Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ مهر ۳۰, پنجشنبه

آیا تا بحال با کسی دروغ گفته اید ؟ آیا بعد از اینکه با فرد و یا دوست دروغ گفته باشید چه احساسی برای شما بوجود آمده است؟

آیا تا بحال با کسی دروغ گفته اید ؟ آیا بعد از اینکه با فرد و یا دوست دروغ گفته باشید چه احساسی برای شما بوجود آمده است؟
یک سئوال معنادار آیا تابحال با کسی دروغ گفته اید؟ آیا بعد از اینکه به کسی دروغ گفته باشید چه احساسی داشته اید؟ آیا کسی میتواند بداند دروغ از کجا آمده است و چه زمانی دروغ به وجود آمده است؟ آیا دروغ برای فرار از یک خطر میباشد و یا یک عادت و یک مرض ...مزمن میتومانی میباشد؟ آیا تابحال در باره دروغ دست به تحقیق زده اید؟ و سرچشمه دروغ را پیدا کرده اید؟ اگر سرچشمه دروغ را پیدا نکرده اید لطفأ به ایران برو قبل از هر کسی دیگر احمدینژاد با ملاقات کنید سرچشمه دروغ مذهب و خرفات به خرد انسانها داده است هاله نور دروغگو از امامش این دروغها را یاد گرفته است।
دروغ یک مرض مزمن روانی میباشد که توسط والدین به طور نادانی و نفهمی به کودک یاد داده میشود البته در این باره میخواهم مقاله ای بنویسم।
ساموئیل کو کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر