Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ مهر ۲۶, یکشنبه

کردها در طول تاریخ همیشه توسط نظامهای دیکتاتوری و ضد بشری مورد سرکوب و مورد خرید و فروش قرار گرفته اند


کردها در طول تاریخ همیشه توسط نظامهای دیکتاتوری و ضد بشری مورد سرکوب و مورد خرید و فروش قرار گرفته اند رژیم شاه که خود را آریای میدانست و کردها را آریای میدانست ملا مصطفی را به ایران دعوت نمود بعدش با عراق توافق نمود و ملا مصطفی را از بین برد در پمیان الجزایر اما تا بحال ما ملت کرد چه از سوی رژیم فئودالیست و سرکوبگر شاه و چه از سوی رژیم فاشیست ترک و چه از سوی رژیم شوینیست عربی عراق و سوریه مورد ازیت و آزار قرار گرفته ایم و در سال 57 که انقلاب جنون اسلامی شد در ایران رژیم تازه تاسیس جنون اسلامی برای قتلعام کردها فتوا صادر نمود و خلخالی جنایتکار و گور بگور را به کردستان فرستا د تا جوانان ملت کرد را به قتل برساند و از اوائل دست به کار شدند و چندین ستاره را ازآسمان کردستان به زمین با خاک خون یکسان نمودند هنوز هم هنوز است جوانان عزیز ما در زیر شکنجه های غیر انسانی و طاقتفرسا بر سر میبرند و هزاران جوان از این ملت محروم تحت نام جاسوس بیگانه تجزیه طلبو محارب با خدای ویروس به قتل رسیده اند توسط رژیم جنون اسلامی اما ما فولاد هستیم تا استقلال کردستان و برپای دولت مستقل کردی از پای نخواهیم ایستاد و راه ما ادامه خواهد داشت ما ملت کرد هرگز زیر بار هیچ نوع ظلمی گردن کج نخواهیم کرد بگذار بکشند و جوانان ما را اعدام کنند بذر کینه ها رادر سنه ما بکارند تا روزی به خط اخر برسیم و ان بر جان و مال و ناموس دشمن خالی کنیم و کاخ ستمگر برای همیشه زیر رو کنیمساموئیل کو کرماشانی
///////////////////////////////////////////////////


این ویدئو یک دوکومنت است در باره انقلاب 1357 من اسمش میگذارم انقلاب کور که باید گفت انقلاب ایران توسط قدرتهای بزرگ طرحریزی شده بود اگر عکسهای ورود خمینی به ایران را نگاه کنید همه چیز برای شما روشن میشود چرا چون با تمام قوا پشت خمینی را گرفته بودند رسانهای خارجی و این تجربه ای بزرگ است و تلخ برای مردم ایران اما انقلابی دیگر در راه است این انقلاب با انقلاب 57 خیلی فرق میکند مردم در ان زمان اسلام و قوانین اسلامی نجات دهنده بشریت میدانستند اما امروز هم قوانین اسلامی و هم حکومت اسلامی را تجربه کرده اند مردم ایران به نظر خیلی از کارشناسان دنیا و به نظر ما این انقلاب آینده در ایران انقلابی است کاملأ رنسانس و رد دین به طور قاطع و در انقلاب آینده در ایران دین اسلام به یک اقلیت کوچک تبدیل میشود و این دین تا 20 تا 30 سال دیگر در ایران تقریبأ به 12% در میرسد و این بوگند برای همیشه در این سرزمین پاک میشوداشتباه بزرگ شاه باعث شد ایران به امروز برسد
////////////////////////////////////

آیا شما به وجود خدا ایماندارید؟ منظور من به وجود خدای که مذهبیون ازش نام میبرند؟ آیا شما به دین و مذهب ایمان دارید؟ اگر ایمان دارید تا چه حد؟ آیا شما مسلمان هستی؟ آیا اگر روزی کسی بیاید و از دین شما انتقاد کند حاضر هستی او را بکشید؟ چرا حاضر هستی او... را بکشید ؟ مگر او انسان نیست حق ندارد از انچه برای او سئوال میباشد سئوال کند و انتقاد کند پاسخ این سئوال ساده است متوجه دوستان مسلمان میکنم این سئوال را।
//////////////////////////////
عکس اشرفیان برای رژیم ایران توسط نیروی تروریستی قدس به تهران فرستاده شده است مزدوران رژیم در عراق میخواستند انها را به ایران تحویل بدهند اما با فشارهای بین المللی بر حکومت عراقی مزدوران رژیم در عراق را مجبور نمود تا آنها را آزاد کنند ما این جنایت را قویا محکوم میکنیم ان را بر ضد انسانیت میدانیم।

////////////////////////////////////

راه رفتن روی آب خیلی جالب است یک مرد دارد روی آب راه میرود این مردی که در این ویدئو ديده میشود در جلو کامیرا بدون هیچ نوع شعبته بازی وارد عمل میشود و بر وری آب به آسانی راه میرود خودتان ویدئو را نگاه کنید و خودتان قضاوت کنید। منظورم ویدئوی میباشد که در زیر مشاهده میکنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر