Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ مهر ۲۷, دوشنبه

کشف 4 جسد در یکی از پایگاههای سپاه پاسداران

کشف جسد چهار کرد در منطقه ی ثلاث باباجانی که توسط سپاه پاسداران به قتل رسیده اند این قتلهای دستجمعی تازگی ندارد در ایران

کشف 4 جسد در یکی از پایگاههای سپاه پاسداران


در جریان خاکبرداری یکی از پایگاههای متروک سپاه پاسداران در منطقهی ثلاثباباجانی پیکر 4 تن با لباس کردی پیدا شد।به گزارش خبرگزاری کردستان، این محل که قبلاً یکی از پایگاههای سپاه پاسداران رژیم بود، اخیراً به مردم فروخته شده و مردم منطقه هنگام خاکبرداری محل، 4 جسد مزبور را پیدا نمودند.تاکنون از هویت این اجساد اطلاعی حاصل نشده است.

--------------------------------------------------------------------------------------

وضعیت وخیم یک زندانی در ارومیه

طی چند روز گذشته، در زندان مرکزی ارومیه یک فعال سیاسی کرد، بهمکان نامعلومی انتقال یافت، وی پس از شکنجه و آزار و اذیت فراوان با وضعیت وخیمی بهزندان ارومیهبازگردانده شد।زندانی سیاسی کرد" منصور محمدی" از اهالی شهر سنندج که دوران حبسش را در زندان ارومیه سپری می کرد،چند روز پیش به مکان نا مشخصی انتقال داده شده و پس از شکنجه های فراوان به زندان ارومیهبازگرداندهشد.طبق اخبار رسیده "منصور محمدی" کمر و قفسه سینه اش بر اثر شکنجه دچار شکستگی شدید گردیده است در همین راستا نیز مزدوران حكومتي اجازه معالجه را به وی را ندادهاند.زندانی سیاسی محمدی بهاتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده که تاکنون یک سال از حبسش را سپری نمودهاست.
----------------------------

این است عدالت اسلامی بگذارید آنهای که خمینی دجال را در ماه میدیدند و آب و برق را مجانی میکرد و پول نفت را به مردم میداد اتوبوسها را مجانی میگرد و میگفت به این مقدار دلخوش نباشید راست میگفت به این مقدار دلخوش نباشند زندانها را مجانی کرد تجاوز شکنجه های غیر انسانی را مجانی کرد توسری روسری را مجانی کرد جهنم خیالی که برای افراد مذهبی یک خیال بیش نیست در ایران پیاده نمود زندگی را بر مردم کرده یک جهنم فقر اعدام اعتیاد موادمخدر را مجانی نمود به این مقدار دلخوش نباشید تازه اول کار است حالا منتظر نابودی جوانان کشور باید باشیمساموئیل کو کرماشانی।
-------------------------------------------------------------------
خودکشی یک دختر نوجوان

برپایه خبر دریافتی از اشنویه روز شنبه 25 مهر ماه یک دختر نوجوان 17 ساله با نام "سیران تبلیغی" اهل روستای حسن آباد از حومه شهر اشنویه خود را حلق آویز نمود.
دلیل این خودکشی چنین ذکر گردیده که نامبرده به دلیل مخالفت خانوده با ازدواج وی با فرد مورد علاقه اش اقدام به خود کشی نمود و در کمال تاسف جانش را از دست داد.
-------------------------------------
فشارهای غیرانسانی باعث خودکشی یک زندانی

گزارش منتشره از بند 1 زندان گوهردشت حاکی است در اثر فشارها و اذیت و آزارهای طاقت فرسا و غیر انسانی در این زندان یک زندانی اقدام به خودکشی نمود.
"رضا رضائی" 24 ساله که بیش از 4 سال است در زندان بسر می برد و چند ماهی به آزادی او باقی نمانده بود به دلیل فشارها و اذیت و آزارهایی که بصورت مستمر بر زندانیان وارد می شود، روز پنجشنبه 23 مهرماه اقدام به خودکشی نمود.
از زمان انتقال "رضا رضائی" به بهداری زندان گوهر دشت تاکنون از وضعیت و شرایط وی خبری در دست نیست।

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر