایت یاریکورد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر