Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

جاسوسی حکومت ایران در خارج برای شناسایی مخالفان

جاسوسی حکومت ایران در خارج برای شناسایی مخالفان

دویچه وله : حکومت ایران میکوشد از طریق عوامل خود، مخالفاناش را در خارج شناسایی کند و آنان را زیر فشار قرار دهد، از جمله از طریق ارعاب بستگانشان در داخل। برنامهی "پانوراما" در تلویزیون شبکه یک آلمان در این مورد گزارش داده است।مانفرد موک (Manfred Muck)، معاون سرپرست سازمان «حفاظت از قانون اساسی» (Verfassungsschutz) ایالت هامبورگ، هشدار داده است که نیروهای امنیتی حکومت ایران معترضان ایرانی را که در خارج تظاهرات میکنند، میپایند و میکوشند آنان را شناسایی کنند."حفاظت از قانون اساسی" عنوان یک دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در آلمان است. سازمان "حفاظت از قانون اساسی" زیر نظر وزارت کشور قرار دارد، هم در سطح کشوری و هم در سطح ایالتی.گزارش تلویزیونیهشدار مانفرد موک، مقام امنیتی آلمانی در شامگاه چهارشنبه، ۱۴ اکتبر (۲۲مهر) در یک برنامهی تلویزیونی به نام "پانوراما" در شبکهی یک آلمان (ARD) پخش شده است. برنامهی "پانوراما" حاوی گزارشی بوده است که نشان میدهد عوامل حکومت ایران به اشکال مختلف مخالفان حکومت را تهدید میکنند و زیر فشار قرار میدهند.گزارش پانوراما از موضوع اعتراض عمومی ایرانیان به برآیند انتخابات ریاست جمهوری آغاز میکند. در آن میآید که چگونه در خارج از کشور نیز بخشهای بزرگی از ایرانیان اجتماعات اعتراضی برپا کردهاند. همهی این افراد دارای پیشینهی فعالیت سیاسی نبودهاند. آنان اما، به گزارش "پانوراما"، با بستگان خود در ایران در تماس هستند، از روند آنچه "کودتا" خوانده میشود و محمود احمدینژاد را دوباره رئیس جمهور کرده است، خبر دارند و میشنوند که رژیم چگونه با مردم سرکوبگرانه برخورد میکند. تأثر آنان از این وقایع و اخبار باعث شده است به تظاهرات اعتراضی در خارج رو آورند. رژیم که از این موضوع مطلع است، میکوشد آنان را بترساند. عوامل رژیم هم در تظاهرات شرکت میکنند تا افراد را شناسایی کنند. در مواردی علنا افراد مورد تهدید قرار گرفتهاند.گزارشگران "پانوراما" در این باره تحقیق وسیعی کردهاند، هم از مخالفان پرس و جو کردهاند، هم حرکات "سفارتی"ها را زیر نظر گرفتهاند. در گزارش آمده است که معترضان نامههای تهدیدآمیز دریافت کردهاند و بعضا خانوادههایشان در ایران زیر فشار قرار گرفتهاند.جاسوسگیری و تکذیب سفیردر برنامهی "پانوراما" آمده است که وزارت خارجهی آلمان در پی پرسش گزارشگران این برنامه، کتبا تأیید کرده که دولت ایران مدام از آلمان خواهان اعمال محدودیت بر آزادی ایرانیان مقیم آلمان در بیان نظراتشان شده است.علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، این موضوع را تکذیب کرده است. او گفته است که در مورد اعتراضات، بسیار دروغپردازی شده است.در برنامهی "پانوراما" آمده است که رژیم ایران برای زیر نظر داشتن مخالفان خود جاسوسگیری میکند. در این برنامه یک مورد مستند شده است. یک ایرانی مقیم برلین به نام رحیم ترکاشوند شرح میدهد که پنج سال پیش در سفر به ایران دستگیر شده، یک هفته در زندان بوده و زیر فشار قرار گرفته که وقتی به آلمان برگشت برای رژیم خبرچینی کند. او میگوید که از ترس میپذیرد، اما پس از برگشت به آلمان به نزد پلیس میرود و ماجرا را شرح میدهد.سفیر جمهوری اسلامی در آلمان چنین خبرهایی را تکذیب کرده است. شیخ عطار در مصاحبه با "پانوراما" گفته است که دستگاه امنیتی ایران تکنیکهایی دارد برای آنکه بداند در هر نقطه از جهان چه میگذرد و از این رو به جاسوسگیری نیاز ندارد.اطلاعات دستگاه امنیتی آلمانمورد ترکاشوند را دستگاه قضایی آلمان تأیید کرده است. دادستان به گزارشگران تلویزیون آلمان گفته که پس از آنکه یک خبرچین حکومت ایران اطلاعات خود را در اختیار پلیس آلمان گذاشت، در این کشور بررسی متمرکزی در مورد فعالیتهای جاسوسی حکومت ایران علیه مخالفان این حکومت آغاز شد.دستگاه امنیتی آلمان این فعالیتها را زیر نظر دارد. مانفرد موک، معاون سرپرست سازمان «حفاظت از قانون اساسی» ایالت هامبورگ، گزارش برنامهی تلویزیونی "پانوراما" در مورد فعالیتهای عوامل حکومت ایران علیه منتقدان خود را تأیید کرده و گفته است اطلاع دارند که بویژه در هامبورگ عوامل رژیم هم برای شناسایی مخالفان در تظاهرات شرکت میکنند. او گفته است «ما شواهدی در دست داریم که نشان میدهد عوامل رژیم از تظاهرات عکسبرداری میکنند و هدفمندانه در صدد شناسایی مخالفان هستند.»بيست و سوم مهر.
سازمان امنیت آلمان نسبت به فعالیت‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هشدار داد
سازمان امنیت آلمان، اداره هامبورگ، نسبت به تهدید و ایجاد رعب و وحشت توسط سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی در آلمان هشدار داد. مانفرد مورک، معاون این اداره، به برنامه تلویویزیونی "پانوراما" گفت :«ما می‌دانیم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور "آدم" می‌فرستند». معاون اداره امنیت آلمان در هامبورگ همچنین گفت: «ما اسنادی در اختیار داریم که تظاهرات ایرانیان در خارج به‌خاطر شناسایی افراد فیلم‌برداری می‌شوند». وی افزود: «علاوه بر این، اکنون مدتی است که سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی به دنبال افراد رابط در آلمان است». به گزارش پانوراما، فردی در برلین با تهدید مجبور به همکاری با سازمان امنیت جمهوری اسلامی شده است.
برای اینکه خوبتر در باره جاسوسان رژیم ایران در اروپا و آمریکا مطالعه کنید بر روی این سایت من کلیک کنید که در زیر مشاهده میکنید یعنی بر روی این لینک کلیک کنید در زیر می آید.

--------------------------------------------------------------------------


سی سال پیش در ایران حزبی درست شد بنام حزب الله / این نام چنان بی معنی و فاقد ارزش است که بحث کردن در موردش اتلاف وقت است / اما فقط میخواهم سوال کنم ، مگر خدا هم حزب دارد ؟ اگر چنین باشد تمام انسانهایی که جزو حزب الله نیستند / جزو حزب شیطان هستند چون ...مقابل خدا ، شیطان است ، همانطور که مقابل روشنایی ، ظلمت است / و یا مقابل نیکی ، بدی ایران تاکنون حکومتی جنایتکار تر ، پلید تر ، و بیرحم تر از خامنه یی ، بخود ندیده است।

-----------------------------------------------------------------

معترضان به حکومت ایران و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری «نامههای تهدیدآمیز دریافت کرده و بعضا خانوادههایشان در ایران زیر فشار قرار گرفتهاند।».بدبختای ترسو.

--------------------------------

اعدام ۳۳۹ نفر در ایران ظرف یک سال
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهیه این گزارش نقش داشته اند

15.10.09

عکس از: ASSOCIATED PRESS
شبکه های اجتماعی


چهار نهاد حقوق بشری به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، گزارش خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران منتشر کردند.
گزارش موجود شامل ليستی از مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه ١٣٨٧تا شهريور ١٣٨٨در ايران حکم اعدام در مورد آنها به اجرا در آمده است.
اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاری ها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خبری خارج از ايران است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهیه این گزارش نقش داشته اند.
طبق اين گزارش حکم اعدام ۳۳۹ نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال پیشتر از آن ۵۳ مورد افزايش داشته است.
حکم اعدام سه نفر از اعدام شدگان از طریق سنگسار به اجرا در آمده است. ۳۲ نفر از اعداميان از زندانيان سياسی، عقیدتی و امنیتی و ده نفر زن بوده اند. از ۱۱۲ نفر از اعدام شدگان که سن شان در اين گزارش آمده است، شش نفر زير بیست سال، پنجاه و هفت نفر بیست و یک تا سی سال، سی وشش نفر سی و یک تا چهل سال، ده نفر چهل و یک تا پنجاه سال و سه نفر بالای پنجاه سال سن دارند. همچنین چهار نفر هنگام وقوع جرم کمتر از هجده سال سن داشته اند. هویت نود و هشت نفر از افرادی که اعدام شده اند، اعلام نگردیده است.
شهر تهران با پنجاه و سه مورد بیشترین احکام اجرا شده اعدام را به خود اختصاص داده است و به ترتیب زاهدان با چهل و هفت مورد، کرج با چهل و پنج مورد، اصفهان با سی و یک مورد و شیراز با بیست و هفت مورد بیشترین اعدام ها را داشته اند .
قابل ذکر است که در فاصله زمانی تهيه اين گزارش، سیصد و سه نفر حکم اعدام دريافت کرده اند. که بیست نفر آنها از زندانيان سياسی، عقیدتی و امنیتی هستند. دوازده نفر از آنها به سنگسار محکوم شده اند. سی نفر آنها زن هستند. سن شانزده نفر از آنها کمتر از هجده سال است. گفتنی است که اسامی منتظرين حکم اعدام در اين گزارش نيامده است.
نهادهای حقوق بشری که این گزارش را تهیه کرده اند می گویند با توجه به سانسور خبری، دستگیری فعالین سیاسی – اجتماعی و مدافعین حقوق بشر، و عدم امکان تحقیق آزاد توسط نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران، گزارش دارای کمبودها و نقایصی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر