Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

گسترش همکاری بعضی از سیاستمداران دولت سوئد با رژیم ایران و فشار بر ما برای متوقف نمودن سایتهایمگسترش همکاری دولتمردان سوئدی با رژیم ایران و ادامه فشارها بر ما برای متوقف نمودن وبسایتهایم که مخالفت با سرکوب و شکنجه در ایران میباشد د رماه گذشته فردی بنام میکائیل لوند گرین ملاقات نمودم و خودش از ما درخواست نموده بود رسمأ از من خواست وب سایتهایم را به بندم و یا دست از این فعالیتها را بردارم و دنبال کار و زندگی خودم بگردم خوب در جواب به او گفتم این چه ربطی دارد که کار و زندگی من این یک حق میباشد و شما دارید آنچه شما پاش را امضا نموده اید در باره آزادی بیان نقض میکنید او در جواب گفت نه این فقط یک پیشنهاد میباشد بهتر است تمامی سایتهایت را به بندی و بیشتر انرژی خودت را برای صرف بدست آوردن پول و سرمایه کنید نه این خیلیها دوست ندارند سایت شما را بخوانند و و یا نگاه کنند ما خبر داریم این گفتگو در وب سایت من بخوانید www।ajanknews।blogspot।com تا چند لحظه دیگر بر روی وب سایتم منتشر میشود این گفتگو و گفتگوی که با این فرد داشته ام به طور کلی و تمامی سئوال و جوابها را بروی این سایت اگر شد تا غروب منتشر میشود

ساموئیل کو کرماشانی
//////////////////////////////////
مراسم خاکسپاری بهنودشجاعی/بهشت زهرا


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر